2019 Yılı Afrika Ekonomisine Bakış Özet Rapor

Haber

1. Afrika’nın Makroekonomik Performansı ve İncelemeler ● Doğu Afrika, Afrika’nın diğer bölgelerine göre daha hızlı gelişmektedir. ● Afrika’nın borcu artmakta ama sistematik bir borç krizi beklenmemektedir. ● Makroekonomi politikalarındaki zorluklarla mücadelede daha istikrarlı stratejiler gerekmektedir. ● Mali yapının güçlenerek büyümesi ön görülmektedir....

TASAM SEÇİLMİŞ BİLGİ NOTLARI 2019 [ 2 ]
 
2019 Yılı Afrika Ekonomisine Bakış Özet Rapor


1. Afrika’nın Makroekonomik Performansı ve İncelemeler
 
●   Doğu Afrika, Afrika’nın diğer bölgelerine göre daha hızlı gelişmektedir.
 
●   Afrika’nın borcu artmakta ama sistematik bir borç krizi beklenmemektedir.
 
●   Makroekonomi politikalarındaki zorluklarla mücadelede daha istikrarlı stratejiler gerekmektedir.
 
●   Mali yapının güçlenerek büyümesi ön görülmektedir.

 
2. İstihdam, Firmalar ve Büyüme
 
●   Hızla artan genç nüfusa nitelikli işlerin oluşturulması öne çıkmaktadır. Afrika’nın çalışma nüfusu 2018 yılında 705 milyon kişi iken bu sayının 2030 yılında 1 Milyar kişiyi bulması beklenmektedir.
 
●   Kayıt-dışı istihdam Afrika’daki en büyük sorunlardan biridir.
 
●   Yükselen işsizlikle mücadele için Afrika her yıl en az 12 milyon yeni istihdam sağlamak zorundadır. Güçlü büyüyen ekonomisi bu talebi tek başına karşılamakta yetersiz kalmaktadır. Yapısal değişiklikler gereklidir.
 
●   İstihdam oluşturma noktasında, özel sektörü güçlendirmek ve yeni meslekleri bu sektörlere kazandırarak değişik sektörlerin önünü açmak gereklidir.
 
●   Girişimciliğe teşviklerin artırılarak yeni istihdam alanları oluşturulması hedeflenmelidir. Bu alanda küçük ölçekli firmalar; pazarı domine etmekte ama sahip oldukları sermaye, bilgi ve deneyim eksikliğinden ömürleri kısa olmakta ve sürdürülebilir istihdam imkanları sağlamanın önünde engel oluşturmaktadır. Özellikle orta ve büyük ölçekli işletmeleri daha girişimci kimliklere büründürmek istihdamın sürdürülebilir olmasında artı değer katacaktır.
 
●   Sanayileşmenin artması için hükümetlerin bu alanda yeni politikalar gerçekleştirmesi gereklidir.

 
3. Afrika Ekonomisinin Entegrasyonu
 
●   Gümrük tariflerinin azaltılması değerlendirilmektedir.
 
●   Afrika’daki sınırları ortadan kaldırmak (AB benzeri bir yapılanma) değerlendirilmektedir.
 
●   İş gücünün serbest dolaşımı değerlendirilmektedir.
 
●   Finansal pazarların entegrasyonu değerlendirilmektedir.
 
●   Bölgesel organizasyonların (yerel hükümetlerin işbirliklerinin) güçlendirilmesi değerlendirilmektedir.
 
●   CTFA (Kıtasal Serbest Ticaret Anlaşması)’nın tüm Kıta’ya artı değer katacağı değerlendirilmektedir.
 
●   Havacılık sektörünün entegre edilerek tek bir yapıda toplanması, Afrika’nın hava trafiğini artıracağı gibi kaynakların daha verimli kullanımını ve rekabetçilerin daha üst seviyei kuruluşlardan olmasını sağlayacağından, en iyi hizmetin en rekabetçi fiyatlarla sunulabileceği değerlendirilmektedir..
 
 
ÜLKE RAPORLARI

GANA
 
➔  2014-2016 dönemindeki durgunluk yerini 2017 yılında yaşanan GDP’de %8,5 büyümeye bırakmıştır.
 
➔  2018 yılında büyüme oranı %6,2 olarak beklenmektedir.
 
➔  2020 yılında ise büyümede kritik düşüş öngörülmekte ama eksiye inmeyeceği değerlendirilmektedir. Ülke’nin finans bulmada yaşadığı zorluklar ekonomiye yansıyacaktır.
 
➔  Bu büyümeye rağmen, Gana’yı bekleyen temel zorluklardan biri; özel sektörün finansal ihtiyaçlarının karşılanamamasıdır.
 
➔  Hükümet’in ana hedefi, Ülke’ye yapılan direkt dış yatırımları artırmaktır.
 
➔  Lakin bu hedef için, istikrarlı bir makroekonomi politikası ve stratejisi gereklidir.
 
 
KENYA
 
➔  Ülke’de alım gücünün artması ile özel tüketim hızla artmaya devam etmektedir. Bu durum ise ekonominin gelişimindeki ve büyümesindeki  en büyük etken olarak gözükmektedir.
 
➔  Ticarete ve işe olan güven güçlüdür. Dış yatırımcılar için pozitif bir duruş sergilemektedir.
 
➔  GDP ilerleyen yıllarda düzenli olarak artacaktır.
 
➔  Borçlanma gücü yüksek, risk düşüktür.
 
➔  Ekonominin lokomotifinin ilerleyen yıllarda turizm sektörü olması beklenmektedir.
➔  Kenya ekonomisinin 4 yıl boyunca olumlu yönde artarak büyümeye devam etmesi öngörülmektedir.
 
➔  “Kenya’s Big Four” (Kenyanın Büyük Dörtlüsü ) B4 ekonomik planı 2017 yılında duyurulmuştur.
      [ Üretim | Ekonomik Konut | Evrensel Sağlık Sigortası | Gıda ve Beslenme Güvenliği (Tarım) ]
 
 
SENEGAL
 
➔  Tarım ve ilgili tarımsal aktivitelerle ekonomisini büyütmeye devam etmektedir.
 
➔  “Emerging Senegal Plan” (Senegal Doğuş Planı) ESP ile iş ekosistemini ve rekabetçiliği artırıcı yeni reformlar yapılması hedeflemektedir.
 
➔  Bu reformların özellikle tarım sektörü üzerindeki vergi prosedürlerine odaklanacağı belirtilmiştir.
 
➔  GDP düzenli olarak artarken 2019 yılında enflasyonun yükselip tekrar düşeceği öngörülmektedir.
 
 
SUDAN
 
➔  2018 yılında GDP büyümesi %4,1 oranında olmuştur. 2019 yılında bu oran düşecek, ama ilerleyen yıllarda yükselmeye devam edecektir.
 
➔  Öncü sektörleri madencilik, tarım ve endüstridir.
 
➔  İşsizlik %18 oranında artmıştır ve artmaya devam edeceği belirtilmektedir.
 
➔  Yüksek genç işsizliği oranı mevcuttur.
 
➔  İnsan kaynaklarının ve kurumların zayıf kapasiteleri gelişimi engelleyici unsur olarak varlığını sürdürmektedir.
 
 
UGANDA
 
➔  GDP yükselmeye devam ederken, tarım sektöründe yaşanan düşüş endişe vericidir.
➔  Orta vadede, iş ekosistemini geliştirici reformlar yapılması durumunda Ülke’nin maden ve petrol kaynaklarına olan dış yatırımcı sayısının artacağı öngörülmektedir.
 
➔  Altyapılardaki yetersiz gelişmeler ve atmosfer koşulları, tarımı olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir.
 
➔  Su, enerji, ulaşım alanlarında büyük ölçekli yatırımlar yapılması beklenmektedir.
 
➔  Kamu sektöründeki kalitesiz ve yetersiz yönetim, varlığını korumaktadır. Bu da kamu kaynaklarının efektif kullanılamamasına ve politikaların doğru uygulanamamasına yol açmaktadır.
 
➔  Tarım sektörü, Ülke’nin gelişimindeki kritik önemini korumaktadır.
 
[ Afrika Kalkınma Bankası | Ocak 2019 ]
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler