Uluslararası Para Olarak ABD Doları’nın Rolü

Kategori Seçilmedi

Para ekonomik sistemin işleyişini sağlayan temel araçlardan birisidir. Bazı durumlarda bir ülkenin ulusal parası uluslararası ekonomik işlemlere aracılık etmekte ve böylece, uluslararası para niteliği kazanmaktadır. 2. Dünya Savaşı’na dek olan dönemde temel uluslararası para olan B. Britanya Poundu daha sonra önemini kaybetmiş ve yerini ABD Doları’na bırakmıştır....

Özet
Para ekonomik sistemin işleyişini sağlayan temel araçlardan birisidir. Bazı durumlarda bir ülkenin ulusal parası uluslararası ekonomik işlemlere aracılık etmekte ve böylece, uluslararası para niteliği kazanmaktadır. 2. Dünya Savaşı’na dek olan dönemde temel uluslararası para olan B. Britanya Poundu daha sonra önemini kaybetmiş ve yerini ABD Doları’na bırakmıştır. Uluslararası piyasalarda başlıca para konumuna gelen Dolar ABD’nin ekonomik ve jeopolitik gücünün artmasını sağlayan faktöre dönüşmüştür.
Son iki yılda Dolar’ın diğer önemli paralar karşısında sürekli değer kaybetmesi dünya ekonomisinin istikrarını tehdit etmektedir. Bu açıdan üzerinde durulması gereken diğer konu uluslararası para olarak Dolar’ın öneminin azalmasıdır. Bu çalışmada uluslararası paranın fonksiyonları çerçevesinde ABD Doları’nın dünya ekonomisindeki rolü araştırılmakta, Avrupa Birliği’nin ortak para birimi olan Euro’nun tedavüle çıkmasının Dolar’ın konumu açısından doğurduğu sonuçlar üzerinde özellikle durulmaktadır.
Abstract
The Role of US Dollar as an International Currency Money is one of the basic means that enables an economic system to function. A domestic currency sometimes acts as an intermediary element in the international economic transactions and in this way, has become an international currency.
Being the main international currency until the World War II, the British pound lost its prominence in the aftermath and the US dollar has substituted for the British pound. As a prevailing currency in international markets, dollar has become a factor which enables the USA to promote its economic and geopolitical power. The permanent decrease in dollar’s value against other the main currencies in the last two years has threatened the stability of the World economy. At this point, another topic which needs to be deeply analyzed, is the declining importance of the dollar as an international currency.
In this paper, we will examine the role of the US dollar in the World economy in the framework of the functions of an international currency. Particularly, the outcomes of putting into circulation of the European Union’s common currency, Euro will be analyzed regarding the position of the US dollar.
Dünyanın en büyük ekonomisine sahip olan ABD’de son dönemlerde önemli gelişmeler yaşanmakta, bu gelişmeler diğer ülkeleri ve dünya ekonomisinin bütününü yakından ilgilendirmektedir. Uzun süre istikrarlı büyüme gösteren ABD ekonomisinde ortaya çıkan durgunluk ve yavaşlama eğilimleri dünya ekonomindeki dengeleri ciddi şekilde etkilemektedir. 21. Yüzyılın başında ABD ekonomisinin karşılaştığı en önemli problem rekor boyutlara ulaşmış bütçe ve dış Ticaret açıklarıdır. 1990’lı yıllarda yaşanan enflasyonsuz büyüme döneminin yerini durgunluğa bırakması üzerine genişletici para ve maliye politikaları uygulamaya konmuş, bu politikalarla ekonomik durgunluğun atlatılabileceği amaçlanmıştır. Fakat söz konusu politikalar şimdilik fazla başarılı olamazken, ülkeyi tarihinde görülmemiş Bütçe açığıyla karşı karşıya bırakmıştırş Finans piyasalarında hızlı yükseliş trendinin tersine dönmesi ve piyasalardaki aşırı "ısınmadan" kaynaklanan kriz ihtimali de buraya eklenince, yabancı yatırımcıların ABD ekonomisine olan güveni büyük ölçüde azalmıştır. Önceki dönemlerde dış açıkların en önemli finansman kaynağı olan yabancı yatırımlar günümüzde bu konuda yetersiz kalmaktadır. ABD’nin dünyanın en büyük ekonomik gücüne dönü şmesinde temel etkenlerden birisi olan ulusal parası - ABD Doları da bu gelişmelerin dışında değildir. Son 50 yıllık dönemde dünya ekonomisi ve finans sisteminin temelini oluşturan Dolar’ın konumu belli ölçüde zayıflamıştır. Bu eğilim gerek ABD, gerekse de dünya ekonomisi açısından ciddi sonuçlar doğurabilmektedir.

Stratejik Öngörü Dergisi / Sayı 1 - Yıl - 1 / Mayıs 2004

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2708 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 639
Asya 98 1077
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1379 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 22 606
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2046 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2046

Ekonomik, siyasi, askeri ve kültürel güçlerin oluşturduğu bir Dünya Düzeni vardır. Bu düzen ufak değişimler gösterse de kolay kolay değişmez. Büyük güçler siyasi, ekonomik güçlerini koruyabilmek ve hatta geliştirmek amacıyla zaman zaman bazı girişimlerde bulunurlar. ;

ABD Dışişleri Bakanı Blinken’in Mısır’la başlayan Orta Doğu gezisinde, Mısır ve İsrail arasındaki barışın ve özellikle Abraham konjonktürünün, bölgedeki gelişmelerden olumsuz etkilenmesi endişesi hissedildi. Orta Doğu uzlaşmadan çok çatışmanın olduğu bir bölge. ;

Uluslararası mecrada bir “Türkiye Markası“ hâline gelen Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi, TASAM 2004-2023 Faaliyet Raporu’nu yayımladı.;

Avrupa’da aşırı sağın içinde bulunduğumuz son 40 yılda bir yükseliş yaşadığını söylemek mümkündür. Aşırı sağın bu yükselişinde hem iç hem dış pek çok dinamik bulunmaktadır. Bu dinamiklerin anlaşılması için öncelikle aşırı sağın anlamlandırılması ve son yıllarda aşırı sağın yükselişine neden olan siy...;

Komşu kıyılara sahip devletlerin Deniz Yetki Alanı (DYA) yan sınırının belirlenmesi her zaman sorunlu olmuştur. Genelde sınırın denizle birleştiği noktayı merkeze alan bir açı genişliği başlangıçta olmasa bile ilerleyen zaman içinde denizde veya karada meydana gelen topografik değişiklikler nedeniyl...;

Büyük güçlerin siber uzay ve siber güvenlik stratejileri 21. yüzyılın başlarında somut olarak şekillenmeye başlamıştır. Ancak bu stratejilerin temeli ABD ve SSCB'nin Soğuk Savaş dönemi boyunca tecrübe ettikleri uzay ve silahlanma yarışının bir sonucu olarak atılmıştır.;

ABD'nin Trump döneminden itibaren Afrika ile daha az ilgilendiği, Fransa’nın ise her geçen gün güç kaybettiği bir ortamda, uluslararası alanda yalnızlığa itilen Rusya, Afrika’da etkinliğini artırmaya yöneldi.;

İlk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl dokuzuncusu gerçekleştirilecek İstanbul Güvenlik Konferansı 2023, TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü (MSGE) tarafından “Ekosistemde Stratejik Dönüşüm: İklim, Gıda, Demografi, Meritokrasi, Ekonomi, Sağlık, Eğitim, İstihdam, Aile-Gençlik ve Şehir Güvenl...;

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 03 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 04 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Ramada Hotel & Suites by Wyndham İstanbul Merter -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.