2023’e Hazırlık

Makale

Son zamanlardaki siyasi beyanlara bakılırsa, özellikle ekonomide bundan böyle, Cumhuriyetin 100 ncü yılı olan 2023’e odaklı olarak hazırlık yapılmakta, hedefler bu ayrıcalıklı yıldönümüne yakışır boyutlarda tutulmakta ve bu bağlamda, ülkenin anılan tarihte Dünyadaki ilk 10 ekonomi içinde yerini alması planlanmaktadır. ...

Son zamanlardaki siyasi beyanlara bakılırsa, özellikle ekonomide bundan böyle, Cumhuriyetin 100 ncü yılı olan 2023’e odaklı olarak hazırlık yapılmakta, hedefler bu ayrıcalıklı yıldönümüne yakışır boyutlarda tutulmakta ve bu bağlamda, ülkenin anılan tarihte Dünyadaki ilk 10 ekonomi içinde yerini alması planlanmaktadır.

Plan ve projelerin ayrıntılarını bilmemekle beraber, belirtmek gerekir ki, bunlar hiç şüphesiz umut verici düşünceler. Hepimizin ortak temennisi ve çabası, bu dileklere katılmak ve katkıda bulunmak olmalıdır.

Avrupa ülkelerinde ellinci ve yüzüncü yıl misali, tarihsel dönemeçlerin nasıl kutlandıklarını ve toplum hayatında bu çaptaki aşamaların, abide (monument) niteliğinde eserlerle nasıl simgelendiklerini bilenler, doğrusu bizde de benzeri ufukları merak eder, özlerler. Filhakika, bu konuda tamamen de tecrübesiz sayılmayız; Cumhuriyetin ellinci yılında Boğaz Köprüsü yapılmış ve tarihe çok büyük bir not düşülmüştü.

100 ncü yıl hazırlıklarına başlandığı bildirilen şu sırada, 50 nci yılın abidesi elbette bir örnek oluşturacaktır. Ancak buna, ilave elli yıllık ve bu defa imkan ve kaynaklar bakımından eskisine kıyasla çok daha iyi konumda olan bir Türkiye daha eklenmiştir; bu unutulmamalıdır.

Aradan geçen süre zarfında, Cumhuriyetin çok daha büyük ve görkemli kazanımlarla yoluna devam ettiği, hem mevcut ve hem de gelecek nesillere en çarpıcı bir biçimde anlatılmalı, zaman zaman yeni yollar arayışına girme yanlışlığına düşenlerin, ne derece yanıltıcı ve gerçek dışı hayal ve hesaplar içinde oldukları gözler önüne serilmelidir.

Önümüzde 12 sene gibi, bu türden atılımlar için kısa sayılacak bir zaman var. Hala bazı temeller atılmadı ise, tezelden ve öncelikle, uzmanlardan oluşan Bakanlıklar ve ihtisas kuruluşlarından bağımsız Komisyonlar kurularak, çalışmalarına başlamalıdır. Komisyonlar nerelerin hangi eserlerle taçlandırılacağına karar verebilmelidir.

Bu çabalar içinde, Cumhuriyetin yeşerdiği ( neşvü nema bulduğu ) Başkent Ankara’nın hakettiği özel bir yeri olmalıdır. Tabiatiyle, Cumhuriyeti hazırlayan milli mücadeleye ev sahipliği yapan mekanlarımız, Çanakkale’den başlamak suretiyle, Erzurum , Sıvas ve Amasaya sırada olmalıdır. Dumlupınar’dan sonra İzmir’de sonuçlanan menkıbelerin herbiri, layık oldukları abidevi simgelere kavuşturulmalıdır. Bu bir bakıma, Cumhuriyetin de akıp giden müşahhas tarihi olacaktır.

Tekrar Başkent Ankara’ya dönmek gerekirse, Cumhuriyetin ilk yıllarını sembolize eden bir çok yapı ve anıtlarla milli mücadelenin sevk ve idare edildiği bu kentimiz, zaman içinde değişik amaçlı imar anlayışları ile hayli genişlemiş olmakla beraber, tarihi simgeler, büyüme adı verilen yapılaşmanın gölgesinde kalmış ve timsal olma vasıflarını adeta kaybetmişlerdir. Başlıca bu nedenle, 100 ncü yıl hazırlıkları içinde, Ankaramızın, Cumhuriyet tarihimiz içindeki gerçek yer ve kimliğinin, bulutlardan arındırılmış biçimde, ortaya çıkarılması öncelikli hedeflerden biri olmalıdır.

Bu hatırlatmanın, 100 ncü yıla giden ışıklı yolda yapılacakların, döşenecek taşların yetkililerce kamu oyumuza daha ayrıntılı bir biçimde anlatılmasına ve medyamızın, sivil toplum örgütlerinin ve üniversitelerin bu çabaları desteklemelerine vesile olmasını temenni ediyorum. (asula@ttmail.com)

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Türk siyaset hayatında kamplaşmaya yol açan yaşam tarzı çatışmasının psikolojik, sosyopsikolojik yönü başta olmak üzere tarihin derinliklerinden gelen faktörlerle çeşitli açılardan sorgulanmasına hasredilen kitap 160 sayfadan oluşuyor. ;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

Artık, ulusal ya da uluslararası her seviyede güvenliği geçmişin anlayış ve kurumları ile sağlama imkânı zayıflamaktadır. Hızla gelişmekte olan teknolojilerin neden olacağı ekonomik ve toplumsal dönüşümler, uluslararası düzenin de yeni bir çerçeveye yani devletsiz (sınırların olmadığı post-modern) s...;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...