Cumhuriyet Donanması: Nereden Nereye?

Makale

Bugünkü teşkilatı ile Türk Deniz Kuvvetleri 1957 yılında kuruldu. 1923-1957 arasında Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir şube konumunda idi....

Bugünkü teşkilatı ile Türk Deniz Kuvvetleri 1957 yılında kuruldu. 1923-1957 arasında Genelkurmay Başkanlığına bağlı bir şube konumunda idi. Osmanlıdan kalan bahriye anlayışı ve teşkilatlanması bu dönemde de devam etti. Osmanlı devletinin önce denizlerde yenildiğini daha sonra çöktüğünü fazla irdelemedik. Atatürk hariç, diğer sivil ve askeri yöneticiler denizlerdeki uzun vadeli jeopolitik ve jeostratejik ülke çıkarlarını fark edemediler. Çünkü konuya ilişkin yeterli uzman ve personelimiz yoktu. Özellikle Ege’deki çıkarlarımızla ilgili Yunanistan’ı takip etmek zorunda kaldık. 1936’da Yunanistan karasularını 3 milden 6 mile çıkardığında bizde fazla düşünmeden çıkardık. İtiraz etmedik Atatürk’ün 1930’larda oluşturduğu Türk donanması, Akdeniz’deki en kuvvetli deniz güçlerinden biri haline gelmişti. Cumhuriyet 7 yıl içinde bunu başarmıştı. Atatürk’ün vakitsiz ölümü ve arkadan gelen İkinci Dünya Savaşı nedeniyle Türk donanması yaklaşık on yılı aşkın bir süre statik bir durumda kaldı. Fazla bir ilerleme olmadı. 1947 Paris Antlaşmasıyla Yunanistan’a verilen On İki Adalara itiraz etmedik. Oysa bu adalar İtalyan işgalindeydi ve bize aitti. 1952’de NATO üyesi olan Türkiye, ABD’den hibe ve ucuza alınan gemiler nedeniyle, ABD’nin lojistik bağımlığına girdi. Ancak NATO üyeliği, teknolojik ve bilimsel temelde Türk donanmasının modernleşmesine büyük katkı sağladı. 1969’da ilk güdümlü mermi atan gemilere kavuştuk. Bu teknolojiyi Norveç’ten aldık. Ancak Türkiye’nin iklim kuşağında ısı farkına duyarlı güdüm ile çalışan bu sistem fazla işe yaramadı.

1974’deki Kıbrıs Barış Harekâtı başladığında Türk donanması, birinde benim de baş çarkçı vekili olduğum sadece 4 adet güdümlü mermi atan gemiye sahipti. 1974 sonrası ABD silah ambargosuna maruz kaldık. Ancak bu ambargo, Türkiye’yi kimseye güvenmemesi ve kendi ayakları üstünde durması yönünde önemli ölçüde cesaretlendirdi. Milli savunma sanayimizi geliştirme kararı bu dönemde alındı ve hala başarı ile devam ediyor. Artık kendi komuta kontrol sistemlerinin yazılımını yapan, denizaltı, firkateyn, korvet ve hücumbot yapabilen bir donanmaya sahibiz.[1] Türk donanmasının tarihinde ilk kez oluşturduğu açık deniz görev filosu iki ay (Mayıs- Haziran 2010) boyunca Akdeniz ve Adriyatik’te görev yaptı. Doğal olarak güçlü Türk donanması, ABD, Avrupa, Rusya ve Yunanistan’ı büyük ölçüde rahatsız etti. Dost ve müttefiklerinin bile hedefi haline geldi. ABD dış siyasetinde oldukça etkili olan Stratfor adlı düşünce kuruluşunun başkanı George Friedman şöyle yazıyor: Global güç dengesi için deniz gücü dengesi şarttır. Çünkü deniz gücü her yere limitsizce ulaşabiliyor, güç nakledebiliyor. ABD’nin dünya askeri güç liderliği rakipsiz deniz gücünden kaynaklanıyor. Bu nedenle, dünyanın herhangi bir yerinde bölgesel bir deniz gücünün gelişme ve güçlenmesi ABD için tehdittir. [2] ABD, ülke içindeki askeri endüstri ve finans kapital sistemin dayatması ile Avrupa’yı da suiistimal ederek, Ukrayna’da kriz yarattı. Böylece yeni bir Soğuk Savaş dönemini başlattı. Artık Rusya da dâhil bölgedeki herkesin silahlanması gerekiyor. ABD’nin silah satışları arttı. ABD’nin amacı, Çin -Rusya-Hindistan stratejik ittifakını zayıflatmak. Fransa Rusya’ya satmayı önceden kabul ettiği Mistral tipi çıkarma gemilerini ABD baskısı ile satmaktan vazgeçti. ABD çok uluslu petrol şirketleri ile petrol fiyatlarını bilinçli olarak düşürdü. Amacı, Rusya’yı ekonomik krize sokarak iç istikrarını bozmak. Pasifik bölgesindeki Çin donanmasının güçlenmesi de, ABD’yi ciddi anlamda endişelendiren bir başka faktör. Ancak Rusya’nın Karadeniz ve Akdeniz’den izole edilmesi ABD için öncelik kazanmış durumda. ABD’nin yeni stratejisi Karadeniz, Kafkaslar, İran, Basra Körfezi, Arap Yarımadası ve Doğu Akdeniz’i bir bütün olarak ele almaktadır. Bu bağlamda Doğu Akdeniz, Avrupa’yı Rusya’nın enerji bağımlılığından kurtaracak enerji kaynakları nedeniyle, bu bölgenin kalpgahı durumundadır. Bu büyük coğrafyadaki mücadelenin kesin sonucunu deniz gücü tayin edecektir. Bu nedenle İngiltere donanması 1971’de çekildiği Basra Körfezine 43 yıl sonra geri dönmüştür. Türkiye’nin stratejik önemi de, ulusal çıkarlarının korunması da Türk donanmasının ne kadar güçlü olacağına bağlıdır. Türk donanması Karadeniz, Ege ve Doğu Akdeniz’de aynı anda savaşmaya mecbur kalabilir. Bu nedenle Türk donanmasının, tarihinin hiçbir döneminde olmadığı kadar güçlü olması gerekmektedir.

Bugünlere Nasıl Geldik?
Deniz gücü, uzun soluklu bir eğitim ve alt yapı gerektiren değerli bir kuvvettir. Bu nedenle donanmasızlılığın, kayıpları da kazanımları da bir ülke için çok büyük olur. Bu noktada bugünkü donanmamızın nereden nereye geldiğini de hatırlamamız gerekiyor. Sizleri yine Emekli Albay Şerafettin Erdem’in sıcak ve samimi anlatımlı anıları ile baş başa bırakıyorum;

I. Cihan Harbi sonunda İstan­bul işgali edilmişti. Bu dönemde Haliç’e hapsedilmiş 70-80 parça Osman­lı harp gemisi ve yardımcı gemi­si vardı. İstiklal Savaşı kazanıldıktan sonra yeni Türkiye Cumhuriyeti, bu gemileri onarmaya ve hizmete sokmaya çalıştı. İlk tamir edilen gemiler, Taşoz sınıfı üç torpido bot ile Berk, Peyk ve Hamidiye muhripleri oldu. Daha sonra İtalya’dan satın alınan gemiler donanmaya katıldı. Bunlar Kocatepe sınıfı dört muhrip, Denizkuşu sınıfı dört avcı botu, İnönü sınıfı iki ve Sakarya sınıfı bir denizaltı idi. Yavuz-Havuz başlığı ile gaze­telere konu olan Yavuz'un uzun süren onarımı bitebilmiş[3], donan­ma dışında kendi kumandanı emrinde müstakil bir eğitim ile aramızda bulunuyordu. Gölcük'te kuruluşuna başla­nan tersane, son hadde idi amma filonun yatak limanı olacak evsaf­ta değildi. Bu bakımdan olacak ki, Ana Üs Kumandanlığı da İzmit'te ku­rulmuştu. Demirleme ve ikmal bakımından İzmit limanı donanmanın yatak limanı idi. Bugünkü donanmamızın çe­kirdeğini teşkil eden gemilerden Fransız yapısı 290, evet 290 ton­luk Taşoz torpidosunda ben de üsteğmen rütbesi ile seyir subayı görevinde bulunuyordum. Gemi Kumandanlarına o tarihte Süvari, II. Kumandanlara Efendi Kaptan denirdi. Süvari salonu dört met­re kare idi. Onun bulunduğu boşluğa 3 kapı açılmış. Bi­ri Süvari Kamarası, biri Baş Çarkçı, üçüncüsü de Efendi Kaptan kama­rası. Ortaya da bir masa konmuş­tu. Taşoz torpidosu hakkında kı­saca bilgi vermek isterim aziz de­nizci kardeşlerime. Söylemiştim 290 ton olan Ta­şoz torpidosunun boyu 56,5, eni 6,3, güverteden omurgaya derin­lik 6,9 metre idi. Silahlarına gelince; En ağır topu 5,6 santimetre çapında idi. 6 adet de 2.54 santimetre çapında küçük toplar vardı. Asıl silahı torpido olan bu gemide, biri geminin ortasında iki baca arasında, biri de arka güvertede olmak üzere iki torpido kovanı vardı. Arka taraftaki kovanın hemen yanında gü­vertede, etrafı branda ile çevrili, çadır görünümünde bir adet su­bay tuvaleti vardı. Evet, dikkati çekecektir bu ta­rif amma, geminin kıç tarafında su kesiminden güverteye olan yükseklik diğer kısımlara göre daha (110 cm) azdı. Bu nedenle yüznumara akıntıları bu şekilde kolayca denize verilmiş oluyordu. Bugünün en küçük yatların­da bile pompa kullanıldığını bi­liyoruz. Pompa kullanmak zarureti de yoktu bizim için, ha­yat şartlarımızı canlandırmak için, bu konuda fazla söz ettim özür dilerim. Kıç güverte altında 12 ranza ile uzunca bir masa ve bir de lavabo sıkıştırılmış bölme aynı zamanda Subay Salonu idi. Sabahları yüz yıkamak için yaşlı­lar önde kuyruk şart olduğundan tıraş olmak için çok erken kalmak şarttı. Gedikli subayları hariç, ku­mandan Binbaşı Avni Taşoz, Baş çarkçı rahmetli Hüseyin Bey dâhil 18 subay vardı bu küçücük botta. Bizlerin nerede ise babası sa­yılabilecek yaşlarda pala bıyıklı makina kıdemli yüzbaşı rütbesinde yüzbaşılar vardı ki, tabldota girmez­ler, kendi gaz ocaklarında kendi pişirdiklerini yerler içerlerdi. Her gün her gece burun bu­runa bu ufacık gemide nasıl barı­nabildiğimiz hikâyeye değer bir konudur. Burada münasip olmaz. O zaman gemideki bu perso­nel bolluğu sebebinin de ulu orta bir geliş olduğunu düşünmek yanlış olur. Yeni teşekkül etmiş Cumhuriyet Hükümetinin bir de­niz kuvvetine de ihtiyacı vardır. Elde mevcut ne varsa en kısa sürede faal hale geçirmek ve ek­lenecek yeni gemilerle daha güçlü hale getirmeye devlet kararlı idi. Eldeki mevcudu işler hale ge­tirmek bir zaman meselesi, yeni gemi ise bütçe meselesi idi. Ancak işler hale gelecek gemilerin personeli bir mesele olacaktı. Donanmamızın Haliç’e hapsinden sonra, harp görmüş gemi kullanmış tecrübeli personel dağılmış, her kişi kendi hayatını sürdürebilme yollarını ara­maya koyulmuştu. Mesela, Cumhuriyet Donan­mamızın uzun süre Donanma Kumandanlığı görevini şerefle idare etmiş olan rahmetli Şükrü Okan’ın İstanbul, Çanakkale ara­sı sefer yapan bir ticaret gemisin­de kaptanlık yaparak hayatını idame etmek için çalışmak mecburi­yetinde kaldığını söylemek isterim. İşte bu bakımdandır ki, ilk fa­aliyete geçirilebilmiş gemilerde el­de ve kolayda kim varsa görevlendirilmiş, bu suretle de faaliyete geçen diğer gemilere personel bulun­makta güçlük çekilmemiştir. Yukarıda sözü geçen gedikli subaylar üzerinde de durmak iste­rim. Donanmada gedikli subay is­mi verilen bir sınıf vardı ki, top, torpido, telsiz, makine, kazan elektrik velhasıl her çeşit silah ve teçhizatı çok iyi, amma çok iyi bilirlerdi. Gedikli subaylar aynı zamanda öğretme yetenekleri olan bir sınıftı. Gedikli mekte­binden sonra mektep gemisinde yetiştirilmiş ve gemilerde uzman ha­le gelmiş bulunan bu sınıf, Birinci Cihan Harbi öncesi İngiliz donanmasından örnek alınarak yetiştirilmişti. Üsteğmen rütbesinde geçirdi­ğimiz kurslar arasında lambalı tel­siz cihazları ihtisas kursunu da geçirmiş olmam sebep olacak ki, daha İtalyanlar getirdikleri gemi­lerden ayrılmadan Kocatepe muh­ribine telsiz subayı atanmıştım. Bu ne teveccüh bu ne lütuftu bana. Bu gemi Türkiye'de devir teslimi sırasında sürat denemele­rinde 42,5 mil sürat yaparak o za­man harp gemileri sürat rekorunu kıran yepyeni gıcır gıcır bir muhripti. Mıknatıslı pusula yerine cayro, şerareli ve 600 metre dalga uzunluğundan başka neşriyatı ol­mayan telsiz telgraf yerine uzun dalga ayrı, kısa dalga ayrı lamba­lı telsiz cihazları vardı. Bu gemi­de ne olduğu neye yaradığını derslerde öğrendiğimiz aslını hiç görmediğimiz telsiz kerteriz ciha­zı, denizaltı dinleme cihazı vardı. Bu gemide elektrikli parakete, is­kandil vardı. Kömürün yerini ma­zot almış, çavalye çavalye kömür yükleme yoktu bu gemide Tripıl makinanın yerini turbo makinalar almıştı. Bu gemide ne yoktu ki? Biz limanlarda kazan bastırılınca[4] gaz lambasına alışmıştık. Li­manda dizel çalışıyor gece ile gündüzün farkı yoktu bu gemide. Kalorifer ne ki, denizde zaten lü­zum yok. Limanda bizi ısıtan kömür sobası idi. Bu satırları yazarken dur­dum, düşünüyorum, sene 1993 Almanya’dan satın aldığımızı modern Yavuz firkateyni geldi gözümün önüne. 60 sene evvel Taşoz ile Kocatepe muhribini kıyaslayıp da birine on versem birine bir, bugün Kocatepe ile Yavuz'un kıyaslama­sında hangi rakamları alabilirim acaba? Bulamadım. Ne mutlu bugün bu gemiler­de görevli denizci kardeşlerimize ki, zamanın en modern gemilerin­de vatan sularının emniyet ve müdafaası için emir bekliyor. Biz bu mutluluğu duyamadık. I. Cihan Harbi galibi devlet­lerden Yunanlılar İzmir'den, İtal­yanlar Antalya'dan, Fransızlar Hatay'dan yurdumuzu paylaşmak sevdasına düşmüşlerse de rah­metli Atamızın dediği gibi Gel­dikleri Gibi Gitmişlerdir.

2014 Aralık
[1] http://www.defenceturk.com/index.php?topic=1917.5;wap2
[2] George Freidman Gelecek On Yıl, Pegasus Yayınları s.311
[3] Yavuz’un onarımı Yavuz –Havuz davasına da konu olarak ancak 1936 yılında bitmişti.
[4] Kazanlar kapatılınca
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2675 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 629
Asya 98 1056
Avrupa 22 636
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1367 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 290
Orta Doğu 22 599
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 181
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2033 ) Etkinlik ( 80 )
Alanlar
Türkiye 80 2033

19 Mayıs Atatürk’ü Anma ve Gençlik Spor Bayramının 103. Yıldönümünü kutluyoruz. Bu bayramla özdeşleşen Bandırma Vapuru veya gemisini de hatırlamamak mümkün değil. Avrupa 18. Yüzyılda, gemi inşa sanayisindeki usta çırak ilişkisini sonlandırarak, kâğıt üzerine aktarılan teknik çizim planlarına göre g...;

Günümüzde terörizm, son yıllarda kaydettiği gelişim ve almış olduğu görünüm açısından uluslararası barış ve güvenliğe ciddi bir tehdit oluşturmaktadır. Tarihsel açıdan terörizm, 19. yüzyılın sonlarında Batı dünyasında yaygın şekilde görülmesine karşın, 1970’li yılların başında terör çalışmaları sosy...;

Huriye Yıldırım Çınar, Afrika Enstitüsü’nün eş-direktörü olarak TASAM ailesine katıldı. TASAM Afrika Enstitüsü, Eş-Direktör Afrika Uzmanı Huriye YILDIRIM ÇINAR ile yeni bir sinerji ve yapılanma içinde olacak. Enstitü bünyesinde oluşturulacak yeni kurul ve çalışmalarla ilgili gelişmeler ve yoğun günd...;

Çin yaklaşık olarak on yıldır Afrika kıtasındaki en büyük yatırımcı sıfatına haiz. Ayrıca Çin Gümrük Genel İdaresinin açıkladığı rakamlara göre Çin ve Afrika kıtası ülkeleri arasındaki ticaret hacmi bir önceki yıla göre %35,3’lük bir artışla 254,3 milyar dolara ulaşmıştır.;

Avrupa Birliği’nin Küresel Geçit (KG) projesinin; Çin’in uzun vadeli “siyasi” hedefleri olduğu anlaşılan yatırım stratejisinin konjonktürel değişikliklerle birlikte giderek zemin kazanmasına karşı ve esas itibarıyla Batı Avrupa ve ABD’den oluşan G7 grubunun küresel vizyonuna temellenen “united” (bir...;

Çin’in “Orta Krallık” konseptini bırakarak Mavi Su Donanması’na geçiş yapmasıyla birlikte artan ekonomik, siyasi ve askeri gücünün bir fonksiyonu olarak coğrafya telakkisinde de açık şekilde bir değişim gözlemlenmektedir. ;

Çağımızın stratejik hammaddeleri olan Nadir Toprak Elementleri (NTE-Rare-Earths) günümüz teknolojisinin vazgeçilemez temel girdilerindendir. Bu ham maddeler olmadan ileri teknoloji ürünü olan araç ve vasıtaları üretmek mümkün değildir. ;

Eski Japonya Başbakanı Shinzo Abe (2012-2020) hükûmeti tarafından 2013 yılında oluşturulmasından bu yana ülkenin uzun vadeli diplomasisini ve savunma politikasını düzenleyen Japonya’nın Ulusal Güvenlik Stratejisi, 2022 yılında tekrar gözden geçirilecek ve Kishida hükûmeti 2022 yılı içerisinde strate...;

4. İslam Dünyası İstanbul Ödülleri Töreni

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya İslam Forumu Yetkin Kişiler Grubu Toplantısı 10

 • 16 Haz 2022 - 16 Haz 2022
 • İstanbul -
 • İstanbul - Türkiye

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

Dünya Türk Forumu Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 14 Haz 2022 - 14 Haz 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.