Dünya Sisteminde Değişim ve Körfez

Haber
Katar Stratejik Araştırmalar Merkezi ile Cenevre Güvenlik Politikası Merkezi tarafından düzenlenen ve “Shifts and Changes in the World System and its Impacts on the Middle East (Gulf Region)” (Dünya Sisteminde Değişim ve Değişikliklerin Orta Doğu’ya [Körfez Bölgesi] Etkileri) konulu 3. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Konferansı, 25-26 Kasım 2014 tarihlerinde Katar’ın başkenti Doha’da yapılmıştır. Konferans’a Çağ Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı ve TASAM Başkan Danışmanı Büyükelçi (E) Prof. Dr. Ali Engin OBA katılmıştır.

Konferans; “Eksensiz Dünya, Uluslararası Değişim ve Bunun Körfez Bölgesine Etkisi”, “Arap Baharı Sonrası Ortaya Çıkan Durum: Geçiş Dönemi ile İlgili Güvenlik Sorunları”, “Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Devlet Dışı Aktörlerin Değişen Rolü”, “Bölgesel Güvenlik ve Askeri Tehdit, Devletler Üstü Tehditler Karşısında Hangi Stratejiyi Seçmek söz konusu Olabilir?”, “Krizler ve Geçiş Dönemlerinde Medya ve Sivil Toplumun Rolü” temalı beş panel hâlinde gerçekleştirilmiştir.

Katılımcılar, uzmanların sunumları ve akabinde yapılan tartışmalarla Orta Doğu’da meydana gelen olayları değerlendirmeye çalışmış, bunların Körfez Ülkeleri üzerindeki etkilerini ele almıştır. Prof. Dr. Ali Engin Oba’da tartışmalar katılarak katkıda bulunduğu Konferans, Orta Doğu’daki son gelişmelerin anlaşılması ve tartışılarak daha iyi bir şekilde kavranması bakımlarından yararlı olmuştur.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2539 ) Etkinlik ( 172 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 75 983
Avrupa 13 609
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 278
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1322 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 174
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1897 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1897

Son Eklenenler