Mesleki Eğitime Başlangıç Yılının Yeniden Sorgulanması, Mesleki Eğitimde Kademeleştirme ve Süreklilik

Haber

Ülkemizde mesleki ve teknik örgün eğitim, temel ilk öğretim bittikten sonra ilkokul aşamasında başlar. Birçok meslek için el becerilerinin, zihinsel becerilerin ve kavrayış becerilerinin artık ileri aşamasına gelinmiş olan bir çağdır lise dönemi....

Giriş

Ülkemizde mesleki ve teknik örgün eğitim, temel ilk öğretim bittikten sonra ilkokul aşamasında başlar. Birçok meslek için el becerilerinin, zihinsel becerilerin ve kavrayış becerilerinin artık ileri aşamasına gelinmiş olan bir çağdır lise dönemi. Mevcut uygulamada ilk öğretim dönemi esas olarak öğrenciyi ne zihinsel olarak ne de pratik olarak herhangi bir mesleğe hazırlamamaktadır. Yönlendirme ve yöneltme iyi programlanmış ve yapılandırılmış bir sistem çerçevesinde olmaktan çok, okulların sosyal etkinlik ve rehberlik-danışmanlık çalışmaları çerçevesinde gerçekleştirilir. İlköğretime devam eden çocuklarımız büyük ölçüde seviye tespit sınavlarına odaklandırılmışlardır ve orta öğrenim düzeyindeki okullar içinde meslek liseleri yerine Fen Liselerini ve Anadolu Liselerini kazanma konusuyla ilgilenmeye başlamışlardır. Öğrenciler, meslek liselerini, prestijli liseleri kazanamadıkları takdirde, ikinci bir tercih olarak düşünme noktasına gelmişlerdir.

Uygulanan sistemde meslek liseleri, öğrenciler için  yaşam kariyer basamakları evreninde cazip ve tercih edilebilecek bir alan veya sektör olarak görülmemektedir.  O nedenle bu yazıda önce, meslek eğitiminin başlangıç yılı konusunu gündeme getirmek istiyoruz. Daha sonra mesleki eğitim yıllarının yeniden kademelendirilmesi, geçiş serbestileri, değişik kademelerden mezun olan gençlerin insan onuruna yakışır bir geçim standardı sağlayacak önlemlerin alınması konuları üzerinde duracağız. Mesleki eğitim geniş bir konudur. Bir uzman, bütün konuları kapsamaya çalışmamalı belirli alanlarda odaklanmaya çalışarak iyi düşünülmüş ve sistematize edilmiş planlar geliştirmeye çalışmalıdır. Bu yazıdaki görüşlerimiz bir model önerisi niteliğindedir. İlgili uzmanlar tarafından üzerinde çalışılarak olgunlaştırılması ve geliştirilmesi gerekmektedir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1905 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1905

Son Eklenenler