Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu’nun Özet Kitabı Çıktı

Haber

TASAM Yayınları, “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana temasıyla icra edilen 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin tebliğ özet kitapçığını yayımladı....

TASAM Yayınları, “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana temasıyla icra edilen 2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin tebliğ özet kitapçığını yayımladı.

2. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020; “Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası“ ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 05-06 Kasım 2020’de yapılmıştı. Pandemi yoğunluk artışı ve ilgili kamu otoritelerinin görüşleri dikkate alınarak hibrit formatta yapılan 6. İstanbul Güvenlik Konferansı alt-etkinliği olarak eş-zamanlı icra edilen Forum’un tebliğ özet kitapçığı TASAM Yayınları tarafından e-kitap formatında yayımlandı.

Denizciliği ilgilendiren her alanda bölgesel, kıtasal ve küresel gelişmeleri inceleyerek uluslararası ilişkiler, savunma, güvenlik, ekonomi, hukuk ve sosyo-kültürel politikalara yön verecek akademik telkinlerde bulunma gayesi ile bu yıl ikinci kez gerçekleştirilen Forum’a devlet adamlarından, bürokratlara, askerlerden, akademisyenlere, özel sektör temsilcilerinden, savunma sanayii yetkililerine kadar geniş bir katılım sağlanmıştı.

Bildirilerin tam metni ise “Türk Deniz Ekosistemi: Proaktif Politika, Ürün ve Teknolojiler“ ana temasıyla 04-05 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul’da yapılması planlanan 3. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2021 öncesinde kitap olarak yayımlanmış olacak.

İlk Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) ve Kıbrıs Amerikan Üniversitesi (KAÜ) tarafından 11-12 Nisan 2019 tarihinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti - Girne’de düzenlenmişti.

İlk Forum’un seçilmiş tebliğleri “Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz - New Marine Security Ecosystem and Eastern Mediterranean“ adıyla TASAM Yayınları tarafından e-kitap olarak yayımlanmıştı.

Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu 2020’nin kitapçığındaki bildiri özetleri ve yazarları şunlar:

ENERJİ REKABETİ VE DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ - Prof. Dr. A. Beril TUĞRUL, İTÜ Enerji Enstitüsü

TÜRK
DENİZ TİCARETİNDE SON GELİŞMELER VE DENİZCİLİK EĞİTİMİNİN ÖNEMİ - Prof. Dr. Funda YERCAN, Piri Reis Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Dekanı

AKDENİZ
’DE RUS ASKERÎ MEVCUDİYETİ VE GERİLİM STRATEJİSİ - Prof. Dr. Ulvi KESER, Girne Amerikan Üniversitesi Siyasal Bilimler Fakültesi Dekanı

DENİZ GÜVENLİĞİ: KAVRAMSAL GELİŞİMİ, ULUSAL VE ULUSLARARASI UYGULAMA VE STRATEJİK BELGELERİNE YANSIMASI - Doç. Dr. Arif BAĞBAŞLIOĞLU, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler (İngilizce) Bölümü

TERÖRLE VE HİBRİT TEHDİTLERLE MÜCADELEDE AVRUPA ATLANTİK İŞBİRLİĞİNİN DENİZ GÜVENLİĞİNE ETKİLERİ - Doç. Dr. Giray SADIK, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI’NIN AVRUPA, AFRİKA VE ASYA’DA TÜRKİYE’NİN KAPASİTE İNŞASINA KATKILARI - Dr. Cemhan KOCABAŞ, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

CONTRIBUTIONS OF THE TURKISH COAST GUARD TO TURKEY’S CAPACITY BUILDING IN EUROPE, AFRICA AND ASIA - Dr. Cemhan KOCABAŞ, T.C. İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı

DOĞU AKDENİZ‘DE BÖLGESEL GÜVENLİK SORUNU VE İTTİFAKLAR - Dr. Suat DÖNMEZ, Ayvansaray Üniversitesi Öğretim Üyesi

DOĞU AKDENİZ HAVZASININ HİDROKARBON POTANSİYELİNE JEOMORFOLOJİK YAKLAŞIM - Atilla KARATAŞ, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü | Adil ÖZDEMİR, Adil Özdemir Danışmanlık | Yıldıray PALABIYIK, İstanbul Teknik Üniversitesi Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği

KANAL İSTANBUL: POTANSİYEL COĞRAFİ RİSKLER VE AVANTAJLAR - S. Ebru TURAN, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü | Atilla KARATAŞ, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü

21. YÜZYIL İÇİN ALFRED MAHAN’DAN DERSLER - Dr. Emre BAYSOY, Öğretim Üyesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi
DOĞU AKDENİZ’DE TÜRK LEVIATHAN - Ersin ELİKOĞLU, Bahçeşehir Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Master Öğrencisi

DOĞU AKDENİZ JEOPOLİTİĞİNİN ANAHTARLARI: ENERJİ GÜVENLİĞİ, İŞBİRLİĞİ VE DENİZ GÜCÜ - Prof. Dr. Hayati AKTAŞ, Akdeniz Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü | Nursena YAŞAR, Doktora Öğrencisi

DENİZ ALANLARINDA DENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMALARININ HUKUKİ REJİMİ: ARKTİK OKYANUSU ARAŞTIRMALARI - Dr. Nurser GÖKDEMİR IŞIK, Dokuz Eylül Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Öğretim Üyesi

DOĞU AKDENİZ BİYOCOĞRAFYASI; DİPLOMASİ VE BÖLGESEL GÜVENLİĞE YANSIMALARI - Özlem AKSOY, Biyolog (MoSc), T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü | Cahit Armağan DİLEK, E. Deniz Kurmay Albay

DOĞU AKDENİZ ENERJİ JEOPOLİTİĞİNDE AB-ABD-RUSYA ÜÇLÜSÜ VE TÜRKİYE: İŞBİRLİĞİ VE REKABETİN TÜRKİYE’YE YANSIMALARI - Sina KISACIK, Özyeğin Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Enerji Hukuku Yüksek Lisans Programı Dr. Öğretim Görevlisi | Dr. Arzu YORKAN, Berlin Hür Üniversitesi (Free University of Berlin), Otto-Suhr Siyaset Bilimi Enstitüsü, Enerji ve Çevre Çalışmaları Merkezleri

ULUSLARARASI TİCARET VE LOJİSTİK AÇIDAN KANAL İSTANBUL’UN İNCELEMESI - Tuğçe Nur EKİNCİ FURTUNA, ASAM, Koordinatör

KOVİD19 SONRASI YENİ NORMAL VE POLİS FAALİYETLERİNDE YAŞANACAK OLASI DÖNÜŞÜMLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME - Dr. Öğr. Üyesi Hüdayi SAYIN


TASAM
Yayınları’nın kitapları https://e-satis.tasam.org/ sitesinden temin edilebilir.

Özet kitapçık için lütfen tıklayınız.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2607 ) Etkinlik ( 194 )
Alanlar
Afrika 70 618
Asya 86 1011
Avrupa 18 628
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1340 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 174
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1286 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 508
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hollanda ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede daha fazla karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerin...;

1990’ların başlarında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi devletlerin dağılmasıyla birlikte, toprak kazanımı, güç mücadelesi ya da etnik hâkimiyet kaygılarının tetiklediği iç savaşlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreçte BM bu duruma bigâne kalmayarak, Irak, Somali, H...;

Türkiye - Güney Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğrafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kurulan devletlerdir. ;

Çin’le geliştirmekte olduğu yakın ilişki, Batının yaptırımlarla köşeye kıstırdığı İran için şimdi önemli bir fırsat. Xi Jinping’in 2016 yılında İran’a önerdiği stratejik anlaşma geçen ayın son günlerinde imzalandığında, kapsamı hakkında tahminden öte bir şey bilinmiyordu. ;

Dönemin ABD Başkanı G. Bush himayesinde ve Irak Büyükelçisi J. D. Negroponte başkanlığında 2005’te faaliyetlerine başlayan Ulusal İstihbarat Konseyi’nin “Küresel Trendler 2040“ raporunda; uluslararası sistem, siyaset, ekonomi, teknoloji, toplumsal gelişim, demografik dinamikler ve çevre gibi başlıca...;

Türkiye - Gana ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerini stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya getirecek olan ...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.

Somali Cumhuriyeti; Afrika’nın doğusunda yer almakta olup Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ve dünya gündemine açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler nedeniyle sık sık gelen bir bölgede konumlanmış durumdadır.