Kamu Diplomasisi ve Medya

Makale

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin en zayıf olduğu alanlardan birinin kamu diplomasisi olduğuna dikkat çekerek;...

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu geçtiğimiz günlerde yaptığı bir konuşmada Türkiye'nin en zayıf olduğu alanlardan birinin kamu diplomasisi olduğuna dikkat çekerek; "Siyasi liderler ne kararlar alırsa alsınlar, diplomatlar bunları ne kadar başarılı uygulamaya geçirirlerse geçirsinler, eğer sağlıklı bir kamu diplomasisi gerçekleşmediyse bu kararların toplum katında itibar görmesi, hayata geçirilmesi mümkün değildir" dedi. Davutoğlu, devletlerin aldığı kararların toplumlara anlatılmasında en etkili araç olarak da medyaya işaret etti.

Bir devlet yetkilisinin çok stratejik bir öneme sahip kamu diplomasisi konusunda eksikliklerimizi görmesi ve medyanın kamu diplomasisi etkinliğindeki rolüne vurgu yapması umut verici ve sevindirici. Konunun önemi anlaşıldığına göre, bundan sonra artık bu konuda çok daha ciddi, kalıcı ve stratejik değeri olan uygulamaların yapılmasını beklemeliyiz diye düşünüyorum.

Çok kutuplu yeni dünya düzeni ile birlikte küreselleşme süreci de hız kazandı. Ve bu süreç en çok iletişim ve medya üzerinde etkisini gösterdi. Başta internet, iletişim ve bilişim teknolojilerindeki gelişmeler, toplumları birbirlerine yakınlaştırdı. Kültürel etkileşimi artırdı. Küreselleşmenin medya üzerinden toplumları buluşturması, uluslararası diplomasinin yapısını da derinden etkiledi. Eskiden devletten devlete yapılan diplomasi, şimdi toplumdan topluma yapılmaya başlandı.
 
Bu süreç de kamu diplomasisini gündeme taşıdı...

Kamu diplomasisinin esası, ülkelerin "yumuşak güçlerini" kullanmalarıdır. Medya, kültür, sanat, bilim, spor, eğitim gibi konular yumuşak gücün araçlarıdır. (Mesela, TRT'nin Ortadoğu ülkelerine yönelik olarak başlattığı Arapça televizyon yayını önemli bir kamu diplomasisi aracıdır...)

Özellikle medya gelişen iletişim teknolojilerine paralel olarak kamu diplomasisi araçları arasında öne çıkmaktadır. Çünkü ancak televizyon, radyo, internet, gazete/dergi yayıncılığı ile yüz milyonlarca insana ulaşmak, onları bilgilendirmek, yönlendirmek, etkilemek mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda medya yayınları ile toplumlar arasında ortak amaç birliği oluşturmak da mümkündür. Medya aracılığıyla toplumların birbirini daha yakından tanımaları, etkileşim içinde bulunmaları aynı zamanda ekonomik, siyasi, sosyal alanlarda işbirliği yapmalarının da önünü açacaktır.

Medyanın kamu diplomasisi aracı olarak kullanılmasında en kritik nokta medya yayın içerikleridir. Bu o kadar önemlidir ki, toplumları birbirine yakınlaştıracak olan bu içeriklerdir. (TRT Arapça kanalının yayın içeriği ne yazık ki arzu edilen yeterlilikte değildir.) Bu nedenle yayın içerikleri mutlaka uzmanlar tarafından hazırlanmalı, ortak paydaların altını çizecek, farklılıkları öne çıkarmaktan kaçınacak stratejik vizyona sahip bir yayın politikası izlenmelidir...
 
Dışişleri Bakanlığı kamu diplomasisinin ve medyanın önemini fark ettiğine göre önümüzdeki dönem bu konularda birtakım çalışmalar yapacaktır.
 
Medya üzerinden toplumlararası etkileşim sağlanırken şu hususlara dikkat edilmesinde büyük yarar olacaktır:
 
Kamu diplomasisinde sivil toplumun da rolü büyüktür. Sivil toplum örgütlerinin mali, sosyal ve siyasal açıdan geliştirilmesi şarttır. Aynı zamanda sivil toplum örgütlerinin medya konusunda bilinçlendirilmesi ve medyanın etkileşim rolünü artırıcı faaliyetlere yer vermelerinin sağlanması gerekir...
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2555 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 614
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1917 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1917

Son Eklenenler