İstanbul İktisat Konuşmaları Başladı

Haber

İstanbul İktisat Konuşmaları Başladı...

İktisat teorisindeki gelişmelerin tartışılması, dünya ve Türkiye İktisadı analizinin farklı bakış açılarıyla değerlendirilmesi maksadıyla TASAM tarafından projelendirilen “İstanbul İktisat Konuşmaları” serisinin ilki gerçekleştirildi.
 
26 Nisan 2018 Perşembe günü saat 19.00’da Hilton Boğaziçi’nde düzenlenen sınırlı katılımlı İstanbul İktisat Konuşmaları yemekli toplantısına; TASAM Başkanı Süleyman ŞENSOY, TASAM Başkan Danışmanı Prof. Dr. Sedat AYBAR (İstanbul Aydın Üniversitesi), Prof. Dr. Erhan ASLANOĞLU (Piri Reis Üniversitesi), Prof. Dr. Seyfettin GÜRSEL (Bahçeşehir Üniversitesi), Prof. Dr. Asaf Savaş AKAT (Bilgi Üniversitesi), Prof. Dr. Aysu İNSEL (İstanbul Aydın Üniversitesi)başta olmak üzere Türk iktisatçıları iştirak ettiler.
 
İktisat yazınına katkıda bulunmuş, yaratıcı düşünceyi uygulamaya taşıyabilmiş, ülkeye dair ve küresel sorunlara cevap vermek amacıyla yenilikçi araştırmalar yapan, alanında seçkin düşünürleri bir araya getirmeyi amaçlayan “İstanbul İktisat Konuşmaları” Platformu; Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ın inisiyatifi ile belli bir ihtiyaç sonucu oluşturulmuştur:
 
“Neo-klasik iktisadın” tarihsiz ve mekânsız yaklaşımını sorgulatan küresel toplumsal gelişmeler sonucu iktisat teorisi giderek artan bir şekilde inter-disipliner bir karakter almıştır. Toplum bilimlerinin diğer alanları, iktisat teorisine katkı yapar hâle gelmiştir.
 
Küreselleşme ve finansallaşmanın getirdiği faktör fiyatlarındaki oynamalar ülkeleri tek tek farklı hız ve kapsamda etkilemiştir. Doğal sonucu olarak ülkelerin özgün deneyimlerinin önemi, iktisat teorisine yaptıkları katkı açısından artmıştır. Özellikle miktar genişlemesinin sona erip vergi savaşlarının başladığı bir konjonktürde ülke deneyimleri ve nasıl yönlendirilmesi gerektiği konusu önem arz etmektedir.
 
Emek sürecini, üretim ve tüketimi belirleyen parametreler özellikle dijitalleşme kapsamında radikal bir değişim geçirmektedir. Sermaye, birikim, yatırım ve İktisadi büyüme ekseni, artarak şekilde yerelleşmektedir. Çin’in başlattığı “Tek Kuşak Tek Yol” İnisiyatifi bu anlamda önemlidir.
 
İki aylık periyotlarla toplanmayı hedefleyen Platform, kendi toprağından doğan bir iktisat anlayışının mümkün olup olmadığını araştırmayı amaçlamaktadır.
 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4773 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1698
Avrupa 13 1333
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 499
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2766 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 566
Orta Doğu 17 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3301 ) Etkinlik ( 70 )
Alanlar
Türkiye 70 3301

Son Eklenenler