Sentetik Gerçeklik Teknolojisi Programı Start Alıyor

Haber

TASAM ve paydaşlarınca geliştirilen çok programlı BRAINS² TÜRKİYE inisiyatifinin Sentetik Gerçeklik Teknolojisi adlı uygulama programı “Derin-Sahte (Deepfake) Ürün ve Savunma Ekosistemi İnşası“ teması ile başlıyor....

TASAM ve paydaşlarınca geliştirilen çok programlı BRAINS² TÜRKİYE inisiyatifinin Sentetik Gerçeklik Teknolojisi adlı uygulama programı “Derin-Sahte (Deepfake) Ürün ve Savunma Ekosistemi İnşası“ teması ile başlıyor.

TASAM ve alt kurumlarınca hayata geçirilen BRAINS2 TÜRKİYE; Biyoteknoloji“, Robotik“, Yapay Zekâ“, Nanoteknoloji“, Uzay“ ve Stratejik Hizmetler“ (“Biotechnology“, “Robotics“, “Artificial Intelligence“, “Nanotechnology“, “Space“ ve “Strategic Services“) alanlarında - İngilizcelerinin baş harflerini adında bir araya getirerek - pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir inisiyatif. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel alanların her biri için hazırlanan vizyon ve stratejilerle planlanan programlar BRAINS2 TÜRKİYE üst başlığı altında çalışılıyor.

Uluslararası Karşılaştırmalı Vizyon, Strateji, Ekosistem ve Pazar İnşası“ ana teması altında geliştirilen BRAINS2 TÜRKİYE Programları; hem akademik alanda hem de endüstriyel sektörde Türkiye’nin mevcut gücü ve potansiyelini göz önüne alarak, odaklandığı teknolojilerde hangi alanların geleceğe dönük büyüme için en yüksek potansiyeli vaat edebileceğini ve ilgili Millî Sektörler ile bu büyümeden elde edecekleri avantajların neler olabileceğini irdeliyor. En makul umut verici ilgi alanlarını bulma amacı ile özel ve kamu sektörünün etkinliğini artırmak için kullanılmayan ilgili potansiyeli keşfetmeyi hedefleyen program çalışmalar gerçekleştikçe çerçevesi ve ölçek büyüklüğü ortaya çıkacak söz konusu sektörlerin; Ülkemizin rekabet gücü, ekonominin etkinliği ve milletin refahı üzerinde en güçlü etkiye sahip olabilecek sektörler arasında yerini alması hedefleniyor.

BRAINS2 TÜRKİYE kapsamındaki ilk uygulama programı olan Sentetik Gerçeklik Teknolojisi; “Derin-Sahte (Deepfake) Ürün ve Savunma Ekosistemi İnşası“ teması altında gerçekleşecek. Temel otoritelerin hepsi ile proaktif paylaşılan program, açık kaynaklardan yeni deklare ediliyor. Erken aşama yüksek teknoloji çözümlerinin ticarileşme sürecinin daha en başında ulusal güvenlik ekosistemine entegrasyonu çerçevesinde geliştirilen Program kapsamında, 21. yüzyıla uygun yeni nesil ulusal güvenlik altyapısı oluşturma çalışmaları küresel boyutta incelenirken, yeni dünyada asimetrik tehditlerle mücadeleye nasıl yaklaşıldığına, Türkiye’nin mevcut şartlar ışığında benzer tehditlere yeni nesil yaklaşımlarla nasıl cevap verebileceğine dair tespit, değerlendirme ve öneriler yer alıyor. Bu kapsamda TASAM’ın ekosistemindeki seçkin bir ekip tarafından geliştirilen bir erken aşama teknoloji modeli de sunuluyor.


Yaklaşan Büyük Tehdit: Derin-Sahte (Deepfake)

Türkiye’nin yeni büyük tehditlere karşı proaktif hareket edebileceği erken-aşama konularından biri “Deepfake“ (Derin-sahte) adıyla yaklaşmakta olan siber tehlike. Derin-sahte; kişilerin görüntü ve sesinin yapay zekâ destekli sinir ağları kullanılarak başka kişilerinki ile - insan gözü ve kulağının ayırt edemeyeceği boyutlarda - değiştirilebildiği yeni nesil bir medya türü. Bu dosya türleri derin makine öğrenmesi teknikleri uygulanarak orijinal medya dosyalarının birebir benzer klonları oluşturularak üretiliyor.

Derin-sahte içeriklerin, ünlülerin sahte uygunsuz videolarının yanı sıra sahte haberler üretmek için de kullanılmaya başlaması ve finansal sahtekârlıklarda bile yer alması dünya çapında ciddi endişeler duyulmasına yol açtı. Bu teknolojinin sadece ses kısmının kullanılmasıyla bile kritik emirler ve talimatlar verilmesi, politik krizler çıkarılması, borsa manipülasyonlarına ve ülke çapında acil durum ilanına neden olunması, askerî birimlerin yanıltılması, gizli istihbarat operasyonlarında yer alması gibi sayısız olasılık mümkün. Derin-sahte teknolojisi dünyada sadece güvenlik boyutu ile değil sivil boyutu ile de çok dikkat çekiyor. Hayatta olsun veya olmasın bir kişinin çok kısa bir videosu, resmi veya ses kaydıyla derin-sahte içeriklerin oluşturulması eğlence sektörü, eğitim sektörü, kültür, turizm, iletişim, sanat, tekstil, film, reklam, sağlık, perakende gibi birçok sektörde ve alt birimlerinde yer almaya başlamış durumda.


Güvenlikte Sentetik Gerçeklik Teknolojisi

Geçen yıl aralarında Joe Biden, Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, Bill Gates gibi ünlülerin bulunduğu yaklaşık 130 kişiye Twitter üzerinden dünyanın en büyük siber saldırısı yapılarak hesapları ele geçirildi. Bu saldırının ilgili hesaplar üzerinden derin-sahte teknolojisi kullanılarak kişilerin kendi sesleri ve görüntüleri ile yapılması halinde dünyada çıkabilecek kaosu tahmin etmek zor değil. 2019’da, Gabon Cumhuriyeti Devlet Başkanı’nın sağlığına ilişkin bir derin-sahte videonun ortaya çıkması, ülke ordusunu yanlış alarma geçirerek darbe teşebbüsünde bulunmaya teşvik etti. Tehlikenin farkına varan ülkeler, bu konuda programlar başlatarak araştırmacıları derin-sahte içeriklerin tespitine yönelik teknolojiler geliştirmesi ve siber güvenlik boyutunu inşa etmesi için görevlendirmeye başlamış ve ciddi bütçeler ayırmış durumda. Hâlihazırda dünyada derin-sahte görüntülerin tespitine dair etkili bir yöntem geliştirilememiş ve bu konuda tüm ülkeler savunmasız durumda. Tehlike o kadar önemli boyutta ki, bir süre bu videolara maruz kalan kitlelerin artık gerçek görüntülere dahi inanmamaya başladığı ortaya çıktı. Bu nedenle internet dünyasının yeni kâbusu olan bu konu karşısında başlatılan birçok çalışmada derin-sahteye karşı siber güvenlik tedbirlerinin acilen geliştirilmesi konuları öne çıkıyor.


Derin-sahte ile Mücadele Modelleri ve Ürünleri

Bahsi geçen tüm konulara dair bu teknolojinin, ulusal güvenlik perspektifinde ivedilikle desteklenmesi ve erken aşama entegrasyonu ülkemizin yaklaşmakta olan yeni asitmetrik tehditlere karşı alabileceği önlemlerin en önemlilerinden biri. Türkiye’de bu alanda etkili bir ulusal yatırım fonu olmaması stratejik dezavantaj gibi görünse de yeni nesil yaklaşımlarla bu açığın asgari ölçülerde telafi edilebilmesi mümkün. Dünyada teknolojinin geldiği noktada derin-sahte, hem güvenlikte hem sivil kullanımda hâlen emekleme aşamasında. Tehlikeye zemin teşkil eden çekirdek teknolojinin ne kadar hızlı geliştiği ve yol açabileceği olumsuz sonuçlar dikkate alındığında; çözümün sadece teknoloji odaklı bir yaklaşımla değil, kamu, özel sektör, üniversiteler ve düşünce kuruluşlarını da kapsayacak bütüncül bir çerçevede ve dezenformasyon ile mücadele kapsamında ele alınmasının gereği ortada.

TASAM BGC, Smart Cities ve Deepware işbirliği ile başlatılan Sentetik Gerçeklik Teknolojisi Programı kapsamında; “Derin-sahte Tarama Motoru Teknolojisi“, “Klonlama Teknolojisi“, “Doğrulama“ gibi teknik ve “Eğitim“, “Medya Politikası“, “Yasal Düzenleme“, “Yıllık Raporlama“ gibi teknik olmayan çözümler bir arada değerlendiriliyor. Konunun güvenlik boyutu düşünülerek geliştirilen derin-sahte tespit motoru için seçkin bir yerli ekip tarafından yürütülen iki yıllık yoğun çalışmalar neticesinde, dünyada şu ana dek geliştirilen en ileri seviye tüm vücut görüntü ve ses klonlama teknolojisi ise neticelenme aşamasında. Türkiye’nin millî menfaatleri doğrultusunda bu teknolojinin ulusal güvenlik bağlamında öncelikli değerlendirilmesi ve sivil amaçlarla Türkiye kurumlarına kazandırılması temel referans olarak gösteriliyor.


Başkan ŞENSOY: “Gerçek Ötesi Çağın Panzehri“

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: “Türkiye’de hatta Dünya’da ilklerden olan bu program zamanla daha iyi anlaşılacaktır. ‘Sentetik Gerçeklik’ (Deep Fake - Derin Sahte) bugün ve geleceğin güvenlik, ekonomi ve sosyal hayatında doğru yönetmemiz gereken bir olgu. Doğru ve yanlışın birbirinin yerini aldığı ‘gerçek ötesi’ (post truth) çağın fitnesinin yönetilmesi için de Ülkemize TASAM’ın proaktif stratejik bir hediyesi. Çünkü bu teknoloji, düşmanın ya da terörizmin elinde savaş dahil sayısız riski tetikleyebilir.

Yine Higgs Bozonu gibi genişleyen bilgi patlamasına ilgiyi korumak çok zor. Huxley’in ‘sınırsız seçenek ve haz bunalımı’ tezinin küresel yansımasını yaşıyoruz. Bu bağlamda da 'Derin sahte’ konusunun nasıl yönetileceği bilgi üretimi kadar farkındalığı korumanın önemini vurgulayan proaktif “Dikkat Ekonomisi’ için de çok belirleyici olacak.“
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2650 ) Etkinlik ( 218 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 98 1041
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1349 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 284
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2004 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2004

Dünyanın en uzun (ülke çapında yaygın olmayan) iç savaşına sahne olan kapalı kutu Myanmar dünyada olduğu gibi ülkemizde de genellikle pek fazla bilinmeyen bir ülke. ;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04-05 Kasım 2021 tarihinde DoubleTree by Hilton İstanb...;

20. yüzyılın en karmaşık ve spekülasyona açık ilişkilerinden birisi de Çin-Rusya ilişkileridir. Geçmişte birçok defa sorun yaşayan iki ülke günümüzde “eşi benzeri görülmemiş” bir ortaklığı inşa etmeye çalışmakta.;

“Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye yaşamın her alanına dair yüksek nitel...;

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.;

Sayın Bakanlar, Sayın Genelkurmay Başkanı, sayın bürokratlar, sayın misafirlerimiz, hepiniz TASAM tarafından düzenlenen 7. İstanbul Güvenlik Konferansı’na hoş geldiniz. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından 2006 yılından beri her yıl düzenli olarak verilen Stratejik Vizyon Ödülleri’nin on üçüncü yıl ödülleri (2021) 04 Kasım 2021 Perşembe akşamı DoubleTree by Hilton İstanbul Ataşehir Oteli ve Konferans Merkezi’nde saat 19.30’daki gala yemeğinin a...;

Normal şartlarda Balkanlar’a dair siyasi analizler, çıkarımlar, söylemler ve dahi planlar çoğu zaman dolaylamalardan beslenir ve sonunda kolayca inkâr edilir. Zira kimse kendini haksız görmez davasında. ;

DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

DTF Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

  • 25 May 2022 - 25 May 2022
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.