Güdümlü Piyasa ve Narh Ekonomisi

Haber

Serbest piyasa ekonomisinin en uygun ve adil kaynak tahsisini sağlayacağı, en ucuz fiyat ve en yüksek kaliteyi güvence altına alarak, insan refahını en...

Serbest piyasa ekonomisinin en uygun ve adil kaynak tahsisini sağlayacağı, en ucuz fiyat ve en yüksek kaliteyi güvence altına alarak, insan refahını en yüksek düzeye çıkaracağı savının sadece ve sadece teoride kaldığını biliyoruz. O arzulanan “en“ leri, boylu-boslu ve uzun soluklu yapmanın yolunun, düzenleyici kamu kurumları yanısıra, sivil toplum kuruluşları ve kuralları vaaz eden yasalardan geçtiğini de hepimiz takdir ederiz.
Teori Batı’dan. Ama Yol Yordam da Batı’dan
Görünmez el ve mucizesi 19. Yüzyılda vahşi kapitalizmi şahlandırmıştır. Ama 20. Yüzyıl geçirdiği kriz ve savaş deneyimleri ile devletin düzenleyici ve katılımcı rolünün önemini ön plana çıkarmıştır. İşsize iş, aşsıza aş, evsize ev, çaresize çare üretecek temel merci kamu ve kamu önderliğinde hayırsever kuruluşlardır. Ama örgütlü batı toplumlarında dahi temel ihtiyaçlar hayırseverlerin insaf ve vicdanına bırakılamaz ve zaten bırakılmamıştır. Liberal kapitalizm’in beşiği olan Birleşik Krallık, ulusal Sağlık Hizmeti(NHS) ini yürürlüğe sokarak, halkı serbest rekabetçi bir sağlık hizmetinin ütopik tuzaklarından korumaya çalışmıştır. Böyle bir sistemin mevcut olmadığı ülkelerde dahi, mutlaka eğitim, sağlık ve ulaştırma gibi hizmetlerde, fiyat ve kalite denetimleri, yasaların gözetiminde kamu tarafından yapılır. Bu ise modern devletlerin liberal kapitalizmden, toplumsal veya insancıl kapitalizme dönüşümünü sağlamıştır. Yapılabilirliği elbette etkin devlet işlerlik kapazitesine bağlı olan uygulamalar ise her ülkede farklı sonuç vermiş veya vermektedir.
Fiyat ve Kalite Denetimleri
En baba kapitalist piyasa ekonomilerinde bile fiyat ve kalit denetimleri, sadece sağlık ve eğitim hizmetlerinde değil, her alanda görülebilir. Üstelik günümüzde sadece ulusal devletler değil, AB gibi ciddi uluslarüstü kuruluşlar, özellikle kalite ve güvenlik standartları üzerinde uzlaşmaktadır. Ayrıca sadece üyelerinin değil, aynı zamanda üyeleri ile ticaret ortağı olan tüm tarafların tüm mal ve hizmet ticaretinde, tohumdan, ürüne, boyuttan, renge, ambalajdan, muhtevaya, kimyevi, biolojik, fiziki ve ölçümsel uygunlukları gözetmesini icbar etmektedirler. Bu açıdan ilaç ile sebzenin, bebek maması ile limon veya yeşil biberin pek bir farkı yoktur. Zaten bu nedenle yine kapitalizmin ana kalelerinden ABD de hem gıda, hem de ilaç kalite ve güvenlik denetimleri FDA(Gıda ve İlaç İdaresi) standartlarını gözetmek zorundadır.
Serbest Rekabetten Adil Rekabete Varılan Anlayış ve Uzlaşı
Tüketici için erişilebilir fiyat ve fiyat destekleri ise yine sübvansiyonlar yolu ile yapılmakta, zaman zaman “rekabet elden gidiyor“ vaveylası yapan ve sırf “rekabetin namusunu“ korumak için rekabet kuruları bile kuran ülke veya birlikler bile, örneğin çiftçiyi, küçük esnaf ve zanaatkârı, sanatçıyı veya sanat severi koruyup teşvik etmektedirler. Bunun için doğrudan destekten, farklılaştırılmış fiyata kadar fiyat müdahaleleri uygulamaktan çekinmemekte ve uygulama etkinliği arttığı oranda başarıları ile övünmektedirler.
Denetimlerin ve Denetimli Fiyatın Amacı
Hangi ülke yaşlı insanına ucuz veya bedava taşıma hizmeti temin etmekten imtina eder ki? Hangi ülke öğrenciye ucuz veya bedava müze girişi imkanı sağlamaktan kaçınır ki? ABD gibi bir ülke okullaşmayı teşvik için devlet okullarında bedava kitap dağıtır ve dağıttığı kitapları, yıl sonunda kaç yaşında olursa olsun öğrencinin okul idaresine bozulmadan iadesini ister. Böylece yeni gelenlerin de bu imkandan yaralamasının önemini öğrenciye telkin eder.. Ama hiç bir zaman bunu özel kurum ve kuruluşlara dayatmaz. İşte müdahaleci devletin, müdahale sınırları da böyle çizilir. İşsizi kendisi işe alabilir. Ama özel şirketleri mecbur etmez. Onları tehdit etmez. Sadece teşvik uygular. Ayrımcılığı engellemek için kota denetimleri bile yapar. Bunu da vergi indirimi ile teşvik edebilir. Ödülendirir ama asla cezalandırmaz
“Papara“ nın Tadını hatırlayan bir Kuşak için Narh Fiyatı Yeni Değil
Savaş, kıtlık ve ekonomik kriz zamanlarında miktar kısıtlamaları ve narh fiyatları görülmedik uygulamalardan değildir. Geçmişte benzin, et, ilaç yemeklik yağ narhları gibi uygulamaları 5 cente muhtaç Türkiye’de bizler de gördük. Savaş alanlarında süpürge tohumundan ekmek yapıp yiyen, Filistin cephesinden geri çekilirken at pisliklerinden arpa toplayıp kifaf-ı nefs etmeye çabalayan dedemin kuşağı elbette karnelere bile şükretmeyi bilir, evden bayat ekmek attırmazlardı. Onun için ben çocukken çok “papara“ yemişimdir. Bu sanılanın aksine “cennet çıkma“ bir terbiye yöntemi değil, ama terbiyeli bayat ekmek yemeğiydi.
Benim anne ve babamın kuşağı ise, sadece Türkiye’de değil, savaş galibi İngiltere de bile gıda karneleri ile kısıtlı tüketim günlerini hala anımsar, bugünkü zamanlara hep şükrederler. Ama özellikle fırsatçılığın vicdanları esir aldığı ülkelerde narh fiyatı hemen karaborsacılığı hortlatır. Sinema biletinden, yağ ve kahve karaborsacığına kadar hepsini tanıyan bizlere, et fiyatına narh konulduğu zaman kaçak et kesimini önleyemeyen belediyelere, yapılacak en büyük kötülük, narh uygulamasını yeniden hayata geçirerek işlemeye başlayan bir bilinçli piyasa ekonomisini rayından çıkarmaktır.
Seçime Giderken Narh Akl-ı Selim ile Bağdaşır mı?
Bu işe bir başladın mı sonu gelmez. Bugün ulaştırma, yarın et. Bugün uçak, yarın deniz otobüsü. Kimi nereye ucuz taşıyacaksın, neden bunu yapacaksın? Son yıllarda tıkır tıkır çalışan bir kurumu niye narh fiyatı ile boğacaksın? Evet seçime giderken birilerini memnun etmek istiyorsanız bunu yaparsınız. Ama THY gibi kolay fiyat farklılaştırması yapabilecek, piyasaları bölebilecek kuruluşlar, hemen bunun iç piyasa acısını, yurtdışı sefer yapacak yolculardan çıkarmaz mı? Neden hedeflenmiş bir seçmenin fatura yükü, muhtemelen dış yolcunun omzuna yüklensin ki?
Açıkçası, akil bir bakanın fiyat müdahalesi, seçim ruhu ve espirisi ile bağdaşıyor olabilir. Ama yaratacağı etki dalgaları itibarı ile ekonomik rasyonalite ile veya akl-ı selim ile bağdaşmaz. Yok biz bundan sonra güdümlü bir piyasa ekonomisine geçecek isek bunun da ekonomik gerekçelerinin seçim öncesinde halka açıklanması bir dürüstlük örneği olarak tarihe geçebilir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2711 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1078
Avrupa 22 637
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1381 ) Etkinlik ( 53 )
Alanlar
Balkanlar 24 293
Orta Doğu 23 608
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 3 184
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 19 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2042 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2042

İnsanoğlunun doğal yaşam ortamı karalardır. Ancak, dünyanın büyük kısmı denizlerle kaplı olup deniz insanoğluna refah, zenginlik ve güç getirecek özelliklere sahiptir. Bu açıdan bakıldığında insan toplulukları, doğal olarak, sosyolojik gelişmelerinin her aşamasında evvela doğal yaşam ortamları olan ...;

Ukrayna’da Rusya’nın yakın zamanda büyük bir saldırı gerçekleştireceği haberlerinden ABD’nin Ukrayna’yı son ana kadar destekleyeceğini deklare etmesine kadar karmaşık ve belirsiz bir durum söz konusu. Rusya ile “sınırsız dostluğu“ bulunan Çin ise bu karmaşık durum karşısında pozisyon belirlemeye çal...;

Çağımızda, ülkeler arasındaki ilişkilerde konjonktüre bağlı olarak meydana gelen değişimler sonucunda, klasik diplomasi yöntemlerinin yanında yeni kavramlar da ortaya çıkmıştır. Diğer ülke yönetimlerini ve uluslararası örgütleri etkilemek hedefiyle birlikte, yabancı kamuoyunu da etkilemek ihtiyacı d...;

TASAM Staj Programı; katılımcıların akademik çalışma yetkinliği kazanmasına destek olarak kaynaklara ulaşma, bilgi toplama ve iletişim gibi konularda mevcut yetenek ve özelliklerini geliştirmelerini amaçlamaktadır. TASAM’ın mevcut çalışma alanları kapsamında değerlendirilecek stajyerlerin, bu alanla...;

Dünyadaki en güçlü ve etkili istihbarat servisleri açısından merak edilen en önemli konuların başında, Çin’in Afrika’daki askeri ve siyasi stratejik planları gelmektedir. Afrika madenleri ve enerji yatakları Çin’in bu kıtaya yönelmesinde temel etkendir. ;

Göç, ulus-devletlerin düzenlemesi ve kontrol altında alması gereken bir 21. yüzyıl gerçekliği midir? Bu sorunun yanıtına farklı Uluslararası İlişkiler (Uİ) teorilerinden görece farklı yanıtlar verilebileceği düşünülse de ortak bir kabule varılabilir: Uluslararası göçün düzenlenmesi. Göç ve güvenlik ...;

Artık, ulusal ya da uluslararası her seviyede güvenliği geçmişin anlayış ve kurumları ile sağlama imkânı zayıflamaktadır. Hızla gelişmekte olan teknolojilerin neden olacağı ekonomik ve toplumsal dönüşümler, uluslararası düzenin de yeni bir çerçeveye yani devletsiz (sınırların olmadığı post-modern) s...;

Arap yarımadası tektonik hareketlerle Afrika’ya doğru kayarken hiç olmazsa siyasi faylardaki gerilimi azaltacak girişimler önem kazanıyor. Necef Zirveleri işte bunlardan biri.;

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

9. İstanbul Güvenlik Konferansı (2023)

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul - Türkiye

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 2

 • 20 Eki 2022 - 20 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Afrika 2063 Ağı İstişare Toplantısı 1

 • 06 Eki 2022 - 06 Eki 2022
 • Çevrimiçi - 14.00

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...