4. İstanbul İktisat Konuşmaları’nda Ana Tema "Sosyal Ahlâk Kodu" Konuşulacak

Haber

İktisat teorisindeki gelişmelerin tartışılması, dünya ve Türkiye İktisadı analizinin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi maksadıyla TASAM tarafından projelendirilen “İstanbul İktisat Konuşmaları” serisinin dördüncüsü “Sosyal Ahlâk Kodu” temasıyla İstanbul’da yapılacak. - “Sosyal Ahlâk Kodu” - Japonya’da İş Organizasyonun Kültürel Temelleri - Çin Ekonomisi - ...

İktisat teorisindeki gelişmelerin tartışılması, dünya ve Türkiye İktisadı analizinin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi maksadıyla TASAM tarafından projelendirilen “İstanbul İktisat Konuşmaları“ serisinin dördüncüsü “Sosyal Ahlâk Kodu“ temasıyla İstanbul’da yapılacak.

24 Ekim Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında İstanbul’da CVK Park Bosphorus Otel’inde gerçekleşecek sınırlı katılımlı İstanbul İktisat Konuşmaları yemekli toplantısına TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedat AYBAR (İstanbul Aydın Üniversitesi), TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü (İÜE) Direktörü Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Halit YANIKKAYA (Gebze Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Sinan ALÇIN (İstanbul Kültür Üniversitesi), Dr. Pelin YANTUR (Yeni Yüzyıl Üniversitesi), Dr. Murat BAYAT (Düzce Üniversitesi) başta olmak üzere Türk iktisatçılarından seçkin isimler katılacaklar.

İktisat yazınına katkıda bulunmuş, yaratıcı düşünceyi uygulamaya taşıyabilmiş, ülkeye dair ve küresel sorunlara cevap vermek amacıyla yenilikçi araştırmalar yapan, alanında seçkin düşünürleri bir araya getiren “İstanbul İktisat Konuşmaları“ Platformu; kendi toprağından doğan bir iktisat anlayışının mümkün olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır.

İstanbul İktisat Konuşmaları serisinin ilkinde ana tema belirlenmemiş, genel iktisat teorileri ele alınarak küresel iktisadi durum ve ana akım iktisadi (Ortodoks - Neo-klasik İktisat Öğretisi) modellerinin yetersizliği konuşulmuş, Türkiye’nin, mevcut güçlüklerini aşabilmesi için kendine özgü ekonomi politikaları üretmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.

İstanbul İktisat Konuşmaları serisinin ikincisinde toplantıların içerik devamlılığına uygun olarak iktisadın teorik konularından güncel hususlara geçiş yapılarak Türkiye’nin kendine özgü ve uygulanabilir bir iktisat politikası (modeli) oluşturma çabalarıyla iktisadi kalkınmanın gerçekleşebilmesi için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Toplantıda yapay zekâ, bilişim teknolojileri, dijitalleşme, robotikler ve 5G gibi iletişim altyapı atılımlarına, Endüstri 4,0 ve siber güvenlik konularına da değinilmiştir.

İstanbul İktisat Konuşmaları serisinin üçüncüsünde bir önceki toplantıda öne çıkmaya başlayan dijitalleşme ve yapay zekâ, robotikler, 5G, bilişim teknolojileri gibi konulara “Geleceğin Ekonomisi ve Yapay Zekâ“ başlığı altında odaklanılmıştır.

İstanbul İktisat Konuşmaları’nın dördüncüsü, daha önce alınan ortak karara uygun olarak “Sosyal Ahlâk Kodu“ başlığı ile gerçekleştirilecektir.

Toplantının konsept belgesinde konuyla ilgili şu açıklamalara yer verilerek alt konu başlıkları da belirtilmiştir: “16. yüzyılda, dinde yaşanan reform süreçleri aynı zamanda ekonomik ve sosyal dengelerin şekillenmesine de aracı olmuştur. Tüm dünyada hüküm süren kapitalizm, Avrupa-merkezli Batı medeniyetinin bir iktisadi ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında iktisadın oluşmasında insan davranışlarının belirleyici nitelikler taşıması ve hatta piyasanın yetersiz kaldığı durumlarda normlara ve etik değerlere başvurulması önemlidir. İktisat Sosyolojisi ekonomik hayatın bir parçası olan sosyal özellikler, sosyal iş bölümü, tabakalaşma, mülkiyet kavramı, üretim ve tüketim faktörleri sosyal değerler üzerinden şekillenmektedir. İktisat Sosyolojisi aynı zamanda ekonomiyi toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve ekonomi politikalarında toplumun referans alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda İstanbul İktisat Konuşmaları 4. toplantısında şu başlıkların zenginleştirilerek tartışılması hedeflenmektedir:

- Japonya’da İş Organizasyonun Kültürel Temelleri

- Çin Ekonomisinin Kalkınmasının Altında Yatan Sosyal Etik ve Taoizm

- Kalkınmada Toplumsal Etiğin Rolü, Sosyal Ahlâk ve Ekonominin Küresel ve Bölgesel Kalkınmada Rolü

- Krizlerle Baş Edebilmede Sosyal Ahlâk Kodu

- Modern Batı Medeniyeti ve Türk Medeniyeti Ekonomi Kodları

- Süreklilik ve Değişim Perspektifinden Kültürel ve Tarihî Mirasın İktisadi Boyuta Etkisi

- Türk Ekonomi Sisteminde Sosyal Ahlâk Kodu Perspektifleri

Detaylı Bilgi ve Raporlar Linkleri
İstanbul İktisat Konuşmaları Etkinlik Sayfası : https://bit.ly/2phlSNG
İstanbul İktisat Konuşmaları Konsept Belgesi : https://bit.ly/2pmNh0L
İstanbul İktisat Konuşmaları - 1 Sonuç Raporu : https://bit.ly/2mX6KUY
İstanbul İktisat Konuşmaları - 2 Sonuç Raporu : https://bit.ly/2mPfqfU
İstanbul İktisat Konuşmaları - 3 Sonuç Raporu : https://bit.ly/2ovywbG
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2567 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 1000
Avrupa 13 616
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1326 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1940 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1940

Son Eklenenler