TASAM SİYASAL İLETİŞİM ENSTİTÜSÜ KURULDU

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde kurulan ve uzman bir ekibe sahip olan “Siyasal İletişim Enstitüsü” vizyon belgesini yayınladı. TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, ...

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi bünyesinde kurulan ve uzman bir ekibe sahip olan “Siyasal İletişim Enstitüsü” vizyon belgesini yayınladı. TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye’nin siyasal sisteminin sorunlarını konuşmayı, partilerimizin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve incelemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin kendilerini kamuoyuna doğru mesaj stratejileri ile tanıtmalarını sağlamayı ve stratejisi doğru belirlenmiş seçim kampanyaları düzenlemeyi hedefliyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, siyaset ve iletişimi bilimsel bir çerçeveye oturtup; Milli iradeyi temsil edecek politik karar mekanizmasının sağlıklı bir şekilde oluşmasına katkı sunmayı amaçlıyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, ayrıca siyaset ve iletişim bilimlerinin sağladığı imkanlar çerçevesinde siyaset dünyamızın sorunlarının incelenmesini, araştırılmasını, sonuçlarının ortaya konularak çözüm yollarının önerilmesini amaçlıyor. Bu amaçların gerçekleştirilmesinde Türkiye’nin tarihi, kültürel ve sosyo-ekonomik birikiminin göz önünde bulundurulması, “bize özgü” çözüm önerilerinin geliştirilmesi ise öncelik taşıyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, Türk siyasal hayatının temel sıkıntılarını masaya yatırarak sorunları teşhis edip, tedavi yollarını göstermeyi ülkemizin geleceğine yapılacak çok ciddi bir yatırım olarak görüyor. Küresel bir vizyona ve bölgesel güç olma potansiyeline sahip ülkemizin doğru yönetilmesine, halkının mutlu ve refah içinde yaşamasına, geleceğinden umutlu olmasına katkıda bulunmak, Enstitümüzün temel hedeflerinin başında yer alıyor.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Toplumumuzun ele ele vererek sorunlarını çözen, birbirine güvenen, çatışma yerine uzlaşmayı seçen bir toplum olması için çalışmalar yapmayı kendisine misyon olarak seçiyor.

Enstitümüzün en önemli çabası; Türkiye’nin siyasal hayatının küresel gerçekler paralelinde ve bilimsellik temelinde geliştirilmesine, ülkemizin çıkarlarının korunmasına, Milli iradeyi temsil edecek iktidar mekanizmasının seçiminde kamuoyunun doğru bilgilendirilmesine katkı sunmak olacaktır.

Taraf olmadan, bilimsel esaslardan ayrılmadan, yol gösterici niteliğini kaybetmeden yapılacak çalışmaların, siyaset dünyamıza önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.ENSTİTÜ’NÜN ODAKLANACAĞI ALANLAR

Siyasal İletişim Enstitüsü, şu dört konuda çalışmalarını yoğunlaştıracaktır;

a. Siyasal İletişim Danışmanlığı ve Seçim Kampanyaları
b. Stratejik İletişim Yönetimi
c. Stratejik Halkla İlişkiler
d. Kurumsal İmaj YönetimiENSTİTÜ’NÜN TEMEL ÇALIŞMA KONULARI


- Küresel süreçte Türk siyasetindeki gelişmeler

- Türkiye’deki siyasal kültür ortamı ve iletişimin etkileri

- Türk siyasetinde siyasal katılma olgusu; Katılımcı demokrasi ve
halk egemenliğinin önemi

- Oy verme davranışı; Sosyolojik, psikolojik ve rasyonel tercih
yaklaşımları ile ekonomi politiğin etkileri

- Türk siyasal parti sistemi; Örgütlenme modelleri, partilerimizin
yaşadığı sorunlar ve parti sistemimizdeki damar tıkanıklıkları

- Siyasetin finansmanı, parti harcamalarının denetimi ve hazine yardımları

- Türkiye’de seçimler ve seçim sisteminin sorunları

- Siyasal seçim kampanyaları; İletişim tarzları, seçmen tipleri,
kitle iletişim araçlarının kullanımı

- Siyasal pazarlama ve kampanya stratejileri

- Seçmen tercihinin oluşumu; Karar verme süreçleri

- Seçmeni ikna stratejileri; İkna edici iletişimin özellikleri ve mesaj stratejileri

- Türk seçmeninin profili, tutum ve eğilimleri

- Kamuoyu araştırmaları

- Siyasal iletişim uygulamaları; Siyasette kitle iletişim
araçlarının etkin kullanımı

- Siyasi partilerin kadrolarının eğitimi, adaylara yönelik
imaj ve iletişim çalışmaları

- Yerel yönetimlere yönelik seçim çalışmaları, iletişim
stratejilerinin geliştirilmesi ve küresel vizyona sahip projelerin oluşturulması

ENSTİTÜ’NÜN İŞBİRLİĞİ YAPACAĞI KURULUŞLAR

Siyasal İletişim Enstitüsü, Türkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile bilimsel katkı konusunda işbirliği yapacak, TASAM’ın bilim kurulu ve danışma heyetinden yararlanacaktır. Ayrıca TASAM’ın bünyesinde üretilen stratejik değerlendirmeler ve bilimsel üretim de paylaşılacaktır.

Siyasal İletişim Enstitüsü, pazarlama iletişimi alanında sektörünün önde gelen kurumlarından Asya Grup ile de stratejik ortaklık kuracak, siyasal iletişim hizmetlerinin sağlıklı yürütülmesi konusunda işbirliği yapacaktır.

Konunun uzmanı diğer kurum ve kuruluşlarla, bilim adamlarıyla da proje bazında işbirlikleri yapılacak, Siyasal İletişim Enstitüsü’nün düşünce ve bilimsel değer üretme kapasitesinin sürekli artırılması amaçlanacaktır.

Siyasal İletişim Enstitüsü, 22 Temmuz’da yapılacak genel seçimler için siyasal partilerimize seçim kampanyası başta olmak üzere, diğer pek çok hizmetleri de sunabilecek altyapı hazırlıklarını tamamlamış durumdadır
.
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler