Kızıl Elma, Bulduğunu ya da Bulunması Mümkün Olmayanı Aramaktır

Açılış Konuşması

Sayın Bakanlarımız, Sayın Senatörlerimiz, Sayın Vekillerimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Büyükelçiler, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Valilerimiz, Türk Dünyasına ve Türk Diasporalarına bulunduğu yaklaşık altmış ülkeden teşrif eden çok değerli delegasyon....

Sayın Bakanlarımız, Sayın Senatörlerimiz, Sayın Vekillerimiz, Sayın Milletvekillerimiz, Büyükelçiler, Sayın Belediye Başkanlarımız, Sayın Valilerimiz, Türk Dünyasına ve Türk Diasporalarına bulunduğu yaklaşık altmış ülkeden teşrif eden çok değerli delegasyon.

Sabahki Dünya Türk Forumu açılışından sonra Türk Dünyası Kızıl Elma Ödül Töreni için tekrar bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti belirterek sözlerime başlamak istiyorum. Trakya Üniversitesi’ne katkıları için, özellikle bu nezih ortamda verdikleri muhteşem konser için minnet ve şükranlarımızı ifade ediyorum.

Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ikinci Dünya Türk Forumu’nun Sonuç Deklarasyonu’nda kararlaştırılmıştı. Bu yıl ilkini başlatmış oluyoruz.

TASAM’ın 10 yılı aşan geçmişinde ortaya koydukları ile kurumsallaşan bir çizgisi var; “alınan hiçbir inisiyatifi bir defalığına almamak, onu sürdürülebilir kılmak ve devam ettirmek“ yönünde… Dolayısı ile Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri’nin de kurumsallaşarak Türk Dünyasında bir marka hâline gelmesini ve Türk Dünyasının sosyoekonomik entegrasyonuna hizmet etmesini hedefliyoruz. Sizlerin de büyük desteği ile bu kararlılığımızı koruyacağımızı ifade etmek istiyorum.

“Kızıl Elma“ ifadesinin ne anlama geldiğini tanımlayacak olursak, ben onu “bulduğunu ya da bulunması mümkün olmayanı aramak olarak“ kabul ediyorum. Kızıl Elma’yı güç ve adalet inşası olarak tanımlıyorum, Kızıl Elma’yı güç ve merhamet inşası olarak kabul ediyorum, Kızıl Elma’yı güç ve şefkat inşası olarak görüyorum. Dolayısı ile devlette, sanatta, siyasette, diplomaside, ekonomide, sporda ve aklımıza gelen ve gelecek hayatın her alanında; aile ve toplum hayatımızda en iyiyi aramak, bulunması mümkün olmayanı aramak olarak kabul ediyorum. Kızıl Elma ülküsüne hizmet etmeyi hem bu dünyayı hem de diğer dünyayı anlamlandırmak açısından önemli bir mefkûre olarak addediyorum.

Böyle bir anlayış içerisinde Türk Dünyasına, ülkelerimize, dünyaya ve insanlığa hizmet eden başarılı işler çıkaran kurumlarımızı, kişilerimizi onurlandırmak amacıyla bu ödülleri veriyoruz. Bu kurumlarımız ve kişilerimiz sunulan ödülü almayı kabul ederek bizleri ve Türk Dünyasını onurlandırmış oldular. Kendilerine de minnettarız. Daha büyük hizmet ve çalışmalarını beklediğimizi ifade etmek isterim.

Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda bu anlamda çok daha büyük ve geniş törenlere ve çalışmalara imza atacağız. Tekrar katılımlarınızdan dolayı saygılarımı ve şükranlarımı sunuyor “bulunması mümkün olmayanı aramaya devam“ diyorum.

( Türk Dünyası Kızıl Elma Ödülleri Takdim Töreni | Başkan Şensoy’un Açılış Konuşması | 29 Mayıs 2014, Edirne )

2014 TÜRK DÜNYASI KIZIL ELMA ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ GÖRMEK İÇİN TIKLAYINIZ.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2646 ) Etkinlik ( 217 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1037
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1999 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1999

ABD ise geniş yüzölçümü, 330 milyonu yakın nüfusu, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, doğal kaynakları, demografik yapısı, Birleşmiş Milletlerdeki veto gücü, IMF ve NATO içerisindeki yeri, uluslararası alandaki saygın konumu ile tüm dünyanın dikkatini her ...;

16. asrın ortalarında doğu istikametinde genişleyerek kadim Türk coğrafyasını işgal etmeye başlayan Rus Çarlığı 17. asırda Kuzey ve Doğu Asya’da yayılmaya devam etmiştir. ;

Küreselleşmenin ve gelişmiş iletişim teknolojilerinin dünyanın çehresini değiştirmesiyle uluslararası ilişkilerin devletlerarası ilişkiler ile tanımlı olduğu dönem sona ermiştir. ;

Askeri teknolojiye ağırlık veren Rusya, derin uzay aktiviteleri tam gaz devam ederken Amerika ve Çin’in gerisinde kaldı. Eski uzay gücü Sovyetler Birliği’nin mirasına Rusya sahip çıkamadı. ;

“Değişen devlet doğası” temelinde ulusal ve uluslararası güvenlik konuları ile küresel yönetişim mekanizma ve kurumlarını her yıl ayrı bir gündemle tartışmak üzere İstanbul merkezli oluşturulan İstanbul Güvenlik Konferansı’nın resmî internet sitesi ve adresi yenilendi.;

Dr. Serkan Cantürk’ün “Konvansiyonel Kalkınmadan Dijital Kalkınmaya Türkiye” isimli kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

İnsanoğlunun uzayla ilişkisini kabaca iki kategori altında incelemek mümkün. Bunlardan ilki yerküreye görece yakın mesafeleri kapsayan yörüngesel uzay. 1957 yılında uzaya fırlatılan Sovyet Sputnik uydusunu bugüne kadar 8.000’in üzerinde uydu takip etti ve Dünya’nın yörüngesindeki uydular artık moder...;

Meksika ise yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Orta Amerika’daki stratejik konumu, 124 milyon civarındaki nüfusu, insan kaynağı, 1,223 trilyon GSYİH ile büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ), Rio Grubu, OECD, ANDEAN, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA),...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.