Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu’nun Özet Kitabı Çıktı

Haber

TASAM Yayınları, “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana temasıyla icra edilen 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin tebliğ özet kitapçığını yayımladı....

TASAM Yayınları, “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana temasıyla icra edilen 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin tebliğ özet kitapçığını yayımladı.

2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020; “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 05-06 Kasım 2020’de yapılmıştı. Pandemi yoğunluk artışı ve ilgili kamu otoritelerinin görüşleri dikkate alınarak hibrit formatta yapılan 6. İstanbul Güvenlik Konferansı alt-etkinliği olarak eş-zamanlı icra edilen Forum’un tebliğ özet kitapçığı TASAM Yayınları tarafından e-kitap formatında yayımlandı.

Denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri inceleyerek uluslararası ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi, hukuk ve sosyo-kültürel politikalara yön verecek akademik telkinlerde bulunma gayesi ile bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Forum’a devlet adamlarından, bürokratlara, askerlerden, akademisyenlere, özel sektör temsilcilerinden, savunma sanayii yetkililerine kadar geniş bir katılım sağlanmıştı.

Bildirilerin tam metni ise “Türk Deniz Ekosistemi: Proaktif Politika, Ürün ve Teknolojiler“ ana temasıyla 04-05 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan 3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2021 öncesinde kitap olarak yayımlanmış olacak.

İlk Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından 11-12 Nisan 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Girne’de düzenlenmişti.

İlk Forum’un seçilmiş tebliğleri “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz - New Marine Security Ecosystem and Eastern Mediterranean“ adıyla TASAM Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanmıştı.

Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin kitapçığındaki bildiri özetleri ve yazarları şunlar:

ENERJİ REKABETİ VE DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ - Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL, İTÜ Enerji Enstitüsü

TÜRK
DENİZ TİCARETİNDE SON GELİŞMELER VE DENİZCİLİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ - Prof. Dr. Funda YERCAN, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı

AKDENİZ
’DE RUS ASKERÎ MEVCUDİYETİ VE GERİLİM STRATEJİSİ - Prof. Dr. Ulvi KESER, Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı

DENİZ GÜVENLİĞİ: KAVRAMSAL GELİŞİMİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI UYGULAMA VE STRATEJİK BELGELERİNE YANSIMASI - Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

TERÖRLE VE HİBRİT TEHDİTLERLE MÜCADELEDE AVRUPA ATLANTİK İŞBİRLİĞİNİN DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ - Doç. Dr. Giray SADIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN AVRUPA, AFRİKA VE ASYA’DA TÜRKİYE’NİN KAPASİTE İNŞASINA KATKILARI - Dr. Cemhan KOCABAŞ, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

CONTRIBUTIONS OF THE TURKISH COAST GUARD TO TURKEY’S CAPACITY BUILDING IN EUROPE, AFRICA AND ASIA - Dr. Cemhan KOCABAŞ, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

DOĞU AKDENİZ‘DE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNU VE İTTİFAKLAR - Dr. Suat DÖNMEZ, Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

DOĞU AKDENİZ HAVZASININ HİDROKARBON POTANSİYELİNE JEOMORFOLOJİK YAKLAŞIM - Atilla KARATAŞ, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü | Adil ÖZDEMİR, Adil Özdemir Danışmanlık | Yıldıray PALABIYIK, İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

KANAL İSTANBUL: POTANSİYEL COĞRAFİ RİSKLER VE AVANTAJLAR - S. Ebru TURAN, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü | Atilla KARATAŞ, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

21. YÜZYIL İÇİN ALFRED MAHAN’DAN DERSLER - Dr. Emre BAYSOY, Öğretim Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
DOĞU AKDENİZ’DE TÜRK LEVIATHAN - Ersin ELİKOĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Master Öğrencisi

DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNİN ANAHTARLARI: ENERJİ GÜVENLİĞİ, İŞBİRLİĞİ VE DENİZ GÜCÜ - Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü | Nursena YAŞAR, Doktora Öğrencisi

DENİZ ALANLARINDA DENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARININ HUKUKİ REJİMİ: ARKTİK OKYANUSU ARAŞTIRMALARI - Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

DOĞU AKDENİZ BİYOCOĞRAFYASI; DİPLOMASİ VE BÖLGESEL GÜVENLİĞE YANSIMALARI - Özlem AKSOY, Biyolog (MoSc), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü | Cahit Armağan DİLEK, E. Deniz Kurmay Albay

DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE AB-ABD-RUSYA ÜÇLÜSÜ VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE REKABETİN TÜRKİYE’YE YANSIMALARI - Sina KISACIK, Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enerji Hukuku Yüksek Lisans Programı Dr. Öğretim Görevlisi | Dr. Arzu YORKAN, Berlin Hür Üniversitesi (Free University of Berlin), Otto-Suhr Siyaset Bilimi Enstitüsü, Enerji ve Çevre Çalışmaları Merkezleri

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK AÇIDAN KANAL İSTANBUL’UN İNCELEMESI - Tuğçe Nur EKİNCİ FURTUNA, ASAM, Koordinatör

KOVİD19 SONRASI YENİ NORMAL VE POLİS FAALİYETLERİNDE YAŞANACAK OLASI DÖNÜŞÜMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi SAYIN


TASAM
Yayınları’nın kitapları https://e-satis.tasam.org/ sitesinden temin edilebilir.

Özet kitapçık için lütfen tıklayınız.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2655 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 624
Asya 98 1043
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1354 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 286
Orta Doğu 22 597
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 177
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2019 ) Etkinlik ( 79 )
Alanlar
Türkiye 79 2019

İki ülkenin kuruluşu II. Dünya Savaşı sonrasına ve küresel kartların yeniden dağıtılmaya başladığı bir döneme denk gelmiştir. ;

Afrika ülkelerinin, benzerlikleri yanında farklılıklarının oluşturduğu jeopolitik panorama, hem entegrasyon hem de çatışma potansiyelleri açısından son derece önemli veriler barındırmaktadır. Gerek kıta-içi gerekse uluslararası savunma ve güvenlik stratejilerinin; Afrika’nın bu niteliklerini istisma...;

1789 yılından bu yana kıta ile ilişkileri bulunan ABD’nin dış politikasında Afrika’nın hiçbir zaman bu politikaların merkezinde bulunmadığı ve uzun bir dönem Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmediği görülürken, buna karşın 1840’lı yıllarda bağımsız Liberya’nın oluşumuna önemli k...;

Sanayi Devriminin ardından üretimin, ticaretin, lojistiğin ve pazarların gelişmesiyle, 19. yüzyılda İngiltere’nin, daha sonra 20. yüzyılda da Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya ticaretinde kontrol sahibi olabilmelerini donanmalarına borçlu oldukları görülmektedir.;

Risk toplumları veya belirsizlikler çağı olarak da adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde, geleneksel risklerden oldukça farklı özelliklere sahip, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, düzensiz göç, uyuşturucu ticareti, siber saldırılar ve ekonomik krizler gibi sıra dışı riskler nedeniyle, “İnsan...;

Ülkelerin, ülke olabilme kavramlarında üç tane önemli tanımlama yapılmaktadır. Bunlar, Kara, Deniz ve Hava ülkesi tanımı ve olabilme niteliklerini oluşturmaktadır. Denizlere kıyısı olan denizci ülkeler için karadaki menfaatlerinin hukuki niteliğinin sınırları, ülkenin kara sınırları içerisindedir.;

Küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği; karbon monoksit gibi, ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluştuğu düşünülen sera etkisinin, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artmasıyla oluşan iklimin değişikliğini ifade etmekte. ;

Türkiye’de Balkanların çoğunlukla manevi kodlar üzerinden kamuoyunda ve literatürde tarif edildiği görülmektedir. Yaklaşık 550 yıl süren Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti, ister istemez günümüze bazı miraslar bırakmıştır. ;

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

DTF Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 25 May 2022 - 25 May 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.