4. İstanbul İktisat Konuşmaları’nda Ana Tema "Sosyal Ahlâk Kodu" Konuşulacak

Haber

İktisat teorisindeki gelişmelerin tartışılması, dünya ve Türkiye İktisadı analizinin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi maksadıyla TASAM tarafından projelendirilen “İstanbul İktisat Konuşmaları” serisinin dördüncüsü “Sosyal Ahlâk Kodu” temasıyla İstanbul’da yapılacak. - “Sosyal Ahlâk Kodu” - Japonya’da İş Organizasyonun Kültürel Temelleri - Çin Ekonomisi - ...

İktisat teorisindeki gelişmelerin tartışılması, dünya ve Türkiye İktisadı analizinin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi maksadıyla TASAM tarafından projelendirilen “İstanbul İktisat Konuşmaları“ serisinin dördüncüsü “Sosyal Ahlâk Kodu“ temasıyla İstanbul’da yapılacak.

24 Ekim Perşembe günü 13.00-17.00 saatleri arasında İstanbul’da CVK Park Bosphorus Otel’inde gerçekleşecek sınırlı katılımlı İstanbul İktisat Konuşmaları yemekli toplantısına TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedat AYBAR (İstanbul Aydın Üniversitesi), TASAM İslam Ülkeleri Enstitüsü (İÜE) Direktörü Doç. Dr. Muharrem Hilmi ÖZEV (İstanbul Üniversitesi), Prof. Dr. Halit YANIKKAYA (Gebze Teknik Üniversitesi), Prof. Dr. Sinan ALÇIN (İstanbul Kültür Üniversitesi), Dr. Pelin YANTUR (Yeni Yüzyıl Üniversitesi), Dr. Murat BAYAT (Düzce Üniversitesi) başta olmak üzere Türk iktisatçılarından seçkin isimler katılacaklar.

İktisat yazınına katkıda bulunmuş, yaratıcı düşünceyi uygulamaya taşıyabilmiş, ülkeye dair ve küresel sorunlara cevap vermek amacıyla yenilikçi araştırmalar yapan, alanında seçkin düşünürleri bir araya getiren “İstanbul İktisat Konuşmaları“ Platformu; kendi toprağından doğan bir iktisat anlayışının mümkün olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır.

İstanbul İktisat Konuşmaları serisinin ilkinde ana tema belirlenmemiş, genel iktisat teorileri ele alınarak küresel iktisadi durum ve ana akım iktisadi (Ortodoks - Neo-klasik İktisat Öğretisi) modellerinin yetersizliği konuşulmuş, Türkiye’nin, mevcut güçlüklerini aşabilmesi için kendine özgü ekonomi politikaları üretmesi gerekliliği üzerinde durulmuştur.

İstanbul İktisat Konuşmaları serisinin ikincisinde toplantıların içerik devamlılığına uygun olarak iktisadın teorik konularından güncel hususlara geçiş yapılarak Türkiye’nin kendine özgü ve uygulanabilir bir iktisat politikası (modeli) oluşturma çabalarıyla iktisadi kalkınmanın gerçekleşebilmesi için öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. Toplantıda yapay zekâ, bilişim teknolojileri, dijitalleşme, robotikler ve 5G gibi iletişim altyapı atılımlarına, Endüstri 4,0 ve siber güvenlik konularına da değinilmiştir.

İstanbul İktisat Konuşmaları serisinin üçüncüsünde bir önceki toplantıda öne çıkmaya başlayan dijitalleşme ve yapay zekâ, robotikler, 5G, bilişim teknolojileri gibi konulara “Geleceğin Ekonomisi ve Yapay Zekâ“ başlığı altında odaklanılmıştır.

İstanbul İktisat Konuşmaları’nın dördüncüsü, daha önce alınan ortak karara uygun olarak “Sosyal Ahlâk Kodu“ başlığı ile gerçekleştirilecektir.

Toplantının konsept belgesinde konuyla ilgili şu açıklamalara yer verilerek alt konu başlıkları da belirtilmiştir: “16. yüzyılda, dinde yaşanan reform süreçleri aynı zamanda ekonomik ve sosyal dengelerin şekillenmesine de aracı olmuştur. Tüm dünyada hüküm süren kapitalizm, Avrupa-merkezli Batı medeniyetinin bir iktisadi ürünü olarak karşımıza çıkmaktadır. Aslında iktisadın oluşmasında insan davranışlarının belirleyici nitelikler taşıması ve hatta piyasanın yetersiz kaldığı durumlarda normlara ve etik değerlere başvurulması önemlidir. İktisat Sosyolojisi ekonomik hayatın bir parçası olan sosyal özellikler, sosyal iş bölümü, tabakalaşma, mülkiyet kavramı, üretim ve tüketim faktörleri sosyal değerler üzerinden şekillenmektedir. İktisat Sosyolojisi aynı zamanda ekonomiyi toplumun ayrılmaz bir parçası olarak görmekte ve ekonomi politikalarında toplumun referans alınması gerektiğini vurgulamaktadır.

Bu ihtiyaçlar doğrultusunda İstanbul İktisat Konuşmaları 4. toplantısında şu başlıkların zenginleştirilerek tartışılması hedeflenmektedir:

- Japonya’da İş Organizasyonun Kültürel Temelleri

- Çin Ekonomisinin Kalkınmasının Altında Yatan Sosyal Etik ve Taoizm

- Kalkınmada Toplumsal Etiğin Rolü, Sosyal Ahlâk ve Ekonominin Küresel ve Bölgesel Kalkınmada Rolü

- Krizlerle Baş Edebilmede Sosyal Ahlâk Kodu

- Modern Batı Medeniyeti ve Türk Medeniyeti Ekonomi Kodları

- Süreklilik ve Değişim Perspektifinden Kültürel ve Tarihî Mirasın İktisadi Boyuta Etkisi

- Türk Ekonomi Sisteminde Sosyal Ahlâk Kodu Perspektifleri

Detaylı Bilgi ve Raporlar Linkleri
İstanbul İktisat Konuşmaları Etkinlik Sayfası : https://bit.ly/2phlSNG
İstanbul İktisat Konuşmaları Konsept Belgesi : https://bit.ly/2pmNh0L
İstanbul İktisat Konuşmaları - 1 Sonuç Raporu : https://bit.ly/2mX6KUY
İstanbul İktisat Konuşmaları - 2 Sonuç Raporu : https://bit.ly/2mPfqfU
İstanbul İktisat Konuşmaları - 3 Sonuç Raporu : https://bit.ly/2ovywbG
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2643 ) Etkinlik ( 216 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 97 1035
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1348 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 283
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1996 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1996

İnsanoğlunun uzayla ilişkisini kabaca iki kategori altında incelemek mümkün. Bunlardan ilki yerküreye görece yakın mesafeleri kapsayan yörüngesel uzay. 1957 yılında uzaya fırlatılan Sovyet Sputnik uydusunu bugüne kadar 8.000’in üzerinde uydu takip etti ve Dünya’nın yörüngesindeki uydular artık moder...;

2020 başından itibaren tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını sebebiyle maruz kalınan geniş çaplı kısıt ve kısıtlamalar sonucu endüstriyel faaliyetlerdeki ve trafikteki azalma üzerine, doğada yeniden bir canlanma gözlenmiştir. ;

Dünyada hava kuvvetleri, isimlerine ya uzay kelimesini ekliyor ya da uzaya özel ayrı bir kuvvet kuruyor. Türkiye için bu ayrımı konuşmak için henüz zaman var. Gezegenler arası seyahatin konuşulduğu bu günlerin uzay gündeminde, Türkiye oldukça yeni bir aktör sayılır. ;

Daha önce, bu platformda kaleme aldığımız bazı çalışmalarda sıklıkla ifade etmiştik ki; bugün Balkanlar olarak adlandırılan Avrupa topraklarının “Batı Medeniyeti”nin dışında tutulmasının en kolay yolu, onu asla tam manası ile tanımlamamak olarak belirlenmişti. ;

Meksika ise yaklaşık 2 milyon kilometrekarelik yüzölçümü ile Orta Amerika’daki stratejik konumu, 124 milyon civarındaki nüfusu, insan kaynağı, 1,223 trilyon GSYİH ile büyüyen ve gelişen ekonomisi, BM, Amerika Devletleri Örgütü (ADÖ), Rio Grubu, OECD, ANDEAN, Orta Amerika Entegrasyon Sistemi (SICA),...;

Afganistan, dünyadaki hemen her sorunun önüne geçti. Gazze’ye artık sadece göz ucu ile bakıyoruz. Yemen’i unuttuk gibi. Doğu Akdeniz ve Kıbrıs, Libya ve deniz yetki alanları ile ilgili belirsizlikler sanki bir kenara itildi. ;

Suudi Arabistan ise Asya’yı Afrika’ya ve Akdeniz’i Hint Okyanusu’na bağlayan bölgedeki stratejik konumu, Arap ve İslam dünyasındaki öncü rolü, 34 milyon’a yaklaşan dinamik nüfusu, doğal kaynakları, kanıtlanmış dünya petrol rezervlerinin yaklaşık % 20’si ile enerjide öncü ülke oluşu, turizm ve insan ...;

Türkiye’de ve dost/kardeş ülkelerde stratejik vizyonu temsil eden devlet adamları ile bürokratlar, bilim insanları, kurumlar, iş insanları, sanatçılar, siyasetçiler ve gazeteci-yazarları onurlandırmak amacıyla 2006 yılından beri gerçekleştirilen TASAM Stratejik Vizyon Ödülleri’nin resmî internet sit...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...