Körfez’in Ekonomik Güvenliği İstanbul’da Konuşulacak

Haber

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Güvenlik Konferansı eş etkinliği olarak yapılacak 3. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu “Körfez Güç Mimarisi ve Ekonomik Güvenlik” ana teması altında gerçekleşecek. - Süleyman ŞENSOY - Tuğgeneral Dr. Rashid Hamad AL-NAEMI - ...

Bu yıl beşincisi düzenlenecek İstanbul Güvenlik Konferansı eş etkinliği olarak yapılacak 3. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu “Körfez Güç Mimarisi ve Ekonomik Güvenlik“ ana teması altında gerçekleşecek.

3. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu Katar Stratejik Araştırmalar Merkezi (QSSC) işbirliğinde İstanbul’da CVK Park Bosphorus Oteli’nde icra edilecek.

07 Kasım Perşembe sabahı 09.30’da İstanbul Güvenlik Konferansı ve eş etkinlikleri ortak açılışında, açılış konuşmalarını TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY ve Katar Silahlı Kuvvetleri Stratejik Araştırmalar Merkezi Komutanı Tuğgeneral Dr. Rashid Hamad AL-NAEMI ile yerli/yabancı Devlet ve Hükümet Temsilcileri yapacak.

Dünyanın farklı bölgelerindeki birçok ülkeden uzman, akademisyen, araştırmacı, asker, diplomat, devlet adamı ve basın mensubu katılımcıyı buluşturacak açılış oturumunda “Orta Doğu'da Stratejik ve Güvenlik Ortamının Dönüşüm Yönleri“ konusu ele alınacak.

3. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu 08 Kasım 2019 Cuma günü gerçekleştirilecek dört oturumla icra edilecek. Oturum başkanlığını Dr. Akram HOUSSAM’ın yapacağı “Basra Körfezi Bölgesi'ndeki Jeopolitik Dönüşümler“ başlıklı birinci oturuma; “Körfez Krizi Gelişmeleri ve Stratejik Çevreye Etkileri“ konusuyla Dr. Majed Mohammed AL-ANSARI, “İran Krizinde Bölgesel Ülkelerin Duruşu“ konusuyla Dr. Hakkı UYGUR ve “Körfez'deki Stratejik Çevreyi Etkilemede Türkiye'nin Rolü“ konusuyla Dr. Ali BAKEER konuşmacı olarak iştirak edecek.

Modern Teknoloji ve Savaşın Geleceği“ başlıklı ikinci oturuma ise; “Dronlarla Mücadele ve Onlarla Nasıl Mücadele Edilir“ konusuyla Dr. Arda MEVLÜTOĞLU, “Askerî Stratejilerde Teknolojini Rolü“ konusuyla Dr. Şirin DUYGULU ve “Bilgi Alanında ve Örtüşen Savaşlar Döneminde Yeni Saha Savaş Taktikleri (CONOPS)“ konusuyla Dr. Can KASAPOĞLU konuşmacı olarak iştirak edecek.

Forum’un öğleden sonra yapılacak “Entelektüel Gelişmeler ve Askerî Kavramlar: Bilgi Çağında Liderlik ve Askerî Zekânın Zorlukları“ başlıklı ve başkanlığını Tuğgeneral Dr. Rashid AL-KHAYYARIN’ın yapacağı 3. oturumda; “İttifakların Stratejik Karar Verme Üzerindeki Etkisi“ konusuyla Prof. Bülent ARAS, “Değişen Dünyada Ulusal Güvenlik Stratejisi“ başlığıyla Dr. Pınar AKPINAR ve “Bilgi Savaşları ve Stratejik Karar Verme Üzerindeki Etkileri“ konuşmasıyla Dr. Yusuf ÖZER söz alacak.

Forum’un “Aramco Saldırısı Sonrası; Stratejik Tesislerin Korunması“ temalı 4. oturumunun başkanlığını ve anahtar konuşmasını Prof. Hasret ÇOMAK yapacak. 4. oturuma “Husi İsyancılarının Suudi Aramco Petrol Tesislerine Saldırısı Kritik Enerji Altyapısı Güvenliğine Nasıl Tehdit Olacak?“ konusu ile Prof. Dr. Mesut Hakkı CAŞIN, “Asimetrik Saldırılar ve Stratejik Tesislerin Güvenliği“ konusu ile Doç. Dr. Tuğgeneral (E) Fahri ERENEL ve Dr. Öğretim Üyesi Merve SEREN konuşmacı olarak katılacak. Ayrıca Bölge içi ve dışından çok sayıda seçkin konuk müzakerelerde yer alacak.


Başkan ŞENSOY: “Öncelikler ve farklılıklar, zayıflığa ve güvenlik açığına dönüşmemeli

TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY yaptığı açıklamada; Günümüzde sert güç kullanımının değişen doğası ile; hararetle teşvik edilen mikro-milliyetçiliklerin, hibrit savaşlar ve devlet-dışı aktörlerin küresel güvenlik mimarisinin bir parçası hâline geldiğini, yaşananların kırılgan bir uluslararası ortamı getirdiğini, bundan en çok etkilenen bölgenin de Orta Doğu olduğunu söyledi.

Başkan Şensoy ekonomik kalkınma projeleri, yatırım stratejileri ve jeo-ekonomik sıklet merkezlerinin oluşmasının, sert güç kullanımını ekonomik alan içine çektiği böyle bir ortamda güçlü tarihsel ve kültürel arka plana rağmen stratejik nitelikli diyaloğun henüz gelişmekte olduğu Türkiye - Orta Doğu veya daha dar kapsamda Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin bu kırılgan eksen dışında tutulmasının mümkün olmadığını dile getirdi.

Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü: “Bölge dışından, ABD ve AB’nin yanı sıra, Stratejik Ortak Statüsü (2008) ile üst düzey düzenli kurumsal diyaloğun benimsendiği ilk ülke olarak Türkiye’nin Bölge ülkeleri ile özellikle ticari ilişkileri giderek gelişmiş; taraflar arasındaki ticaret hacmi bu süreçte katlanarak artmıştır. İki taraf açısından ciddi olumlu sonuçlar doğuran bu gelişmelerde, diğer faktörlerin yanı sıra güven temelli stratejik diyalog arayışının önemli payı vardır. Din, dil, tarih ve coğrafya kardeşliği dışında “stratejik karşılıklı bağımlılık ve güven inşası“, Türkiye - Körfez Ülkeleri ilişkilerinin önündeki temel zihinsel eşiktir. Ülkeler arası önceliklerin ve farklılıkların bölgesel zayıflığa ve güvenlik açığına dönüşmemesi için doğru yönetilmesi ortak risk ve fırsatlara odaklanma ile mümkün olacaktır.

Küresel bir marka olarak kurumsallaşan İstanbul Güvenlik Konferansı ile bütünleşik yapılan Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu’nun üçüncüsü; Türkiye ve Körfez Ülkeleri arasında güç mimarisi ve ekonomik güvenliği önceleyen bir yaklaşımla stratejik karşılıklı bağımlılık ve güven İnşası parametrelerini sağlıklı yönetme ve ortak bilinç oluşturulması yönünde stratejik katkı sağlamayı amaçlamaktadır“.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2621 ) Etkinlik ( 205 )
Alanlar
Afrika 72 620
Asya 92 1020
Avrupa 20 631
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1344 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1991 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1991

Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yeniden yükselen aktivitesi, Bağlantısızlar Hareketi, Arap Birliği, İİT ve OPEC gibi örgütlerin üyelerinden olması ve son dönemde Türkiye ile geliştirdiği işbirlikleri ile küresel platformda ve bilhassa Akdeniz’de önemi gittikçe artan bir akt...;

Doğu toplumlarının etnik aidiyetleri ve bu aidiyetlerin dışlama, önyargı ve çatışma üzerindeki etkisi konusunda Batılı antropologlar tarafından birçok araştırma yapılmıştır. Bu araştırmalarda bölgede etnik aidiyetlerin ötekileştirmeye, önyargıya ve çatışmaya dönüşmediğine dair birçok bulgu ortaya çı...;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Yüzyılımızın neredeyse sonuna gelmişken, çevre -şimdiye dek ihmal edilen ortağımız- hakkını savunmak için sesini yükseltmektedir. Ne şimdi ne de gelecekte, insanoğlu ve çevresi arasındaki ilişki artık göz ardı edilemeyecektir. ;

Malezya ise Güney Asya’daki stratejik konumu, 33 milyona yakın nüfusu, dinamik ve eğitimli insan kaynağı, sanayileşme ve teknolojide elde ettiği ilerleme, büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, İİT, ASEAN, Bağlantısızlar Hareketi, APEC, D8 gibi uluslararası örgütler içerisindeki saygın konumu ile tüm dün...;

Kafkasya Türkiye Rusya, Türkiye İran ilişkilerinin en önemli kesişme / buluşma noktasıdır. Türkiye’nin doğuya, Türkistan coğrafyasına açılan kapıdır. Kafkasya üzerinde zaman zaman oluşan İran-Rusya ittifakı çoğu zaman Türk ve Türk dünyası için iyi sonuçlar vermemiştir. ;

Türkiye - Kazakistan ikili ticaretinde, 2019 yılında ticaret hacmi 3,994 milyar dolar, ticaret açığı ise Kazakistan lehine 2,104 milyar dolar civarı olmuştur. Türkiye’nin Kazakistan’a ihraç ettiği başlıca ürünler; prefabrik yapılar, mücevherci eşyası ve aksamı, tohum, hububat ve kurubaklagildir. Kaz...;

24 Kasım 2015’te Türk F-16’larının Türkiye’nin hava sahasını ihlal ettiği gerekçesiyle Suriye sınırına yakın bir bölgede bir Rus SU-24 savaş uçağını düşürmesi ile hızla krize sürüklenen Türkiye-Rusya ilişkileri, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 9 Ağustos 2016’da St. Petersburg’da Rusya devlet başkanı Putin’...;

3. Türkiye - ABD Forumu

Türkiye - ABD Forumu bu amaçla oluşturulmuştur. Karşılıklı gerçekleştirilecek Forum’un; aktif ve proaktif müzakerelerle Türkiye ile ABD arasındaki ilişkilerin güçlenmesine katkı yapması, ikili ve çok taraflı menfaatleri karşılıklı yükseltecek fırsatlar ve fikirleri ortaya koyan bir platform olarak hizmet sunması hedeflenmiştir.

  • 14 Ağu 2017 - 17 Ağu 2017
  • Washington - ABD

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.