Endonezyalı konukların TASAM ziyareti

Haber

Endonezya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ı ziyaret etti....

Endonezya Dışişleri Bakanlığı temsilcileri Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM’ı ziyaret etti. 1 Kasım 2012 tarihinde gerçekleşen ziyarette TASAM ekibi ile konjonktür ve gündemdeki gelişmeler üzerine bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıya Endonezya Dışişleri Bakanlığı Politika Analiz ve Kalkınma Ajansı’ndan Freddy M. PANGGABEAN, Politika Planlama ve Kalkınma Ajansı’ndan Torang PAKPAHAN ve TASAM ekibinden Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat BİLHAN, Ortadoğu Uzmanı Dr. M. Hilmi ÖZEV, TASAM Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Necmi DAYDAY ve Uzman Yardımcısı Reyyan DOĞAN katıldı. Toplantı’da ‘çok boyutlu diplomasi’ , ‘Asya’, ‘Endonezya’nın Geleceği’, ‘Türkiye-Endonezya İlişkileri’ başta olmak üzere gündemdeki birçok önemli konu masaya yatırıldı.

Toplantıda çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Endonezya ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, iki ülkenin yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelmeleri gerektiğine değinildi.

Bu amaçla, Endonezya ile Türkiye’nin Asya’da bir diyalog başlatma kararı almalarının önemi ve Türkiye’nin Asya politikaları konuşuldu. Çok boyutlu diplomasi ve Endonezya özelinde Türkiye’nin Asya ile olan ilişkilerinde oynadığı rolün öneminin de konuşulduğu toplantıda, çok boyutluluk gibi temel paradigmalara vurgu yapıldı. Bunlar ‘ulusal çıkarların belirlenmesi’, ‘master plan uygulaması’ ve ‘ekonomik politikaların belirlenmesi’ olarak dile getirildi.

TASAM ekibince Türkiye’nin Ortadoğu’da bölgesel güç olma çabası, Avrupa Birliği üyelik alanında attığı adımlar, İslam İşbirliği Teşkilatındaki etkinliği, nükleer teknoloji alanında kaydedilen gelişmeler ve yansımaları gibi çok boyutlu diplomasi alanında Türkiye’nin sahip olduğu özellikler konuklara anlatıldı.  Konuşmalar bu özellikler ışığında ele alınan Türkiye-Endonezya ilişkilerinin, geliştirilerek sürdürülmesi gerektiğine vurgu yapılarak devam etti. Stratejik ortaklık talebi olarak da nitelenen durumun vazgeçilmez ön kabullerinden birinin ekonomik öncelik olduğunun altı çizildi.

Toplantıda Türkiye ve Endonezya ikili işbirliğinin yanı sıra, üyesi oldukları Birleşmiş Milletler ve uzman kuruluşları, İslam İşbirliği Örgütü (İİT), D-8, G-20 gibi uluslararası ve bölgesel örgütler çerçevesinde işbirliğini sürdürdüğü belirtilerek Dünya ticareti ve enerji transferi bakımından en önemli koridorlardan ikisini kontrol noktasında bulunan Türkiye ve Endonezya Güney Asya, Ortadoğu ve İslam ülkeleri ve Batı dünyası ile ilişkiler bağlamında ekonomik, siyasi jeopolitik ve güvenlik ile ilgili alanlarda ortak çıkarlara sahip olduklarının altı çizildi. Her iki ülkenin sahip olduğu özel konumlar ışığında değerlendirilen çok boyutluluk ve sürdürülebilirlik için Türkiye ve Endonezya arasında stratejik işbirliği geliştirilmesine vurgu yapıldı.

Aynı zamanda dünyanın en geniş Müslüman nüfusuna sahip olan Endonezya’da Arap Uyanışı ile birlikte artan demokrasi talebi ve Endonezya’nın bu noktada alabileceği sorumluluklara da değinildi. Bu noktada Türkiye-Endonezya stratejik ilişkilerinde yakalanacak ivmenin orta ve uzun vadede değerlendirilmesi ve ortak etkinliklerin sürdürülmesi gerekliliğine vurgu yapılarak toplantı sona erdi.

Toplantı sonrasında günün anısına Endonezyalı konuklara TASAM Başkan Yardımcısı ve (E) Büyükelçi Murat BİLHAN ve Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Necmi DAYDAY tarafından özgün tablo ve prestij kitap hediye edildi.


 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4766 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1693
Avrupa 13 1332
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 498
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 22 565
Orta Doğu 16 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3294 ) Etkinlik ( 68 )
Alanlar
Türkiye 68 3294

Son Eklenenler