Türkiye'nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi 3. Aşamasında: "Değerler İnşası"

Haber

TASAM’ın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, “Makro” süreç ve “Stratejik Lokomotif Sektörler” sürecinin ardından “Değerler İnşası” – Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam ediyor. ...

“Değerler İnşası“ Hazırlık Çalıştayı 14 Mart Cuma günü İstanbul’da Yapıldı.

TASAM’ın Cumhurbaşkanlığı himayelerinde 7 yıldır sürdürdüğü Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi, “Makro“ süreç ve “Stratejik Lokomotif Sektörler“ sürecinin ardından “Değerler İnşası“ – Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu çalışmaları ile devam ediyor.

14 Mart Cuma günü Ortaköy Princess Hotel’de yapılan Hazırlık Çalıştayı ile başlayan Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu “Referans Değerler, Kurumlar ve Kişiler“ çalışmaları, “Medeniyetler ve Medeniyetler Arası Etkileşim“, “Referans Değerler“, “Referans Kurumlar“, Referans Kişilikler“, “Marka Şehirler“, “Marka Şirketler-Üretim Modelleri“, “Eleştirel Düşünce Dinamikleri/Kurumları“, “Sanat ve Estetik“ ile “Kültür Diplomasisi ve Turizm: Ürünler Modeller ve Yeni Stratejiler“ alt başlıklarıyla yıl boyunca sürdürülecek.

Bütün faaliyetlerde bir kez inisiyatif alarak arkasını bırakmak yerine, multi disipliner çabalarla aşama aşama üzerine koyarak, ülkemizin kapasite inşasına katkı sağlamaya çalıştıklarını ifade eden TASAM Başkanı Süleyman Şensoy “Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. kuruluş yıldönümü 2023 yılını sembolik bir milat kabul ederek,ülkemizin geleceğine ışık tutmak için 2008’den beri sürdürülen Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 bir düşünce ve sivil toplum kuruluşu olan TASAM’ın inisiyatifi ve T.C. Cumhurbaşkanlığı Manevi Himayeleri ile başlamış; valilikler, yerel yönetimler, sivil toplum kuruluşları, üniversiteler, Başkent kamu üst yönetimi, medya ve özel sektörün katılımıyla verimli işbirliği süreçleri geliştirilerek bir gelecek vizyonu tartışması başlatılmıştır“ dedi.

Başkan Şensoy projenin ilk ayağı olan “Makro“ süreç kapsamında “Uluslararası İlişkiler“, “Uluslararası Güvenlik“, “İç Siyaset“, “Ekonomi“, “Eğitim, Bilim ve Teknoloji“ ve “Kültür“ başlıklı 6 ana temanın çalışıldığını bu kapsamda yaklaşık 30 İl’de Valilerimizin, Ankara’da Bakanlıklarımızın ve diğer kurumların ev sahipliğinde uygulama toplantılarının yapıldığını yine çok sayıda akademik etkinlik ve kongrenin icra edildiğini, 3 baskıda 2 taslak ana belge yayımladıklarını söyledi.

“Stratejik Lokomotif Sektörler“ sürecinin ise “Tarım, Gıda ve Hayvancılık“, “Güvenlik, Savunma ve Savunma Sanayii“, “Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum“, “Mesleki Eğitim, Sanayi ve Yüksek Teknoloji“, “Finans, Bankacılık ve Kalkınma“, “Enerji ve Nükleer Teknoloji“, “Kamu Yönetiminde İnovasyon ve İnsani Kalkınma“, “Turizm, Çevre, Şehircilik“, “Otomotiv, Lojistik, Ulaşım“ ve “Sağlık ve Sosyal Güvenlik“ olarak belirlenmen on sektör üzerinden hâlâ devam ettirdiklerine değinen Şensoy “Değerler İnşası“ başlığında yapılacak çalışmaların ise Proje’nin üçüncü ve son aşamasını teşkil ettireceğini belirtti.

Başkan Şensoy sözlerini şöyle sürdürdü “Değerler İnşası olmadan gelen refah ve gücün yozlaşma getireceği ön kabulünden hareketle, Ülke’nin medeniyet değerlerinin güncel yorumları ve Ülke’nin bu yorumları kurumsal temsil yeteneği temel odak noktası olarak kabul edilmektedir. Bu doğrultuda atılacak adımlar Türkiye’nin 21. yüzyılda insani gelişmişlikte ön sıralara çıkabilmesi, bölgesel ve küresel etkinliği ve saygınlığı üzerinde önemli bir rol oynayacaktır. Gerçekleştirilecek çalışmalar Anadolu merkezli medeniyet birikiminin tarihsel temellerini ve öz niteliklerini ortaya koyarak Türkiye ile dünyanın geleceğine dair yeni bir medeniyet perspektifi geliştirmek üzere akademik tartışma ortamı oluşturmayı amaçlamaktadır.

Son tahlilde; güçlü eleştirel düşünce dinamiklerinin ürettiği kesintisiz inovasyonla kamu yönetimi, şirketleri, şehirleri, sosyal ve kültürel dokusu güç ve adalet temelinde markalaşmış bir ülke olarak tüm dünyada insanların “Ben Türkiye’de Yaşamak İstiyorum“ diyebilecekleri bir hayat alanı inşasına stratejik katkıda bulunmak, yürütülecek çalışmaların temel referansıdır“.

Saat 09:45’de başlayan ve Moderatörlüğünü Prof. Dr. Rahmi Karakuş'un yaptığı Medeniyet İnşası Türkiye Vizyonu Hazırlık Çalıştayı’na konuşmacı olarak şu isimler katıldılar: Prof. Dr. Metin Boşnak, Dr. Emek Üşenmez, Prof. Dr. Yusuf Oğuzoğlu, Prof. Dr. Mustafa Kaçar, Prof. Dr. Saffet Köse, Vakıflar Genel Müdürlüğü İstanbul Bölge Müdürü İbrahim Özekinci, Prof. Dr. Türkay Dereli, Prof. Dr. Ferhat Kentel, Dr. Kemal Kaya, Yrd. Doç. Dr. Hüseyin Aykut, Doç. Dr. Haşim Şahin, Eğitimci-Sosyolog İsmail Öz, Doç. Dr. Ekrem Demirli, Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya, Yazar Lütfi Bergen, Eğitimci Murat Karasoy, Doç. Dr. Mehmet Ali Gülpınar, Mimar Gülten Kapıcıoğlu, Prof. Dr. Ahmet Şinasi İşler, Doç. Dr.Yusuf Adıgüzel, Medeniyet ve Kültür Araştırmaları Merkezi Başkanı Serhat Buhari Baytekin, Doç. Dr. Sedat Aybar, TSV 2023 Akil Kişiler Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu,TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Toy, TASAM Uzman Yardımcısı Ahmet İşcan.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2608 ) Etkinlik ( 195 )
Alanlar
Afrika 70 618
Asya 87 1012
Avrupa 18 628
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1341 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1286 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 508
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Türkiye - Güneydoğu Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Mısır ile kopan ilişkilerimiz yeniden düzelme sürecine girerken geçmişten güne bakarak geleceği düşünmek faydalı olabilir. Mısır ile müzakerelerde hangi kalemler üzerinden konuşacağımız devletlerin kendi maslahat algıları çerçevesinde gelişecektir. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Hollanda ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede daha fazla karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu bağlamda sektör temsilcilerin...;

1990’ların başlarında Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği ve Yugoslavya gibi devletlerin dağılmasıyla birlikte, toprak kazanımı, güç mücadelesi ya da etnik hâkimiyet kaygılarının tetiklediği iç savaşlar yaygınlaşmaya başlamıştır. Bu süreçte BM bu duruma bigâne kalmayarak, Irak, Somali, H...;

Türkiye - Güney Asya Stratejik Diyaloğu; karşılıklı potansiyellerin ve mevcut işbirliklerinin nasıl stratejik bir işbirliğine dönüştürülebileceğini ortaya çıkarmayı hedeflemekte ve stratejik zeminin kapasite inşasına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.;

Avrupa Birliği (AB) ve Birleşik Krallık (BK) arasında 30 Aralık 2020 tarihinde imzalanan “Ticaret ve İşbirliği (TCA) Anlaşması” 30 Nisan 2021 itibarı ile yürürlüğe girdi. ;

Hindistan ve Pakistan, yaklaşık iki asır boyunca Güney Asya coğrafyasına hükmeden İngiltere’nin 1947 yılında Hint Yarımadası’ndan çekilmek zorunda kalması üzerine, din temelli ayrışma esasında kurulan devletlerdir. ;

Çin’le geliştirmekte olduğu yakın ilişki, Batının yaptırımlarla köşeye kıstırdığı İran için şimdi önemli bir fırsat. Xi Jinping’in 2016 yılında İran’a önerdiği stratejik anlaşma geçen ayın son günlerinde imzalandığında, kapsamı hakkında tahminden öte bir şey bilinmiyordu. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Orta Doğu coğrafyası, 2010 yılının aralık ayından bu yana Tunus ile başlayan, günümüzde de tüm şiddetiyle Suriye’de devam eden devrim süreçlerinin etkisiyle hızlı bir değişim ve dönüşüm iklimine girmiştir.