Kültürel Diplomasisi Bağlamında Türk Dizilerinin İhracatı ve Kültür Aktarımına Katkısı: ‘Diriliş Ertuğrul’ Örneği

Makale

Kamu diplomasisi, bir ülkenin kendi kültürel, ideolojik, sosyolojik varlıklarını başka ülke vatandaşlarını etkilemek için çeşitli araçlar yardımıyla kullanmaları olarak ifade edilebilir. Diğer ülkelerin ve küresel gelişmelerin karşısında güçsüz kalmamak için görsel işitsel medya içerikleri ve yaratıcı diğer medya içerikleri kullanılabilmektedir. Kamu diplomasisinde ülkeler mesajlarını ve ideallerini medya aracılığıyla aktarabilmektedir. ...

Giriş

Kamu diplomasisi, bir ülkenin kendi kültürel, ideolojik, sosyolojik varlıklarını başka ülke vatandaşlarını etkilemek için çeşitli araçlar yardımıyla kullanmaları olarak ifade edilebilir. Diğer ülkelerin ve küresel gelişmelerin karşısında güçsüz kalmamak için görsel işitsel medya içerikleri ve yaratıcı diğer medya içerikleri kullanılabilmektedir. Kamu diplomasisinde ülkeler mesajlarını ve ideallerini medya aracılığıyla aktarabilmektedir. Bunun en somut örneği olarak birinci sinemanın beşiği olan Hollywood gösterilebilir. Hollywood film endüstrisini elinde tutarak pek çok ülkede faaliyet gösterebilmektedir. Film sektörünü domine etmesi, çok sayıda film üretebilmesi, film üretimi için gerekli teknik ekipmanda son teknolojilerin kullanılması, film üretim, dağıtım ve gösterim ağının gelişmiş olması gibi etmenler Hollywood filmlerini önemli bir konuma taşımaktadır. Filmler aracılığıyla kültür, yaşam, markalar gibi pek çok unsur farklı kamuoylarına aktarılabilmektedir. Hollywood film endüstrisinin bu gücü televizyon dizileri için de geçerli olabilmektedir. Dizi sektörüne bakıldığında Türkiye’den çıkmış ve dünyanın pek çok yerinde gösterime girmiş dizilerin olduğu görülebilmektedir. Türk dizi sektörünün son yıllarda atmış olduğu adımlar, dizi sektörüne yönelik yapılan yatırımlar amacına ulaşmaya başlamış ve birçok Türk dizisi dünyanın pek çok yerine ihraç edilmeye başlanmıştır.
 
Türkiye’ye ait tarihi ve inanç değerlerinin yayılması ve turizm amaçlı olarak yabancıların Türkiye’ye gelmesi için Türk dizileri önemli bir role sahiptir. Bu bakış açısıyla çalışmada mevcut Türk dizileri içerisinden Diriliş Ertuğrul dizisi örnek olay olarak ele alınmakta ve kamu diplomasisi bağlamında tartışılmaktadır. Yurt içindeki başarısı diziye referans olmuş ve dizi dünyanın pek çok yerine ihraç edilmeye başlanmıştır. Bu tartışmalar ekseninde çalışmanın problemi, “Diriliş Ertuğrul dizisinin kamu diplomasisi bağlamında Türkiye’ye olumlu ya da olumsuz yansımaları nelerdir?” Çalışmada ayrıca bu yansımaların Türkiye’deki medya profesyonelleri tarafından nasıl değerlendirildiği ele alınmaktadır.
 
Çalışmanın amacı, Diriliş Ertuğrul dizisinin gösterime girdiği ülkelere transfer ettiği değerlerin ve bu vesileyle Türk dizilerinin Türk kamu diplomasisine sağladığı katkıların ortaya koyulmasıdır. Bu dizinin seçilmesinin nedenleri; en fazla ülkeye ihraç edilen dizilerden biri olması, Türk tarihini, kültürünü ve yaşam biçimini anlatması, milliyetçi bir bakış açısı sunması ve yabancı ülkelerin liderleri tarafından da takip edilmesidir. Çalışmada metodolojik açıdan Diriliş Ertuğrul dizisi üzerine betimsel analiz yapılmaktadır. Çalışmada literatür taraması ve konuyla ilgili önceki yayınların doküman incelemesi yapılmaktadır. Çalışma nitel araştırma yönteminin ilkeleri benimsenmektedir. Nitel araştırmanın en önemli veri toplama tekniklerinden görüşmeye başvurularak, dizi ve sinema sektöründe aktif çalışan medya profesyonelleriyle görüşmeler yapılmıştır. Dizinin yayınlandığı ülkeler, kültürel kazanımlar ve ihracat rakamlarına üzerine görüşler alınmıştır. Bu çalışmada Diriliş Ertuğrul dizisinin kamu diplomasisindeki rolü üzerine genel bir değerlendirme gerçekleştirilmektedir.
 

Kamu Diplomasisi ve Kültürel Diplomasi İlişkisi

Kamu diplomasisindeki yeni yönelimler incelendiğinde yabancı kamuoylarını etkilemek için ülkelerin kendi gerçek ‘hikaye’lerini güçlü bir biçimde farklı enstrümanları kullanarak anlatmaya çalıştıkları görülmektedir. Dijitalleşmenin ve sosyal medya kullanımının ortaya çıkardığı ‘güven’ sorunu ancak hakikate dayanan ‘hikaye’lerle çözülebilmektedir. Ülkelerin değerlerinin yabancı ülkelere ve toplumlara aktarıldığı kamu diplomasisi sürecinde yumuşak güç olarak tabir edilen değerler, devletleri ve toplumları cazibe merkezi haline getirmektedir. Bu bağlamda kamu diplomasisi bir çeşit ikna endüstrisi olarak değerlendirilebilir.
 
Kamu diplomasisi, geniş bir skalada birçok faaliyeti kapsayan stratejik bir perspektife sahiptir. Hükümetlerin çalışmalarından sivil toplum kuruluşlarının aktivitelerine, spor organizasyonlarından kültür-sanat etkinliklerine kadar yabancı halklarla etkileşim kurulan çok sayıda faaliyeti içine alan kamu diplomasisinde karşılıklı anlayış geliştirilerek ülkelerin imajının ve itibarının yükseltilmesi hedeflenmektedir (Simonin, 2008). Kamu diplomasisi ülkelerin sahip olduğu değerleri dünyaya daha iyi ve etkili şekilde anlatabilmesidir. 2000 yılı sonrasında gelişen yeni kamu diplomasisi anlayışında klasik kamu diplomasisinden farklı olarak simetrik bir iletişim söz konusudur (Kılıçoğlu & Yılmaz, 2016). Kamu diplomasisi, ikna temelli bir yaklaşıma sahip olmakla birlikte hükümetlerin devletlerle ve toplumlarla etkileşimine dayalı olması sebebiyle uluslararası halkla ilişkilerle de yakından ilgilidir (Fitzpatrick vd., 2013).
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1905 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1905

Son Eklenenler