Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu’nun Özet Kitabı Çıktı

Haber

TASAM Yayınları, “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana temasıyla icra edilen 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin tebliğ özet kitapçığını yayımladı....

TASAM Yayınları, “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana temasıyla icra edilen 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin tebliğ özet kitapçığını yayımladı.

2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020; “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 05-06 Kasım 2020’de yapılmıştı. Pandemi yoğunluk artışı ve ilgili kamu otoritelerinin görüşleri dikkate alınarak hibrit formatta yapılan 6. İstanbul Güvenlik Konferansı alt-etkinliği olarak eş-zamanlı icra edilen Forum’un tebliğ özet kitapçığı TASAM Yayınları tarafından e-kitap formatında yayımlandı.

Denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri inceleyerek uluslararası ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi, hukuk ve sosyo-kültürel politikalara yön verecek akademik telkinlerde bulunma gayesi ile bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Forum’a devlet adamlarından, bürokratlara, askerlerden, akademisyenlere, özel sektör temsilcilerinden, savunma sanayii yetkililerine kadar geniş bir katılım sağlanmıştı.

Bildirilerin tam metni ise “Türk Deniz Ekosistemi: Proaktif Politika, Ürün ve Teknolojiler“ ana temasıyla 04-05 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan 3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2021 öncesinde kitap olarak yayımlanmış olacak.

İlk Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından 11-12 Nisan 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Girne’de düzenlenmişti.

İlk Forum’un seçilmiş tebliğleri “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz - New Marine Security Ecosystem and Eastern Mediterranean“ adıyla TASAM Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanmıştı.

Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin kitapçığındaki bildiri özetleri ve yazarları şunlar:

ENERJİ REKABETİ VE DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ - Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL, İTÜ Enerji Enstitüsü

TÜRK
DENİZ TİCARETİNDE SON GELİŞMELER VE DENİZCİLİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ - Prof. Dr. Funda YERCAN, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı

AKDENİZ
’DE RUS ASKERÎ MEVCUDİYETİ VE GERİLİM STRATEJİSİ - Prof. Dr. Ulvi KESER, Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı

DENİZ GÜVENLİĞİ: KAVRAMSAL GELİŞİMİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI UYGULAMA VE STRATEJİK BELGELERİNE YANSIMASI - Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

TERÖRLE VE HİBRİT TEHDİTLERLE MÜCADELEDE AVRUPA ATLANTİK İŞBİRLİĞİNİN DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ - Doç. Dr. Giray SADIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN AVRUPA, AFRİKA VE ASYA’DA TÜRKİYE’NİN KAPASİTE İNŞASINA KATKILARI - Dr. Cemhan KOCABAŞ, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

CONTRIBUTIONS OF THE TURKISH COAST GUARD TO TURKEY’S CAPACITY BUILDING IN EUROPE, AFRICA AND ASIA - Dr. Cemhan KOCABAŞ, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

DOĞU AKDENİZ‘DE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNU VE İTTİFAKLAR - Dr. Suat DÖNMEZ, Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

DOĞU AKDENİZ HAVZASININ HİDROKARBON POTANSİYELİNE JEOMORFOLOJİK YAKLAŞIM - Atilla KARATAŞ, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü | Adil ÖZDEMİR, Adil Özdemir Danışmanlık | Yıldıray PALABIYIK, İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

KANAL İSTANBUL: POTANSİYEL COĞRAFİ RİSKLER VE AVANTAJLAR - S. Ebru TURAN, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü | Atilla KARATAŞ, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

21. YÜZYIL İÇİN ALFRED MAHAN’DAN DERSLER - Dr. Emre BAYSOY, Öğretim Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
DOĞU AKDENİZ’DE TÜRK LEVIATHAN - Ersin ELİKOĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Master Öğrencisi

DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNİN ANAHTARLARI: ENERJİ GÜVENLİĞİ, İŞBİRLİĞİ VE DENİZ GÜCÜ - Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü | Nursena YAŞAR, Doktora Öğrencisi

DENİZ ALANLARINDA DENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARININ HUKUKİ REJİMİ: ARKTİK OKYANUSU ARAŞTIRMALARI - Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

DOĞU AKDENİZ BİYOCOĞRAFYASI; DİPLOMASİ VE BÖLGESEL GÜVENLİĞE YANSIMALARI - Özlem AKSOY, Biyolog (MoSc), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü | Cahit Armağan DİLEK, E. Deniz Kurmay Albay

DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE AB-ABD-RUSYA ÜÇLÜSÜ VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE REKABETİN TÜRKİYE’YE YANSIMALARI - Sina KISACIK, Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enerji Hukuku Yüksek Lisans Programı Dr. Öğretim Görevlisi | Dr. Arzu YORKAN, Berlin Hür Üniversitesi (Free University of Berlin), Otto-Suhr Siyaset Bilimi Enstitüsü, Enerji ve Çevre Çalışmaları Merkezleri

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK AÇIDAN KANAL İSTANBUL’UN İNCELEMESI - Tuğçe Nur EKİNCİ FURTUNA, ASAM, Koordinatör

KOVİD19 SONRASI YENİ NORMAL VE POLİS FAALİYETLERİNDE YAŞANACAK OLASI DÖNÜŞÜMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi SAYIN


TASAM
Yayınları’nın kitapları https://e-satis.tasam.org/ sitesinden temin edilebilir.

Özet kitapçık için lütfen tıklayınız.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2643 ) Etkinlik ( 216 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1035
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1996 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1996

2020 başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle maruz kalınan geniş çaplı kısıt ve kısıtlamalar sonucu endüstriyel faaliyetlerdeki ve trafikteki azalma üzerine, doğada yeniden bir canlanma gözlenmiştir. ;

Daha önce, bu platformda kaleme aldığımız bazı çalışmalarda sıklıkla ifade etmiştik ki; bugün Balkanlar olarak adlandırılan Avrupa topraklarının “Batı Medeniyeti”nin dışında tutulmasının en kolay yolu, onu asla tam manası ile tanımlamamak olarak belirlenmişti. ;

Meksika ise yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Orta Amerika’daki stratejik konumu, 124 milyon civarındaki nüfusu, insan kaynağı, 1,223 trilyon GSYİH ile büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ), Rio Grubu, OECD, ANDEAN, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA),...;

Afganistan, dünyadaki hemen her sorunun önüne geçti. Gazze’ye artık sadece göz ucu ile bakıyoruz. Yemen’i unuttuk gibi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Libya ve deniz yetki alanları ile ilgili belirsizlikler sanki bir kenara itildi. ;

Suudi Arabistan ise Asya’yı Afrika’ya ve Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan bölgedeki stratejik konumu, Arap ve İslam dünyasındaki öncü rolü, 34 milyon’a yaklaşan dinamik nüfusu, doğal kaynakları, kanıtlanmış dünya petrol rezervlerinin yaklaşık % 20’si ile enerjide öncü ülke oluşu, turizm ve insan ...;

Türkiye’de ve dost/kardeş ülkelerde stratejik vizyonu temsil eden devlet adamları ile bürokratlar, bilim insanları, kurumlar, iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla 2006 yılından beri gerçekleştirilen TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin resmî internet sit...;

Brezilya ise 213 milyonu aşan nüfusu ile dünyanın altıncı ve 8,5 milyon km² üzerindeki yüzölçümü ile beşinci büyük ülkesi olarak Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik güç ve küresel düzeyde önemli bir aktördür. 2 trilyon dolar civarındaki GSYİH’sı ile Latin Amerika’nın en büyük, dünyanın do...;

Muhammed Nadir Şah, Afgan kraliyet ailesi üyelerinden birisidir. Amanullah Han ile aynı soydan gelmektedir. Nadir Şah, Amanullah Han’ın kuzenidir. Eski Afgan Emiri Dost Muhammed’in yeğeni Mehmet Yusuf Han’ın oğludur. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

Somali Cumhuriyeti; Afrika’nın doğusunda yer almakta olup Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ve dünya gündemine açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler nedeniyle sık sık gelen bir bölgede konumlanmış durumdadır.