Ulusal İdeoloji Ve Kapitalizm

Kategori Seçilmedi
 Özet
 
Ana konusu kapitalizm olan bu makalede kapitalizmin öne çıkan iki farklı türü ayrıntılı olarak incelenmiştir. Komünizmin çökmesinden sonra kapitalizm ekonomik sistem olarak tek başına kalmıştır. Eskiden komünizm ile kapitalizm bu alanda yapılan araştırmaların ana konusunu oluştururken; bu aşamadan sonra “Komünal Kapitalizm” ve “Anglo-Sakson Kapitalizmi” olmak üzere kapitalizmin iki türü, ekonomik sistem araştırmalarının temel konusu haline gelmiştir. Atlantik’e kıyısı olan ABD ve İngiltere uyguladıkları Anglo-Sakson kapitalizmi ile komüncülüğe karşılık bireyciliği, haklara ve ödevlere sahip olma yerine bireyin mülkiyetini, aktif planlayıcı devlet yerine sınırlı devleti, grup sorumluluğu yerine bireysel sorumluluğu ön plana çıkartıtken, Komünal kapitalizm anlayışını benimseyen Almanya ve Japonya Anglo-Sakson bireyciliğine karşılık komüncülüğü, bireyin mülkiyeti yerine haklara ve ödevlere sahip olmayı, sınırlı devlet yerine aktif planlayıcı devleti, bireysel sorumluluk yerine grup sorumluluğunu ön plana çıkarmaktadır. Yukarıda ifade edilen kapitalizmin her iki türünün temel karekteristikleri bu makalede detaylı olarak analiz edilmiştir.
 
National Ideology and Capitalism / Abstract
 
The two different varieties of capitalism, which have gained importance, are the main topics that went under a deliberate scrutiny in this article. Capitalism, as an economic system, remained alone after the collapse of communism. That’s why, whereas communism and capitalism were the main topics of the research in the past, the two different varieties of capitalism called, “Communitarian Capitalism” and “Anglo-Saxon Capitalism” have become the main interest of the economic systems research from now on. The USA and UK, that located on the two opposite sides of the Atlantic, have been carrying out the basic principles of Anglo-Saxon Capitalism that are individualism, individual property, limited state, individual responsibility; contrarily, Communitarianist approaches of Germany and Japan have put emphasis on Communitarianism, ownership of rights and duties, active and planning state, and group responsibility. The basic characteristics of the each varieties of capitalism, mentioned above, were explained and analyzed in detail in this article.
 
1770’lerden 1870’lere kadar geçerliliğini katıksız olarak koruyan, her şeyin kendi akışına bırakıldığı "serbest piyasa ekonomisi" uygulaması, Batı Avrupa Toplumlarını iki ayrı sosyal sınıfa bölmüştür. Serbest piyasa ekonomisi, endüstri toplumunu oluşturan bir sınıfın sistemi ve ideolojisi durumuna dönüşürken, buna tepki olarak karşıt sosyal sınıf merkezden yönetimli yeni bir ideolojiye "komünizme" meyletmiş ve komünizm serbest piyasaya alternatif olarak 1917-1989 yılları arasında Sovyetler Birliğinde uygulanmıştır. Aradan geçen 72 yıldan sonra, 1989 yılında, komünizm başarısızlığını ilan ederek iflas etmiş ve bir alternatif olma iddiasını yitirmiştir. Böylece kapitalizm-sosyalizm çatışması son bulmuştur. Bundan sonra gelinen noktada, gerek iş çevrelerinde gerekse akademi çevrelerinde aslında kapitalizmin bir değil, kendine özgü ekonomisi, sosyal sistemleri, kültürel değerleri ve yönetim biçimleri olan bir çok türünün olduğu tartışılmaya başlanmıştır. Bunlardan en çok kabul gören kapitalizmin iki türü: İngiltere ve Amerika Birleşik Devletlerinde gelişen Anglo-Sakson kapitalizmi ile Japonya ve Almanya’da gelişen Komünal kapitalizmdir. Her iki kapitalizm türü ulusal ideolojilerin bir parçası olarak şekillenmekte ve değişime uğramaktadır. Kapitalizmin bu denli değişik tarzlarının oluşmasında ulusal ideolojilerin önemli bir rolü vardır. Bugün bu iki tür kapitalizm iki farklı ideolojinin bir yansıması olarak karşımıza çıkmaktadır.
 
 
 
Stratejik Öngörü Dergisi / Sayı 1 - Yıl - 1 / Mayıs 2004
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1913 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1913

Son Eklenenler