TASAM SİYASAL İLETİŞİM ENSTİTÜSÜ KURULDU

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde kurulan ve uzman bir ekibe sahip olan “Siyasal İletişim Enstitüsü” vizyon belgesini yayınladı. TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, ...

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde kurulan ve uzman bir ekibe sahip olan “Siyasal İletişim Enstitüsü“ vizyon belgesini yayınladı. TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin kendilerini kamuoyuna doğru mesaj stratejileri ile tanıtmalarını sağlamayı ve stratejisi doğru belirlenmiş seçim kampanyaları düzenlemeyi hedefliyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, siyaset ve iletişimi bilimsel bir çerçeveye oturtup; Milli iradeyi temsil edecek politik karar mekanizmasının sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, ayrıca siyaset ve iletişim bilimlerinin sağladığı imkanlar çerçevesinde siyaset dünyamızın sorunlarının incelenmesini, araştırılmasını, sonuçlarının ortaya konularak çözüm yollarının önerilmesini amaçlıyor. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik birikiminin göz önünde bulundurulması, “bize özgü“ çözüm önerilerinin geliştirilmesi ise öncelik taşıyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Türk siyasal hayatının temel sıkıntılarını masaya yatırarak sorunları teşhis edip, tedavi yollarını göstermeyi ülkemizin geleceğine yapılacak çok ciddi bir yatırım olarak görüyor. Küresel bir vizyona ve bölgesel güç olma potansiyeline sahip ülkemizin doğru yönetilmesine, halkının mutlu ve refah içinde yaşamasına, geleceğinden umutlu olmasına katkıda bulunmak, Enstitümüzün temel hedeflerinin başında yer alıyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Toplumumuzun ele ele vererek sorunlarını çözen, birbirine güvenen, çatışma yerine uzlaşmayı seçen bir toplum olması için çalışmalar yapmayı kendisine misyon olarak seçiyor.

Enstitümüzün en önemli çabası; Türkiye’nin siyasal hayatının küresel gerçekler paralelinde ve bilimsellik temelinde geliştirilmesine, ülkemizin çıkarlarının korunmasına, Milli iradeyi temsil edecek iktidar mekanizmasının seçiminde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunmak olacaktır.

Taraf olmadan, bilimsel esaslardan ayrılmadan, yol gösterici niteliğini kaybetmeden yapılacak çalışmaların, siyaset dünyamıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.ENSTİTÜ’NÜN ODAKLANACAĞI ALANLAR

Siyasal İletişim Enstitüsü, şu dört konuda çalışmalarını yoğunlaştıracaktır;

a. Siyasal İletişim Danışmanlığı ve Seçim Kampanyaları
b. Stratejik İletişim Yönetimi
c. Stratejik Halkla İlişkiler
d. Kurumsal İmaj YönetimiENSTİTÜ’NÜN TEMEL ÇALIŞMA KONULARI


- Küresel süreçte Türk siyasetindeki gelişmeler

- Türkiye’deki siyasal kültür ortamı ve iletişimin etkileri

- Türk siyasetinde siyasal katılma olgusu; Katılımcı demokrasi ve
halk egemenliğinin önemi

- Oy verme davranışı; Sosyolojik, psikolojik ve rasyonel tercih
yaklaşımları ile ekonomi politiğin etkileri

- Türk siyasal parti sistemi; Örgütlenme modelleri, partilerimizin
yaşadığı sorunlar ve parti sistemimizdeki damar tıkanıklıkları

- Siyasetin finansmanı, parti harcamalarının denetimi ve hazine yardımları

- Türkiye’de seçimler ve seçim sisteminin sorunları

- Siyasal seçim kampanyaları; İletişim tarzları, seçmen tipleri,
kitle iletişim araçlarının kullanımı

- Siyasal pazarlama ve kampanya stratejileri

- Seçmen tercihinin oluşumu; Karar verme süreçleri

- Seçmeni ikna stratejileri; İkna edici iletişimin özellikleri ve mesaj stratejileri

- Türk seçmeninin profili, tutum ve eğilimleri

- Kamuoyu araştırmaları

- Siyasal iletişim uygulamaları; Siyasette kitle iletişim
araçlarının etkin kullanımı

- Siyasi partilerin kadrolarının eğitimi, adaylara yönelik
imaj ve iletişim çalışmaları

- Yerel yönetimlere yönelik seçim çalışmaları, iletişim
stratejilerinin geliştirilmesi ve küresel vizyona sahip projelerin oluşturulması

ENSTİTÜ’NÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI KURULUŞLAR

Siyasal İletişim Enstitüsü, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile bilimsel katkı konusunda işbirliği yapacak, TASAM’ın bilim kurulu ve danışma heyetinden yararlanacaktır. Ayrıca TASAM’ın bünyesinde üretilen stratejik değerlendirmeler ve bilimsel üretim de paylaşılacaktır.

Siyasal İletişim Enstitüsü, pazarlama iletişimi alanında sektörünün önde gelen kurumlarından Asya Grup ile de stratejik ortaklık kuracak, siyasal iletişim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi konusunda işbirliği yapacaktır.

Konunun uzmanı diğer kurum ve kuruluşlarla, bilim adamlarıyla da proje bazında işbirlikleri yapılacak, Siyasal İletişim Enstitüsü’nün düşünce ve bilimsel değer üretme kapasitesinin sürekli artırılması amaçlanacaktır.

Siyasal İletişim Enstitüsü, 22 Temmuz’da yapılacak genel seçimler için siyasal partilerimize seçim kampanyası başta olmak üzere, diğer pek çok hizmetleri de sunabilecek altyapı hazırlıklarını tamamlamış durumdadır
.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1346 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 282
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Türkiye’de yaşayan ve özellikle de 1950’li yıllarda ana vatana göç eden eski Yugoslavya muhacirlerinin uzunca yıllardır kulaktan kulağa yaydığı bir mesele Makedonya vatandaşlığı hakkına sahip olmak. ;

Arjantin ise 45 milyonluk nüfusu, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 518 milyar doları aşan GSYİH’sı ile Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Arjantin, ...;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...