Türkiye - İran Tarih ve Medeniyet Diyaloğu

Haber

9 Mayıs 2012 tarihinde İran Dışişleri Bakanlığı ev sahipliğinde, Politik ve Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (IPIS) tarafından Tahran’da “Türkiye ve İran arasında Tarih ve Medeniyet Diyaloğu“ konulu bir toplantı gerçekleştirilmiştir. Türkiye’den çok sayıda akademisyen ve uzmanın katılımıyla gerçekleşen Toplantı, iki ülkenin dışişleri bakanlarının mesajlarının okunması ile başlamıştır. Toplantı da TASAM Başkan Temsilcisi katılımı ile temsil edilmiştir. Okunan mesajlarda İran Dışişleri Bakanı Ali Ekber Salihi iki ülke arasındaki çok boyutlu ilişkilerin gelecekte de sürmesi ve iş birliği içinde olmanın önemini vurgularken, Türkiye Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu tarihe vurgu yaparak, kültürel alandaki etkileşimin yoğunluğuna dikkat çekmiş ve Mevlana’nın “Biz ayırmak için değil, birleştirmek için geldik“ sözünü hatırlatmıştır.

Türkiye’nin Tahran Büyükelçisi Sayın Ümit Yardım da Toplantı’ya katılarak bir konuşma yapmıştır. İki ülke arasındaki akademik ilişkilerin zayıflığının giderilmesi gerektiğine dikkat çeken Büyükelçi, çağdaş Türk edebiyatının İran’da bilinmediğini belirterek bu konuda karşılıklı değişim yapılması gerekliliğinin faydalı olacağını belirtmiştir. Büyükelçi Yardım; yaşanan iniş çıkışların önüne geçebilmek amacıyla Türkiye ve İran arasındaki düşünce paylaşımının önemli olduğunu sözlerine eklemiştir.

Toplantı’da yapılan konuşmalarda birçok katılımcı tarafından iki ülke arasındaki etkileşimin tarihsel köklerinin çok eskilere dayandığı, Türkiye ve İran’ın birbirinin farklılıklarına saygı duyarak tarihten bugüne komşuluk ve medeniyet ilişkilerini her zaman devam ettirdikleri belirtilmiştir. Bazı konularda farklı düşünceler olsa bile bunların ancak tali konular olacağı da eklenmiştir.

Toplantı’da ortaya konan bir başka öneri ise, Bölge’yi Bölge’nin gözünden görmek için iş birliği ve iletişim bağlarının güçlendirilmesidir. Komşuların birbirine yakınlığı ve kendi topraklarından dış etkiler olmadan birbirlerine bakıp anlamalarının gerekliliği ortaya konmuştur. Geçmişten ders alarak; iki ülkenin zaman ve enerjisini boşa harcama lükslerinin olmadığı, mantıklı bir şekilde iş birliği içinde olunması gerekliliği belirtilmiştir. Toplantı’da iki ülkenin devlet geleneklerinin gücüne dikkat çekilmiş ve medeniyete yaptıkları katkının önemi vurgulanmıştır. İki ülke tarihinde ticari ilişkilerin ve tabii olarak rekabetin de varolduğuna değinilmiştir. Bazı fikir ayrılıkları olmasına rağmen iki ülke ilişkilerinin tarihteki en iyi seviyede olduğu ve birbirlerini destekledikleri belirtilmiştir. Aynı şekilde Bölge’nin kaderinin dışarıdan belirlenmesine izin verilmemesi gerekliliği de ifade edilmiştir. Türkiye ve İran’ın Bölge’de güç olarak var oldukları ve gelecekte de bunun devam edeceği öngörülerek Bölge’ye karşı sorumluluklarını gerçekleştirmek için doğru zamanın şimdi olduğu dile getirilmiştir.

Toplantı, jeopolitik ve medeniyet arasındaki bağlantı sebebiyle başlatılan bu diyaloğun “Yeni Ortadoğu“ konulu bir sonraki toplantıda Türkiye’de ya da Tahran’da gerçekleştirilmesi dileği ile sona ermiştir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 223 )
Alanlar
TASAM Afrika 77 647
TASAM Asya 98 1107
TASAM Avrupa 23 649
TASAM Latin Amerika ve Karayip... 16 67
TASAM Kuzey Amerika 9 295
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1406 ) Etkinlik ( 54 )
Alanlar
TASAM Balkanlar 24 297
TASAM Orta Doğu 23 623
TASAM Karadeniz Kafkas 3 297
TASAM Akdeniz 4 189
Kimlikler ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1304 ) Etkinlik ( 78 )
Alanlar
TASAM İslam Dünyası 58 786
TASAM Türk Dünyası 20 518
TASAM Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2054 ) Etkinlik ( 83 )
Alanlar
TASAM Türkiye 83 2054

Bölgemizdeki savaş ve çalkantıların ortasında İran'ın siyasi sistemi, bazı ülkelerde "İran uzmanları" tarafından ortaya atılan iddiaları boşa çıkaracak şekilde seçimleri rekabetçi, barışçıl ve düzenli bir şekilde gerçekleştirerek kayda değer bir istikrar sergilemiştir.;

İçinde bulunduğumuz 21. yüzyılda küresel bazda insanlığı ve ülkeleri bekleyen tehditlerin başında iklim değişikliği gelmektedir. İklim değişikliğinin karasal alandaki etkilerinin yanında deniz kıyısındaki coğrafyalarda ve denizlerde de büyük olumsuzluklar yaratacağı değerlendiriliyor.;

Bu metin, meritokrasinin Türkiye'nin genel güvenliğine ve istikrarına olan etkilerini detaylı olarak inceler. Meritokrasinin potansiyel zorlukları ve fırsatları, Türkiye'nin karşı karşıya olduğu güvenlik kaygıları bağlamında tartışılmaktadır.;

Doğu Akdeniz’de keşfedilen enerjinin bölge ülkeleri yanında Avrupa devletlerinin geleceğinde şekillendirici jeoekonomik, jeostratejik ve jeopolitik güç olacağının öne çıktığı 21’inci asırda, Rusya-Ukrayna savaşından sonra daha da önem kazanmış ve enerji güvenliği konusunda rekabet alanlarının enerji...;

Bugünkü konu Türkçe. Hakikaten bizim için en önemli meseledir Türkçe. Çünkü Türk milleti dediğin topluluk bir dil etrafında oluşmuştur. Bunu Batı’da Jean-Paul Roux diye Türklerin tarihini yazan Fransız tarihçi kitabının başlarına koymuştur: “Türkler dil etrafında oluşmuş bir millettir.“ Bugün birbir...;

Doğu Afrika’nın jeopolitik konumuyla ilişkili olarak Ortadoğu, Körfez ve Hint- Pasifik stratejik alanlarıyla entegrasyonu bölgede yabancı aktörlerin askerî varlıklarının önemli bir nedenini meydana getirmektedir. Yabancı askerî varlıklar; çoğunlukla terörle mücadele, barış operasyonlarına destek, il...;

Stratejik konumu ve doğal kaynakları nedeniyle önemli bir rekabet alanı olan Afrika, 21. yüzyılda çok sayıda aktörün, kapsamlı politikalar geliştirdiği ve zirveler organize ettiği kıta olarak dikkat çekmektedir.;

Uluslararası düzenin Ukrayna ve Filistin'de cereyan eden çatışmalarla küresel bir karmaşa dönemine girmesiyle mevcut sorunlara çözüm üretme yeteneği de zayıflıyor. Bu durum, küresel ticaret ve tedarik zincirlerinde artan bir dengesizliğe yol açıyor. Kızıldeniz’de yaşanan tıkanma ve Rusya-Ukrayna sav...;

10. İstanbul Güvenlik Konferansı (2024)

 • 21 Kas 2024 - 22 Kas 2024
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2024 Dönem 1

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programları ile katılımcılara stratejik yönetim ve liderlik alanlarındaki yeniliklerin aktarılması, Türkiye ve dünyadaki gelişmeler ışığında ulusal ve uluslararası güvenlik stratejileri konularında çok yönlü analiz, sentez ve değerlendirmeler yapabilmelerine, çözüm önerileri, farkındalık ve gelecek öngörüleri geliştirmelerine destek sağlanması amaçlanıyor.

 • 20 Oca 2024 - 10 Şub 2024
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Millî Savunma ve Güvenlik Akademisi Sertifika Programı | 2023 Dönem 1

21. yüzyıl güvenlik sorunlarının dönüşümünü takip edebildiğimiz bir dönem olarak dikkat çekmektedir.

 • 11 Kas 2023 - 02 Ara 2023
 • Cumartesileri 10.00-13.30 (Çevrimiçi) -
 • İstanbul - Türkiye

Türkiye - AB İlişkilerinin 60. Yılı ve Geleceği Konferansı

 • 24 Eki 2023 - 24 Eki 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Doğu Akdeniz Programı 2023-2025

 • 17 Tem 2023 - 19 Tem 2023
 • Sheraton Istanbul City Center -
 • İstanbul - Türkiye

5. Denizcilik ve Deniz Güvenliği Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

2. İstanbul Siber-Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

7. Türkiye - Körfez Savunma ve Güvenlik Forumu

 • 23 Kas 2023 - 24 Kas 2023
 • İstanbul Kent Üniversitesi Kağıthane Kampüsü -
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “ABD Hegemonyasına Meydan Okuyan Çin’in Zorlu Virajı; Güney Çin Denizi” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Küresel Rekabet Penceresinden Pasifik Adaları” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “TEKNOLOJİK ÜRETİMDE BAĞIMSIZLIK SORUNU; NTE'LER VE ÇİPLER ÜZERİNDE KÜRESEL REKABET” isimli stratejik raporu yayımladı

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Sri Lanka’nın Çöküşüne Küresel Siyaset Çerçevesinden Bir Bakış” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in hazırladığı “Çin-Japon Anlaşmazlığında Doğu Çin Denizi Derinlerdeki Travmalar” isimli stratejik raporu yayımladı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...