Afrikalı Medya Liderleri Forumu ve Türkiye

Makale

Medya ve Afrika Rönesans’ı ana teması adı altında 6-8 Kasım tarihleri arasında altıncısı icra edilecek etkinliğe kıtanın 54 ülkesinden ve kıta dışından önde gelen...

Medya ve Afrika Rönesans’ı ana teması adı altında 6-8 Kasım tarihleri arasında altıncısı icra edilecek etkinliğe kıtanın 54 ülkesinden ve kıta dışından önde gelen medya temsilcileri iştirak edecekler. Forum’un eş başkanlığını ise Afrika Birliği Komisyonu, Afrika Kalkınma Bankası ve Birleşmiş Milletler Afrika Ekonomik Komisyonu liderleri yapacaklar.

Etiyopya’nın basın mensuplarına yönelik katı tutumundan ötürü ev sahipliğinin tartışmalara konu olduğu Forum, kıtadaki medya patronlarının ve yöneticilerinin katıldıkları en geniş etkinlik olma özelliğini taşıyor. 2008 yılında 55 delegenin katıldığı ilk etkinlikten bu yana ilginin giderek arttığı gözlemlenmiş ve geçtiğimiz yılın Kasım ayında Senegal’in başkenti Dakar’daki Forum’a kıtadaki tüm ülkelerden 550 dolayında delege katılım göstermiştir.

İyi yönetimin teşvik edilmesinde ve Afrika’nın küresel sahnedeki konumunu geliştirmesinde medyanın gerekli aktörlerden birisi olduğu gerçeği üzerinde hemfikir olunsa da diktatörlerin sayısı ve kısıtlamalardan dolayı medyanın özgür olarak çalışabildiği ülke sayısının onu geçmediği Afrika kıtasında çok sayıda gazeteci, güç koşullar altında çalışma mücadelesi vermektedir. Kıtadaki hükümetlerin baskılarının yanı sıra son iki yıldır Somali’de artış kaydeden gazeteci cinayetleri ve yakın zamanda Mali’de kaçırılan iki Fransız gazetecinin öldürülmesi, çalışma koşullarına dair bir fikir vermektedir. Bununla birlikte Afrika’nın en fazla bilgi kirliliğinin bulunduğu bölgelerden birisi olduğu gerçeğini unutmamakta yarar vardır. Dolayısıyla gazetecilerin, haberlerini yayınlamadan önce doğru kaynakları kullanmaları gerekmektedir. Zira dürüst ve ilkeli habercilik anlayışından uzak olarak yapılan bazı haberler, siyasi ve sosyal açıdan krizlerin yaşanmasına neden olabilmektedir.

Öte yandan medya, kıtada en hızlı gelişme kaydetmekte olan sektörler arasında gösterilmektedir. Sözgelimi Gana, Güney Afrika Cumhuriyeti, Kenya ve Nijerya, bu alanda yatırımcılara geniş fırsatlar sunan ülkeler şeklinde adlandırılmaktadır. Bu çerçevede yabancı medyanın, kıtadaki yükselişi net olarak gözlemlenmektedir.

Medya alanında Afrika’nın yeni ortaklarından birisi de Türkiye’dir. Nitekim Türkiye - Afrika Ortaklığı için İşbirliği Çerçevesi’nde ilişkilerin güçlendirileceği taahhüt edilmekte olan başlıklardan birisini de “Medya, Enformasyon ve İletişim Teknolojisi“ oluşturmaktadır. Bu kapsamda, iletişimin ve karşılıklı ziyaretlerin arttırılması, Afrikalı genç medya mensuplarının Türkiye tarafından eğitilmeleri amaçlanmaktadır.

2012 yılının Mayıs ayında Ankara’da icra edilen Türkiye-Afrika Medya Forumu sırasında T.C. Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) ile Afrika Medya İnisiyatifi’nin (AMI) himayelerinde bir gazeteci değişim programının oluşturulması kabul edilirken, bu girişimi takiben 7 Kasım 2012’de Senegal’in başkenti Dakar’da “Türkiye-Afrika Medya Platformunun Kuruluşuna Dair Deklarasyon ve Gazeteci Değişim Protokolü“ imzalanmıştı.

Türkiye - Afrika medya ortaklığı sayesinde tarafların birbirlerini yakından tanımaları ve Afrika’dan Türkiye’ye sürdürülebilir bilgi akışının sağlanması hedeflenmektedir. Fakat ne yazık ki Afrika’daki gelişmeler, halen uluslararası haber ajanslarından temin edilmek suretiyle sunulmakta ve çoğu kez objektif şekilde aktarılamamaktadır. Bu da bir anlamda gelişmelere Batılı haber ajanslarının gözünden bakılmasına ve değerlendirmelerin bu çerçevede yapılmasına neden olmaktadır. Önümüzdeki dönemde Türk medyasının inisiyatif almak suretiyle Afrika’daki somut gelişmeleri, Türkiye’nin kıtaya yönelik siyasi ve ekonomik hamlelerini en doğru biçimde Türk kamuoyuna aktarması, önemli bir boşluğu dolduracaktır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2751 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 645
TASAM Asya 98 1103
TASAM Avrupa 22 645
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 291
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1395 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 296
TASAM Orta Doğu 23 614
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 188
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1298 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 782
TASAM Türk Dünyası 20 516
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2047 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
TASAM Türkiye 82 2047

Ülkelerin insan merkezli sürdürülebilir kalkınma ve gelişmişlik düzeyi skalasında, nüfusun yarısını oluşturan kadınların sosyal adaletin bir şartı olarak işgücü piyasasına katılımı, toplumsal hayatta, ekonomide ve siyasette daha fazla söz sahibi olmalarının önemli bir payı vardır.;

1992-1995 yılları arasında tüm Bosna’da yaşanan ve binlerce insanın öldürülmesi ile sonuçlanan soykırım, zulüm, sürgün, yerinden edilme ve cinsel şiddet, buradaki toplum üzerinde ciddi hasarlara yol açmış ve etkisini günümüze kadar sürdürmüştür.;

27 Eylül 1538’de Haçlı donanmasına karşı kazanılan Preveze Deniz Savaşı’nın gerek icrası gerekse sonuçları çok tartışılmıştır. Basit taktik ve teknik nedenlerden, stratejik ve operatif yönetime kadar her konuda değerlendirmeler yapılmıştır.;

Çin’in Ortadoğu’daki nüfuz arayışı yoğunlaşırken Suriye devlet başkanı Esad’ın Çin’e yaptığı ziyaret iki ülke arasındaki ilişkilerin derinleşmesine sahne oldu. 19. Asya oyunlarının icra edildiği Çin’in Hangzhou şehrinde bir araya gelen Xi ve Esad iki ülke ilişkilerinin “stratejik ortaklık“ seviyesin...;

2023 Vizyonu genel olarak ekonomik kalkınma, gelir düzeyinin yükselmesi, ülkemizin dünyanın en büyük limanlarına sahip olması gibi birçok hedefleri olarak ifadesini bulmaktadır. Diğer taraftan 2023 Vizyonunun bir de soyut bir süreci bulunmaktadır.;

Türkiye’de ekonomik büyüme ve kalkınma sürecinde büyük çaplı projelerin gerçekleştirilebilmesine yönelik olarak, mevcut finansman yetersizliğini en etkin şekilde ortadan kaldıracak bir finansman metodu bankacılık sistemine entegre edilmeye çalışılabilir. Bu çerçevede “Proje Bankacılığı” adı altında ...;

Mevcut küresel düzen parçalanma eğilimi gösteren bir momentumun eşliğinde yeni bir dünya düzenine doğru dönüşüme başladı. Büyük güç rekabetinin öne çıktığı bu yeni normalde asıl muharebenin ekonomik cephede gerçekleşeceği söylenebilir.;

Çin, son yıllarda iki ülke arasındaki ekonomik ve siyasi işbirliklerinin artmasıyla birlikte Türkiye'ye açılıyor. Bunun nedeni, Türkiye'nin stratejik konumu, büyüyen ekonomisi ve ticari ortaklarını çeşitlendirme isteği gibi bir dizi faktördür. Çin, Türkiye'nin Avrupa ve Orta Doğu'ya açılan bir kapı ...;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

  • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
  • Sheraton Istanbul City Center -
  • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

6. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik ve Uzay Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.