Brexit Kavşağında Kaç Yol Ağzı Kaldı?

Makale

Demokrasilerde çözüm tükenmez. Belki her kafadan bir anda çıkan sesler gök kubbede yankılandıkça, sorunların kördüğüm olduğu izlenimi doğabilir. Parlamento’nun Süper Salı Toplantılarından Esintiler - Kedi Olalı Bir Fare Tutabildiler mi? - Kimsenin Aklı Ambargo Altında Değil - Ana Karadan Esen Rüzgarların Dili - Salı Oturumlarıyla Çözüme Gidebilirler mi? ...

Demokrasilerde çözüm tükenmez. Belki her kafadan bir anda çıkan sesler gök kubbede yankılandıkça, sorunların kördüğüm olduğu izlenimi doğabilir. Ama eğer, gerçek bir demokrasi’de, uzlaşma arayışı ve seçmene karşı siyasi, tarihi ve toplumsal sorumluluk idraki varsa, ne kadar ayrışan yol veya yöntem olursa olsun, çıkılması hedeflenen iki meydandan birine, bir biçimde çıkılır. Şimdi biraz garip bir senaryo ile olsa bile, bunu tekmili beş kısımdan oluşan Brexit sürecinde gün be gün izlemekteyiz.


Parlamento’nun Süper Salı Toplantılarından Esintiler

Anladığım kadarı ile artık Lordlar Kamarası’nın Birleşik Krallık siyasetinde bir etkisi pek yok. Ama Avam Kamarası (House of Commons), her Salı yeni bir oylama ile son sözü 26 Şubat’ta söyleyecek biçimde toplanacak. Eğer, 29 Ocak toplantısında bir sonuç çıkmasaydı, 5 Şubat’ta, May hükumetinin yetkilerini askıya alıp Parlamento’nun süreci devir alması gündemde olacaktı. Ama şimdi gerek kalmadı. Çünkü dün akşam Brexit sürecinde bir “tık“ ilerleme oldu sanki.


Kedi Olalı Bir Fare Tutabildiler mi?

Evet, Ocak başında, Başbakan May’e güvenoyu verip onu onurlandırdıktan sonra, dünkü oturumda “Anlaşmasız Brexit“ alternatifini silmek önemliydi. Bu Bayan May’in elindeki kalkanı düşürdü, Muhafazakâr (Tory) ve İşçi (Labor) Partisi’nin uzlaşma zeminine inmesini olası hâle getirdi. Bu ayrıca May’in istifa etmesi ve erken genel seçime gidilmesi ihtimalini tamamen yok etmese bile büyük ölçüde azalttı. Pekiyi şimdi ulaştıkları kavşağa açılan kaç yol var?
  • Bundan sonra 26 Şubat’a kadar her hafta, Bayan May’in Brüksel ile yaptığı anlaşmada nelerin düzeltilebileceğini konuşacaklar. Ama bu biraz abesle iştigal. Neden mi? Çünkü AB Brexit komisyonu, Bayan May’e verebilecekleri tavizi verdiklerini ama alacaklarını da almak zorunda olduklarını açıklayıp noktayı koyduğu için. Brüksel’in zarif jest’i de unutulmasın bu arada. Brüksel bildiğiniz gibi, çıkış ile ilgili olarak Birleşik Krallık Parlamentosu’nun her an geri adım atabileceğini ve 50. Maddeyi askıya alabileceğini açıkladı. Yani hiçbir şey olmamış gibi bu işten vaz geçebilir İngiltere. Salı toplantılarında kırsınlar dizlerini ve düşünsünler. Bu pek âlâ yapılabilir.
  • Asıl sorun olarak görülen Kuzey İrlanda ve İrlanda Cumhuriyeti sınırının kapanmaması ve AB ve Birleşik Krallık arasında genişletilmiş bir Gümrük Birliği Anlaşması’nın imzalanması için 29 Mart tarihi ertelenebilir.
  • Anlaşmasız Brexit alternatifini reddeden İngiliz Parlamentosu, İşçi Partisi milletvekillerinin önderliğinde bir ikinci halk oylaması kararı alabilir.


Kimsenin Aklı Ambargo Altında Değil

Bu arada İngiltere içinde ve dışında bazı düşünce oluşumları var. Özellikle içeride, Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) gibi söz verilen reformlar bu patırtıda yapılmadığı, toplumsal eşitsizlikler derinleştiği, büyüme ve verimlilik yavaşladığı için anlaşmalı da olsa AB den ayrılacak bir Birleşik Krallık’ın artık birleşik olmayacağı duyumları gelmeye başladı. İskoçya ve Kuzey İralnda bağımsızlık ilân edecek, İki İrlanda birleşmek isteyince buna muhalif olan İrlandalılar taraftarlarla yeniden savaşmaya başlayacak. Bombalar patlamaya başladı bile. Good Friday Anlaşması’nı böylesine dinamitlemeye değer mi hiç? Bu konularda İngiltere, Kuzey İrlanda, Galler ve İskoçya halkı ne düşünür acaba?


Ana Karadan Esen Rüzgarların Dili

Fransa, resmi kaynaklardan Birleşik Krallık’ı AB içinde kalmaya ikna etme çabasında. Almanya ile yaptıkları Aachen zirvesinde, Brexit sonrasına kendilerini hazırladıkları izlenimi vermiş olsalar bile Brexit ihtimalinin anılardan tamamen silinmesi arzusundalar. Çünkü aksi takdirde AB’yi un ufak olmaktan nasıl kurtarabilecekler? Birlik ruhu ve geçen yüzyılın barış projesi çökünce bunun altında kim kalacak? Rusya’nın ekmeğine bile bile niye bu kadar tereyağ sürülsün ki?

Bunun dışında, enerji, finans ve ilaç firmaları Brexit’in hem İngiltere, hem AB, hem de AB dışındaki Avrupa için bir kaybet-kaybet süreci olduğunu haykırmakta. Ayrıca Krallık halklarının yokluklara hazır olması gerektiği konusunda uyarılarda bulunmaya başladılar bile. Bunları, belki ikinci bir halk oylamasına çağırılacak olan Birleşik Krallık halkları duymuyor mu? Bu kadar mı aymazlık içindeler? Tek dişe dokunur kara sınırlarına dikenli teller gerilecek ve ordu birlikleri sınır boyunca kol gezecek, yokluklar yaşamlarına egemen olacak, sermaye ve yetişmiş emek Manş’ın öte yanına kaçacak ama en önemlisi burunlarının dibindeki İrlanda kana bulanacak.


Salı Oturumlarıyla Çözüme Gidebilirler mi?

Mesaisinin büyük bir kısmını Brexit için harcayan hükumet ve Avam Kamarası, bundan sonra birbiri ile uzlaşmak zorunda. Bunun için de birbirlerine taviz verip süreçte ise geri adım atmak durumundalar. İlk girişim 29 Mart tarihini ertelemek olmalı. Ertelemeyi yasal bir zemine oturtmaları gerekli. Sonra? Ya Parlamento’nun çoğunluk kararı ile Brexit’ten vazgeçtiklerini açıklarlar ki bu yeterli olacaktır. Ancak demokrasinin sesini bir kez daha duymak isterlerse felaketlere açık bir geleceği gün be gün duyan halka ikinci bir oylama fırsatı verirler. Temsili demokrasi ve doğrudan demokrasi el ele vererek bu Brexit düğümünü çözmek zorunda.
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2650 ) Etkinlik ( 218 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 98 1041
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1349 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 284
Orta Doğu 21 596
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2006 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 2006

Değişen bankacılık parametrelerini sağlıklı yönetme, finans çalışmalarının küresel gelişmelerin gerektirdiği boyutlara taşınmasına ve Türkiye ile diğer ülkeler arasında finans temalı ağların inşasına katkı sunmak üzere kurulan Finans Bankacılık ve Kalkınma Enstitüsü’nün internet sitesi yenilendi.;

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ile TASAM BGC tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlâk Kodu” ana temasıyla 09-10 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek;

Türkiye’de ilk kez 2015 yılında düzenlenen ve bu yıl yedincisi gerçekleştirilen İstanbul Güvenlik Konferansı, “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” ana teması ile TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından, 04-05 Kasım 2021 tarihinde DoubleTree by Hilton İstanb...;

İsrail’in Doğu Kudüs ve Batı Şeria’daki, yasa dışı yerleşim, yıkım, zorla yerinden etme, müsadere, tahliye politikalarında bir değişiklik yok. 1967’den beri devam eden bu durum, hiç kuşkusuz sistematik bir devlet politikası ve bu politikaları uygularken kendi hukuk sistemini de sonuna kadar kullanm...;

20. yüzyılın en karmaşık ve spekülasyona açık ilişkilerinden birisi de Çin-Rusya ilişkileridir. Geçmişte birçok defa sorun yaşayan iki ülke günümüzde “eşi benzeri görülmemiş” bir ortaklığı inşa etmeye çalışmakta.;

“Doğadan öğrenme ve tatbik etme” olarak tanımlanan Biyomimikri olgusunun inovasyondan dönüşüme, verimlilikten sürdürülebilirliğe, tasarımdan sanata, araştırmadan geliştirmeye, üretimden pazarlamaya, eğitimden sağlığa, ulaşımdan savunmaya ve yönetimden stratejiye yaşamın her alanına dair yüksek nitel...;

İstanbul Güvenlik Konferansı yedinci yılında “Post-Güvenlik Jeopolitik: Çin, Rusya, Hindistan, Japonya ve NATO” teması altında TASAM Millî Savunma ve Güvenlik Enstitüsü tarafından 04-05 Kasım 2021 tarihinde İstanbul’da düzenlendi.;

Sayın Bakanlar, Sayın Genelkurmay Başkanı, sayın bürokratlar, sayın misafirlerimiz, hepiniz TASAM tarafından düzenlenen 7. İstanbul Güvenlik Konferansı’na hoş geldiniz. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

Soğuk savaşın ardından, “yeni dünya düzeni“ olarak adlandırılan dönem, hegomonik bir güç olarak beliren ABD’nin “büyük vaadi“ ile başladı: “Demokrasiyi dünyada yaygınlaştırmak“. Bu “büyük“ vaad, yoksulluk, adaletsizlik ve şiddet dolu bir dünyayı kurmak biçiminde gerçekleşti ve iki “siyasi/askeri“ ar...

Yemen, Coğrafi konumu itibarıyla kızıl denizin Hint Okyanusu’na açıldığı kapıdır. Afrika boynuzu ile birlikte Bab’ül Mendeb boğazının doğu kıyısında yer almaktadır. Yeryüzünde denizler üzerinde seyreden malların p gibi büyük bir oranı Süveyş kanalı, Kızıl Deniz ve Aden körfezinden geçtiği düşünülürs...

Somali Cumhuriyeti; Afrika’nın doğusunda yer almakta olup Afrika Boynuzu olarak adlandırılan ve dünya gündemine açlığın, kıtlığın ve bulaşıcı hastalıkların yol açtığı felaketler nedeniyle sık sık gelen bir bölgede konumlanmış durumdadır.

1 - İKT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu 28 - 30 Ocak 2010 tarihleri arasında İstanbul’da yapıcı ve samimi bir ortam içinde cereyan etmiştir.