İlk ‘Değerler İnşası’ Çalıştayı İstanbul’da Yapıldı

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın sekiz yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi; “Makro” süreç ve “Stratejik Lokomotif Sektörler” sürecinin ardından “Değerler İnşası” kapsamındaki Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam ediyor....

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın sekiz yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi; “Makro“ süreç ve “Stratejik Lokomotif Sektörler“ sürecinin ardından “Değerler İnşası“ kapsamındaki Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam ediyor.

Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nin üçüncü aşamasında yer alan Çalıştaylar’ın ilki 9 Eylül 2014 Salı günü İstanbul’da Ortaköy Princess Hotel’de gerçekleştirildi. Medeniyet İnşası - Türkiye Vizyonu; “Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler“ çalışmaları, “Medeniyetler ve Medeniyetler Arası Etkileşim“, “Referans Değerler“, “Referans Kurumlar“, Referans Kişiler“, “Marka Şehirler“, “Marka Şirketler - Üretim Modelleri“, “Eleştirel Düşünce Dinamikleri/Kurumları“, “Sanat ve Estetik“ ile “Kültür Diplomasisi ve Turizm: Ürünler Modeller ve Yeni Stratejiler“ alt başlıklarıyla önümüzdeki dönemde de sürdürülecek.

Çalıştay’a; TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, Prof. Dr. Rahmi Karakuş, Prof. Dr. İbrahim S. Canbolat, Prof. Dr. Nurettin Öztürk, Prof. Dr. Ahmet Ulvi Türkbağ, Prof. Dr. Halil Zaim, Prof. Dr. Ayşe İlker, Prof. Dr. Bedri Gencer, Dr. Kemal Kaya, Prof. Dr. Adnan Ömerustaoğlu, Prof. Dr. Fethi Gedikli, Doç. Dr. Teyfur Erdoğdu, Prof. Dr. Ergün Yıldırım, Prof. Dr. Necdet Tosun, Doç. Dr. Sedat Aybar, Yrd. Doç. Dr. Muharrem Hilmi Özev, Gazeteci-Yazar Yusuf Kaplan, Eğitimci-Sosyolog İsmail Öz, Prof. Dr. Ayşe Yücel Çetin, Prof. Dr. Alparslan Açıkgenç, Doç. Dr. Süleyman Doğan, Prof. Dr. Hayrani Altıntaş, Doç. Dr. Yusuf Adıgüzel, Prof. Dr. Tayfun Amman, Prof. Dr. İsmet Çetin ile Esnaf ve Sanatkârlar Derneği ESDER Başkanı Mahmut Çelikus katıldılar.

Çalıştay’da yaptığı konuşmada Proje’nin sekiz yılı geride bıraktığını ve yaklaşık yedi yılının Sayın Abdullah Gül’ün döneminde Cumhurbaşkanlığı “manevi himayesinde“ gerçekleştirildiğini söyleyen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Proje’nin ilk dört yılında “Uluslararası İlişkiler“, “Uluslararası Güvenlik“, “İç Siyaset“, “Ekonomi“, “Eğitim - Bilim - Teknoloji“ ve “Kültür“ olmak üzere, millet ve devlet olmanın temel parametreleri sayılabilecek altı ana tema üzerinde sürdürüldüğünü belirtti. Son iki - üç yıldır görünür hâle gelen 2023 söyleminin oluşmasında Proje’nin ciddi bir katkısı olduğunu kaydeden Başkan Şensoy “2011 Genel Seçimlerinde, bildiğiniz gibi bir önceki milletvekilliği seçimlerini hem iktidardaki AK Parti hem de muhalefetteki Milliyetçi Hareket Partisi, “2023 kampanyası“ üzerine oturttular; ondan sonra bu konu çok daha popüler bir hâle geldi“ dedi.

Şensoy 2011’den sonra Proje’de ikinci bir aşamaya geçtiklerini, farkındalığı oluşturmak için on stratejik lokomotif sektör belirlendiğini, ilgili bakanlıklarla, kurumlarla çalışıldığını, çok önemli mesafeler kat edildiğini Stratejik Lokomotif Sektörler çalışmaları devam ederken son bir yıldır da Projenin üçüncü ve son aşaması olan “Değerler İnşası“ çalışmalarına başlandığını dile getirerek; “Türkiye siyasi, askerî, ekonomik alanda biraz heyecanlı ve öfkeli de olsa bir ‘güç merkezi’ olmaya aday. Ama bu talip olduğu gücü ve refahı toplumsal olarak nasıl yönetecek, hangi ‘değerler inşası’ ile bunun medeniyet boyutu tamamlanacak ve hem bölgesi hem de dünya için nasıl ‘cazibe merkezi’ olacak? Zira bizim gibi ülkeler için ‘değerler inşası’ olmadan elde edilen refah büyük ölçüde çürüme getiriyor ve çok riskli. Bunun olumsuzluklarını da kısmen yaşıyoruz.“ dedi.

Başkan Şensoy sözlerine şöyle devam etti: “Bu çerçevede bir katkı sunmaya çalıştık; bir konsept kâğıt oluşturuldu, birtakım çalışmalar yapıldı. Daha önce bir ‘Hazırlık Çalıştayı’ gerçekleştirildi. Burada bulunan hocalarımızdan bazıları ona da katıldılar. Anadolu’da henüz iki ilde ‘Marka Şehir Toplantıları’ yapıldı. Burada temel hedef; endüstriyel veya ekonomik alandaki kapasite inşasına paralel olarak; toplumda hayat tarzı ile temsil edilebilen değerler inşası ne olmalıdır, ‘Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler’ dediğimiz öğeler nelerdir?“ Bu anlamda yapılmış çok değerli çalışmaların olduğunu vurgulayan Şensoy, “bunlar yeniden daha somut hâle nasıl getirilebilir, yeniden daha iyi nasıl yorumlanabilir“ sorularına cevap aradıklarını söyledi.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Bir önceki çalıştayda ortaya şöyle bir tablo çıktı. Bir taraf çok iyimser bir bakışla “Özellikle İslâm sonrasına dayanan çok sağlam ve köklü referanslarımız var ve biz bu işleri çok kolay yaparız“ deme eğilimindeydi. Diğer taraf ise “Artık Türkiye üretim ve tüketim standartlarını belirlemiyor, dolayısıyla bu tür butik yaklaşımlar fantezidir, uluslararası sistemin nereye gittiğine bakmak lâzım, çok da yapılacak bir şey yok“ ifadesinin içeriğine benzer kötümser bir yaklaşım sergiledi. Sanırım ikisinin ortasında bir yol bulmak zorundayız. Çünkü gerçekten bu üretim ve tüketim standartlarını ve tarzını belirleyemiyor olmak çok önemli bir engel ve açmaz. Dolayısıyla çok butik bir şey yapıp bir zayıflığa da dönüştürmememiz gerekiyor… Uluslararası sistemin de standartlarını doğru takip edip, Türkiye’nin bölgesinde önceliklerini iyi sıralayarak - çok sık kullanılan tabiriyle - bir ‘model rol’ ya da ‘ilham kaynağı’ olmaması için bir sebep yok. Hedeflerin çok iyi belirlenmesi gerekiyor. Gelişmiş ülkelerde çalışılmış ve başarılmış çok basit bir formül var; Ülkenin siyasi hedefleri, ona uygun ekonomik hedefler yani ekonomi politikası, onunla uyumlu sektör politikaları ve onunla örtüşecek alt sektör politikaları. Bu dördü birbiriyle uyumlu olduğu zaman israfa yol açan tekrarlar azalıyor, herkes birbirini tamamlayacak biçimde çalışıyor ve verimlilik çok yüksek bir noktaya ulaşıyor… Dolayısı ile bütün bu temel göstergeler içinde Türkiye’nin hem sektörler anlamında, endüstriyel - finansal anlamda derinleşmesi hem de “değerler inşası“ anlamında derinleşmesi açısından önümüzde uzun bir yol ve yapılacak çok fazla iş var. Belki bir yıla kadar bu 2023 rakamını da revize etmek gerekebilir. Onun üzerinde de düşüncelerimiz var. Ancak henüz paylaşılacak noktada değil. Böyle bir perspektif içinde referans değerler, kurumlar ve kişiler üzerinde - mesela hangilerine odaklanmalıyız noktasında - özellikle somut ve yön verici fikirlerinize çok büyük ihtiyacımız var, Ülkemizin çok büyük ihtiyacı var! TASAM da bunları yansıtmaya çalışan bir kurumdur. Bizim görevimiz sizlerin fikir ve düşüncelerini somut öneriler olarak raporlaştırıp sistem içinde uygulanabilir hâle getirmeye çalışmaktır. Her alanda olduğu gibi buradaki bütün yaklaşımların da Türkiye’nin eleştirel düşünce kapasitesi inşasına bir katkı sunması gerekiyor. Eğer bir ülkenin eleştirel düşünce kapasitesi yoksa hiçbir sektörde ve alanda yeni tabirle “inovasyon“ olması mümkün değildir. Ülke olarak bu eleştirel düşünce eşiklerini de sürekli geri çekiyoruz. Burada ciddi özeleştiriye çok ihtiyacımız var, böyle bir toplum felakete gider. Dolayısıyla hem kurumsal anlamda hem ülke anlamında hem içinde bulunduğumuz bölge ve dünya anlamında kıyasıya, bilimsel temelde eleştiriye ihtiyacımız var. O eleştirel düşünce zayıflığını iç politikadan çıkarıp hemen dış politika bakımından bir misal vereyim; Bizim Avrupa’nın geleceği ile ilgili hiçbir şey söylediğimizi hatırlamıyorum, yaklaşık 60 yıldır Avrupa Birliği macerası olan bir ülke olarak Avrupa’nın geleceği ile ilgili bir tartışmaya Türkiye’nin girdiğini hatırlamıyorum. Yani hem iç hem dış eleştirel düşünce kapasitesinin inşasına da çok katkı sunmamız gerekiyor. Bunlar tartışıldıkça, konuşuldukça ve işlenip geliştirildikçe politika hâline gelebilecektir.“

Oturum başkanlığını Sakarya Üniversitesi’nden Prof. Dr. Rahmi Karakuş, raportörlüğünü İstanbul Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. Muharrem Hilmi Özev ve organizasyonunu TASAM Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Toy ile Uzman Reyyan Doğan’ın yaptığı toplantı tam gün sürdü. Çalıştayın raporu kısa süre sonra TASAM portalında ve Proje’nin resmî internet sitesi www.tsv2023.tasam.org adresinde yayımlanacaktır.

( TASAM Başkanı Süleyman Şensoy’un konuşmasının tam metni için lütfen tıklayınız )

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2689 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 633
Asya 98 1064
Avrupa 22 638
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1370 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 291
Orta Doğu 22 600
Karadeniz Kafkas 3 297
Akdeniz 3 182
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1293 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 512
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2037 ) Etkinlik ( 81 )
Alanlar
Türkiye 81 2037

BM Genel Sekreter’i Antonio Guterres’in “Dünyanın buna her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardı” ifadesi ile 22 Temmuz’da imzalanan, ilk etapta 120 gün boyunca uygulanacak, sonra yenilenecek olan Tahıl Koridoru Anlaşması’nı, her ne kadar, Rusya’nın Odesa saldırısı izlediyse de, dünya tahıl borsalar...;

Jeopolitik, siyasi coğrafyadan doğan bir bilim dalıdır. Bu bilim, siyasi coğrafyanın devletlere sağladığı avantaj ve dezavantajları inceler. Jeopolitik kavramı üzerinde uzlaşılmış kısa bir tanım yoktur. Jeopolitik, devletlerin coğrafi özellikleriyle siyasetleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilim ...;

Arktik Okyanusu son dönemlerde uluslararası siyasetin öne çıkan bölgelerinden birisi hâline gelmiştir. Dev buz kütlelerinin küresel ısınmayla birlikte büyük bir ekolojik değişim dönemine girmesi hem Kuzey Kutup Dairesi’ne hem de kıyıdaş ülkelere yeni fırsatlar sunarken, aynı zamanda bu fırsatları ko...;

Tarihte ilk millî marşlar Tanrı'ya adanmış ilahilerdir (örneğin, Hint şiirindeki Veddler). Daha sonra kurtuluş mücadelelerinde halka ilham vermek ve ulusal bilinci uyandırmak gibi amaçlar doğrultusunda millî marşlar ortaya çıkmıştır. Millî marşlar içeriğine ve müzikalitesine bağlı olarak didaktik ve...;

Dünyanın en değerli teknoloji şirketlerinden Google, Microsoft ve IBM son on yıl içerisinde Afrika kıtasına ciddi yatırımlar yaparak ilgiyi bu yöne çekmiştir. Kıtadaki ilk araştırma merkezini 2013 yılında Nairobi’de açan IBM, 2016 yılında Johannesburg ile yatırımlarını sürdürmüştür. ;

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı ;

BRAINS2 TÜRKİYE; ‘Biyoteknoloji’, ‘Robotik’, ‘Yapay Zekâ’, ‘Nanoteknoloji’, ‘Uzay’ ve ‘Stratejik Hizmetler’ alanlarında pazar, ekosistem ve kapasite geliştiren, Türkiye merkezli çok programlı bir marka/inisiyatiftir. Küresel ekonomide yeni iş modeli ve çok boyutlu güç dağılımını dönüştüren bu temel ...;

Eski çağlardan beri insanlar ihtiyaç duydukları ancak üretemedikleri mal veya hizmetleri elde etmek için farklı yollara başvurmuşlardır. Başlangıçta ihtiyaçların örtüşmesi esasına dayalı olarak kullanılan takas yöntemi, zamanla yerini farklı ödeme şekillerine bırakmıştır. Takas yöntemi takip edilere...;

İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

Bilgi teknolojilerinin hızlı gelişimi, aynı büyüklükteki güvenlik sorunlarını beraberinde getirmiştir. İnternetin ilk yıllarında bilgi güvenliğinin üç önemli bileşeni olan “erişilebilirlik, gizlilik, bütünlük” kavramlarından “erişilebilirlik” öne çıkmış; önce internetin gelişmesi ve işletilmesi düşünülmüş, “gizlilik ve bütünlük” geri planda kalmıştır.

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • DTB Hilton İstanbul Topkapı Otel -
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...