İran Büyükelçisinin TASAM Ziyareti

Haber

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli ve aralarında İran Başkonsolosu Rasoul Gharaei’nin de bulunduğu heyet 12 Kasım Çarşamba günü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni ziyaret etti. ...

İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli ve aralarında İran Başkonsolosu Rasoul Gharaei’nin de bulunduğu heyet 12 Kasım Çarşamba günü Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi’ni ziyaret etti. TASAM’ın İstanbul’daki Merkez binasında gerçekleştirilen görüşmede İran heyeti 24-25 Ekim 2014 tarihlerinde Van’da gerçekleştirilen Türkiye-İran Van Forumu’nun, Türkiye-İran ilişkilerinin geleceği açısından çok önemli bir dönüm noktası teşkil ettiğini dile getirdi. Konuk heyet üyeleri, iki ülke ilişkilerinin sahip olması gereken niteliklerin ve yeni bir ilişki modelinin bu forumda ortaya konulduğunu, ilişkilerin bu yeni anlayış çerçevesinde ilerlemesi gerektiğini belirterek söz konusu sürecin İran ve Türkiye’de kamuoylarının dikkatine iyi bir şekilde aktarılması gerektiğinin altını çizdiler.

İran heyeti Van forumunda ilk kez ekonomik temelli bir ilişki modelinin ortaya konulduğunu, iki ülkenin karşılıklı çıkarlarının ekonomik temelde ortaya konulmasının siyasi ve stratejik ortaklığa temel oluşturacağını ve iki ülke arasında rekabetten çok tamamlayıcılık ilişkilerinin hâkim olması gerektiğini dile getirdi.

Ambargo sırasında Türkiye’nin İran’a desteğinin dış siyasette komşunun önemini ortaya koyduğunu, ikili ilişkilerin gelişmesinde bölgeye yabancı unsurların etkisinin en aza indirilmesi gerektiğini vurgulayan konuk heyet üyeleri ikili ilişkilerin çerçevesinin ve söyleminin yeniden belirlenmesi gerektiğini belirttiler.

IPIS (İran Dışişleri Bakanlığı Siyasi ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi) ve TASAM arasında on yıldır devam etmekte olan iş birliği sürecinin, Van’da düzenlenen Forum’un temelini teşkil ettiğini belirten İran heyeti İran-Türkiye ilişkilerinin geleceğinin böylesi bir güven ortamına ihtiyaç duyduğunu söyledi.

Görüşmeye TASAM’dan Başkan Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcıları (E) Büyükelçi Murat Bilhan, Prof. Dr. Esra Hatipoğlu ve İslam Ülkeleri Düşünce Kuruluşları Platformu Genel Sekreteri Dr. Muharrem Hilmi Özev iştirak ettiler.

Yapılan görüşmede, ikili ilişkilerde siyasi ve stratejik konuların öteden beri her fırsatta tartışıldığını, ama sektörel ve finansal konularda görüşmeler için Türkiye-İran Van Forumu gibi toplantılara ihtiyaç duyulduğunu, bu noktada yapılması gereken çok şey olduğunu belirten TASAM heyeti iki ülke ilişkilerinin bölgesel ve küresel politikaların, ama özellikle de İslam dünyasının geleceği üzerinde merkezî ve belirleyici etkiye sahip olduğunu, bu nedenle yeni yaklaşımlara ihtiyaç bulunduğunu, bu noktada sadece iyi niyetin yeterli olmadığını, düzenli etkileşim içerisinde pek çok iletişim kanalına ihtiyaç olduğunu, gerçek sorumluluk projelerinin geliştirilmesi gerektiğini, bu amaçla ortak çalışmalar yapmak ve ortak bir dil geliştirmek üzere yeni vizyon belgesinin hazırlanması ve çalışmalarını bu çerçevede yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Ziyaret sonunda TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ve İran İslam Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Alireza Bikdeli, birbirlerine ülkelerinin kültürel motiflerini taşıyan hediyeleri tevdi ettiler.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

Yapay zekânın muharebenin gelişiminde kullanılması süreci hızla ilerliyor. Ukrayna, Azerbaycan, Suriye ve Etiyopya'da son dönemde yaşanan çatışmaların da işaret ettiği gibi otonom ve yarı otonom insansız hava araçlarının konvansiyonel hedefleri vurmak üzere giderek maliyetleri azalıyor ve kolay (edi...;

Osmanlı devrinde Sudan ve Türkiye arasındaki ilişkiler , Osmanlı Padişahı I. Selim'in (1467-1520) Mısır'ı Osmanlı Devleti'nin mülküne ilhak ettiği 16. yüzyılın ilk çeyreğine kadar uzanmaktadır. 1517'de Kahire'nin fethinden sonra Mısır'ın güney sınırlarını güvence altına almak, kaçan Memlûkleri orta...;

Haziran ayı sonunda Almanya’da toplanan G-7 zirvesinin gündemini ve sonuç bildirgesini ancak değerlendirmek fırsatı buldum. Aslında düzenli yapılan G7 zirvelerinde konu başlıkları neredeyse önceki zirvelerle hemen hemen aynı. Tabii konu sıralaması ve tematik vurgu her defasında değişiyor. ;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.