Afrika ülkeleri –Türkiye Diplomatik Temsilcileri Stratejik Ortak Vizyon Geliştirme Toplantısı Yapıldı

Haber

Afrika kıtasıyla 20. yüzyıl başlarında ülkemizin sahip olduğu sıkı tarihî bağlar çeşitli nedenler dolayısıyla azalmıştır. Aynı asrın son çeyreğinde belli bir seviyeye getirilen ilişkilerimiz ise henüz yeterli seviyede değildir. Uluslararası gelişmelerin büyük bir hızla devam ettiği dünyamızda, Afrika kıtasında yaşanan ve bazen hepimizi de etkileyecek sonuçlar doğuran olaylar yakından takip edilip hakkıyla analiz edilememektedir....

Afrika kıtasıyla 20. yüzyıl başlarında ülkemizin sahip olduğu sıkı tarihî bağlar çeşitli nedenler dolayısıyla azalmıştır. Aynı asrın son çeyreğinde belli bir seviyeye getirilen ilişkilerimiz ise henüz yeterli seviyede değildir. Uluslararası gelişmelerin büyük bir hızla devam ettiği dünyamızda, Afrika kıtasında yaşanan ve bazen hepimizi de etkileyecek sonuçlar doğuran olaylar yakından takip edilip hakkıyla analiz edilememektedir.

TASAM Afrika Enstitüsü’nün amacı; Afrika’daki gelişmeleri takip ederek, Türkiye’nin kıta ülkeleriyle ikili, bölgesel ve çok taraflı ilişkilerine; tarihi, kültürel, siyasi, iktisadi, sosyolojik ve jeopolitik yapısına yönelik bilimsel incelemeler, araştırmalar, analizler ve değerlendirmeler yaparak karar alıcılara, bu kıtaya ilgi duyan iş dünyasına, akademik çevrelere, dinamik, etkin çözümler ve karar seçenekleri sunmaktır.

Afrika konusunda bilgi edinmek ve geleceğe yönelik vizyon geliştirmek amacıyla TASAM Afrika Çalışma Grubu Afrika’ya Açılım Yılı ilan eden Türkiye’nin bu yöndeki hedeflerine uygun bir "Afrika Raporu–2005"nu 2005 yılında yayınlamıştır. Ayrıca Osmanlı-Afrika İlişkileri ve Yeni Yüzyılda Afrika kitaplarının yanı sıra TASAM tarafından süreli olarak çıkarılan Stratejik Öngörü Dergisi’nde ve TASAM’ın web sayfasında Afrika konusunda yerli ve yabancı akademisyenlerin makaleleri yayınlanmaktadır.

Bu amaç doğrultusunda TASAM, ilki 23–24 Kasım 2005 tarihleri arasında İstanbul’da “Yükselen Afrika ve Türkiye“ konusuna yönelik olarak Birinci Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’ni düzenlemiştir. Kongrenin ardından “Yükselen Afrika ve Türkiye“ kitabı ile kongre sonuç raporu yayınlanmıştır.

İkinci Uluslararası Türk-Afrika Kongresi 12–13 Aralık 2006 tarihlerinde İstanbul’da “Türkiye ve Sahra altı Afrika’daki Yatırım İmkânları, Kalkınma ve İşbirliği“ başlığı altında gerçekleştirilmiştir. Kongre sonuç raporu ve kitabının hazırlık çalışmaları devam etmektedir.

Üçüncü Uluslararası Türk-Afrika Kongresi ise 2007 yılının Aralık ayında gerçekleştirilecektir. TASAM Afrika Enstitüsü her yıl bu kongreyi düzenlemek suretiyle geleneksel hale getirecektir. Ayrıca orta ve uzun vadede bu kongrenin hükümetler arası zirvelere dönüşmesi de hedeflenmektedir.

Gelişen süreçte Türkiye-Afrika ilişkilerinin stratejik gelişimine katkıda bulunmak amacıyla TASAM, Afrika ülkeleri büyükelçilerinin, Türk hükümeti ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilmek üzere “Afrika ülkeleri –Türkiye Diplomatik Temsilcileri Stratejik Ortak Vizyon Geliştirme“ adı altında bir proje geliştirmiştir.

İki ayda bir workshop olarak düzenli toplantıların yapılmasını kapsayan projenin ilk toplantısı 4 Nisan 2007 tarihinde Ankara’da yapılmıştır. Toplantıya planlamaya uygun olarak Ankara’da büyükelçilik düzeyinde temsil edilen 10 Afrika ülkesinin Mısır, Libya, Cezayir, Fas, Tunus, Sudan, Nijerya, Güney Afrika Cumhuriyeti, Etiyopya ve Senegal ülkelerinin büyükelçi ve temsilcileri ile Dışişleri Bakanlığı, Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı TİKA, Türkiye İhracaatçılar Meclisi TİM, Dış Ticaret Müsteşarlığı DTM, Milli Eğitim Bakanlığı MEB, Dış Ekonomik İlişkiler Konseyi DEİK, Devlet Planlama Teşkilatı DPT ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla Hilton otelinde başarı ile icra edilmiştir.


Yer: Ankara Hilton Otel

Tarih: 4 Nisan 2007

Konu: Küresel ve Bölgesel Sorunların Afrika Ülkelerine ve Türkiyeye Yansımaları

Sunumlar*:

Büyükelçi Kenan TEPEDELEN, Dışişleri Bakanlığı Müşaviri

Doç. Dr. Ahmet KAVAS, TASAM Afrika Enstitüsü Direktörü

Prof. Dr. Bülent ARAS, Işık Üniversitesi

Türkiye - Afrika Ülkeleri Diplomatik İlişkileri Konulu II. Çalıştay Gerçekleştirildi. Haberini okumak için TIKLAYINIZ.

III. ÇALIŞTAY için TIKLAYINIZ.

IV. ÇALIŞTAY için TIKLAYINIZ.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2572 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 607
Asya 76 1001
Avrupa 13 619
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1327 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 277
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1950 ) Etkinlik ( 72 )
Alanlar
Türkiye 72 1950

Son Eklenenler