X. Cenevre Güvenlik Forumu

Haber

X. Uluslararası Güvenlik Forumu 22-24 Nisan 2013 tarihlerinde Cenevre’de yapılmış ve ana tema “Geçişler Halindeki Dünya”nın sorunlarına tahsis edilmiştir....

X. Uluslararası Güvenlik Forumu 22-24 Nisan 2013 tarihlerinde Cenevre’de yapılmış ve ana tema “Geçişler Halindeki Dünya“nın sorunlarına tahsis edilmiştir.

“Geçişler Halindeki Dünya ile karşı karşıya bulunmak - Facing a world of transitions“ konulu bu Forum, TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ve Başkan Danışman Prof. Dr. Büyük Elçi (E) Ali Engin Oba tarafından izlenmiştir.

İki buçuk gün süren ve dünyanın her köşesinden gelmiş 700 katılımcının yer aldığı bu Forum’da, karmaşık ve belirsiz hale gelen uluslararası sistem, güvenlik açısından ve çok disiplinli bir yaklaşımla ele alınarak tartışılmış, çağdaş uluslararası sorunların gelecek dönemdeki muhtemel eğilimleri üzerinde durulmuştur.

Toplantıya karar vericiler, uzmanlar, diplomatlar, askerler, hükümet görevlileri, üniversite mensupları, uluslararası ve hükümet dışı örgüt temsilcileri katılmışlardır.

İsviçre Savunma ve Dışişleri Bakanlıkları tarafından desteklenen Forum’un açılışı İsviçre Dışişleri Bakanı Didier Burkhalter tarafından yapılmıştır.

Bakan, Forum’un ana temasına açıklık getiren konuşmasında, günümüzde güney ülkelerinin, devlet dışı aktör ve şahısların dünya yönetişimini daha karmaşık hâle getirdiklerini ve bu durumun, iş birliği ihtiyacını doğurduğunu belirtmiş, dünyada yaşanan dönüşüm üzerinde durmuştur.

Katılımcılar, güvenliğin her boyutunu, özellikle küresel güvenliğin sorunlarını da tartışmışlardır.

Forum’da, güvenliğin 3 temel teması üzerinde durulmuştur. Bunlar; güvenliğin insani boyutu, geçiş halindeki bölgeler, çatışma ve silahlanmanın kontrolüdür.

Toplantı, aynı zamanda, uluslararası gündemde yer alan, bazen ihmal edilen ve devletlerin müdahale edemedikleri küresel sorunları da ele almıştır.

Forum ana temasını 29 oturum halinde irdelemiş ve burada 125 tanınmış kişi sunumda bulunmuştur.

Forum’da, uluslararası politikanın ve uluslararası güvenliğin bugün için öngörülemez bir nitelik taşıdığı vurgulanmıştır. Ayrıca, Soğuk Savaş sonrası küresel düzen, çok kutuplu dünya, yükselen BRICs ülkeleri, Batı’nın göreceli gerileyişi, durgunlaşan ve karışık Ortadoğu ile ilgili sorunların yeni güvenlik değerlendirmelerini gerekli kıldığı da dile getirilmiştir.

Buna ilaveten, uluslararası mali krizler, devlet üstü olaylar, yeni teknolojilerin ortaya çıkışı ve yayılışı, devletlerarası sistemi de sınamaya başlamıştır.

Bugün, uluslararası güvenlik nükleer tehdit, silahsızlanma, jeopolitik değişiklik, barışın inşası ve bunlarla irtibatlı konular devletlere birçok sorun yaratmaktadır. Bu açıdan bakıldığında, uluslararası güvenlikle ilgili birçok konunun değerlendirilmesi gerekmektedir.

Bu konular, Forum’un alt toplantılarının ana temalarını teşkil etmiştir. Bu toplantılardan bazılarının ana konuları şöyledir: ABD, Çin ve Asya Pasifik Yüzyılı, Arap Baharı’nın güvenlik boyutu, kriz ve yenilenme arasında Avrupa, nükleer silahsızlanma, gıda güvenliği ve uluslararası güvenlik, Afganistan’ı terk etmenin güvenlik boyutu, sibersavaş, diyasporalar: bölgesel değişimde küresel oyuncular, barışın inşası, Afrika’da siyasal geçişler, şehirlerde silahlı şiddet.

Anılan Forum, çağdaş güvenlik sorunlarını anlamak ve derinliklerini tahlil etmek bakımlarından ve birçok yetkili uzman, devlet adamı ve diplomat ile tanışmak açılarından çok yararlı bir toplantı niteliğini taşımıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2724 ) Etkinlik ( 222 )
Alanlar
Afrika 77 641
Asya 98 1087
Avrupa 22 641
Latin Amerika ve Karayipler 16 67
Kuzey Amerika 9 288
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1386 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
Balkanlar 24 294
Orta Doğu 23 611
Karadeniz Kafkas 3 296
Akdeniz 4 185
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1292 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
İslam Dünyası 58 781
Türk Dünyası 20 511
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2045 ) Etkinlik ( 82 )
Alanlar
Türkiye 82 2045

Kosova’nın Sırp sınırına yakın ve Sırp nüfusun yoğunlukta olduğu bu kısmındaki dört Sırp belediye başkanının Kurti yönetiminin kararını protesto amaçlı istifası ile 2022 Kasımında artan gerilim NATO’nun müdahale kararına sebep olacak düzeyde büyüdü.;

Çin Halk Cumhuriyeti’nin 1949’da kuruluşundan Soğuk Savaşın sonuna kadar Çin ve Ortadoğu ülkeleri arasındaki ilişkiler çok çabuk gelişti. 950’lerin ortalarında Çin sadece birkaç Arap ülkesiyle diplomatik iletişim içindeydi. Bunun nedeni bu ülkelerin batı emperyalizmi ve kurtuluş mücadeleleri içinde ...;

Türkiye'nin, Yeni İpek Yolu güzergâhında, Orta Koridorun gelişimi, Avrasya üzerinden karasal Doğu-Batı ticaretinde lojistik üs haline gelmesi ve tedarik zincirinde merkez konumda olması, ekonomi ve dış politika önceliklerden biridir. Ayrıca Türkiye'nin bir enerji ticaret merkezi olma rolü güçlenmeli...;

Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ) [CSTO | Collective Security Treaty Organization] üyeleri, Orta Asya Cumhuriyetleri, Türkiye’nin sınır komşusu Ermenistan ve yine Türkiye’nin en büyük partneri olan Rusya’dır.;

Liderler vardır ülkelerinin kaderini etkiler. Gemiler vardır dünyanın kaderini etkiler. Bu gemiler Yavuz ve Midilli adlarını verdiğimiz, Goeben ve Breslau’dur. Bu iki gemi sadece Almanya ve Osmanlı devletinin değil, Rusya’nın, İngiltere’nin, Fransa’nın ve Yunanistan’ın kaderini etkilemiş ve 1. Dünya...;

Kısa süre önce Çin, Pakistan ve Taliban yönetimindeki Afganistan arasında Kuşak-Yol Girişimi’ni Afganistan’a kadar uzatan bir anlaşma yapıldı. Taliban yönetiminin Çin yatırımlarına Çin’in de bölgesel güvenlik açısından ılımlı ve söz dinleyebilecek bir Taliban yönetimine ihtiyacı var. Bu nedenle Afga...;

Bu makalem iyi niyetlerle hazırlandığına inandığım, fakat arşiv gerçekliğinden uzak kalmış, bu nedenle yanlışlar içindeki “Atatürk ve Bandırma Vapuru“ metni esas olmak üzere, bu konudaki tüm benzer anlatımları düzeltmek ve imkan yaratmak amacıyla çalışılmıştır.;

Güçlü Müslüman devletlerin istikrarsızlaştırıldığına, “Çok-uluslu Koalisyon” adı verilen kavram tarafından BM Güvenlik Konseyi’nin BM tüzüğünün yedinci bölümü altındaki rolünün ayaklar altına alındığına şahit olduk. Son Afganistan krizinde görüldüğü gibi NATO’nun bölge-dışı operasyonlarını genişlett...;

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

  • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
  • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

  • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
  • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...