Asya’da Bir-lik(!) İstanbul’da Konuşulacak

Haber

Asya ülkeleri, 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi’nde “Asya Birliği? Siyaset, Güvenlik, Ekonomi ve Kültür Parametreleri”ni konuşmak için İstanbul’da buluşuyor....

Asya ülkeleri, 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi’nde “Asya Birliği? Siyaset, Güvenlik, Ekonomi ve Kültür Parametreleri“ni konuşmak için İstanbul’da buluşuyor.

Asya’da Entelektüel Kapasite İnşası Programı 2012 çalışmaları çerçevesinde 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi 07-08 Haziran 2012 tarihlerinde Türk - Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından İstanbul’da gerçekleştirilecek. Kongre’ye Asya ülkelerinden devlet temsilcileri, akademisyenler, uzman ve araştırmacılar, bürokratlar, gazeteciler ve diplomatlar katılıyor.

Ortaköy Princess Otel’de gerçekleştirilecek Kongre TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, T.C. Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler Müsteşar Yardımcısı Büyükelçi Mehmet Fatih Ceylan, Suudi Arabistan Prensesi Basmah Bint Saud Bin Abdulaziz, Bangladeş Başbakan Danışmanı ve Bakan, Hossain Toufique IMAM, İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Dr. Hadi SOLEIMANPOUR, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin* ve Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ*’ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

İki gün boyunca, toplam 6 oturumla gerçekleştirilecek 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi’nde “Asya'da Siyasi, Ekonomik ve Güvenlik Konularında Entegrasyon İçin Şartlar Oluştu Mu?“, “Orta Doğu / Batı Asya'da Nükleer Silahlarda Artış: Bir Değerlendirme", “Türk Dünyasının Entegrasyonu“, “Asya’da Güvenlik Tehditleri ve Çin - Türk İş Birliği“, “Doğu Asya Birliği Düşüncesi: Fırsatlar ve Engeller“, “Asya’da Siyasal Entegrasyon: Karşılaştırmalar ve Bölgesel Çalışma Deneyimleri“, “Asya’da Siyasi Entegrasyon Sorunları ve Perspektifi: Tacikistan’dan Bakış“, “Siyasi ve Güvenlik İçerikli Diyalog Yoluyla Asya’da İşbirliğine Dayalı Güvenlik İnşaası“, “Japonya ve Asya Güvenlik İş Birliği“, “KGAÖ’nün Asya Güvenliğindeki Rolü“, “Afganistan: Güvenlik Kara Deliğinden Asya'nın Merkezine“, “Asya'da İş Birliği“, “21. Yüzyılda Asya'da Olası İttifaklar ve Türkiye“, “Asya'da İş Birliği ve Güvenlik: Çin Diplomasisinin Sınırları“, “Güney Asya’da Bölgesel Güvenlik: Güven İnşası ve Zaafiyetlerle Fay Hatları Ortasında Beka Çabası“, “Orta Asya'da Güvenliğe Bakış: Kafkas Ülkelerinin NATO ve Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü (KGAÖ)’ne Yaklaşımları“, “Asya’da Siyasi ve Ekonomik İş Birliği İçin Önemli Bir Faktör Olarak Avrasya Entegrasyonu“, “İsrail’in Avrasya Ülkeleriyle Ekonomik İş Birliği“, “Doğu Asya'da Ekonomik Entegrasyon Nereye Gidiyor? - Ekonomik Kanıtlar“, “Bir ASEAN Ekonomik Topluluğuna Doğru: Önümüzdeki Güçlükler“, “Ekonomik İş Birliğinden Güvenliğe: Asya'da İşlevselciliğin Ötesini Düşünmek“, “Dünya Ekonomisinin Yeni Merkezi: Asya Ekonomik Alanı (AEA)“, “Çin'in Orta Asya ile Ekonomik Entegrasyonunda Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi'nin Rolü“, “Çin’in Ortadoğu Açılımı ve Reform Politikası“, “Türk ve Çin Uygarlıkları: Bütünleşme ve Etkileşim“, “Arap Baharı ve Türk Modelinin Yansımaları“, “Orta Asya'da Bölgesel İş Birliği İmkânları“, “Kültürel ve Kentsel Dönüşüm“, “Bütünleşme Küresel mi Kültürel mi? Kırgızistan'da Faaliyette Bulunan Yabancı Destekli Yüksek Öğretim Kurumları ve Etkileri“, “Türkiye'deki Üniversitelerde Asya Çalışmaları“, “Aynada Görünenin Ötesinde: Avustralya'nın Asya Bağlantısının 20 Yılına Yeniden Bakış“, “SAARC: Güney Asya'da Sorunlar ve Beklentiler“ konuları masaya yatırılacak.

Kongre’nin oturum başlıkları ise “Asya’da Siyasi Entegrasyon“, “Asya’da Güvenlik İş Birliği/Entegrasyon“, “Asya’da Ekonomik Entegrasyon“, “Asya’da Kültürel İş Birliği/Entegrasyon“ ve “Asya’da İş Birliği ve Entegrasyona Düşünce ve Sivil Toplum Kuruluşlarının Katkısı“ olarak belirlenmiş.

Başkan Şensoy: “19. Yüzyıl Avrupa, 20. Yüzyıl Amerika , 21. Yüzyıl ise Asya Çağı Olacak’’

19. yüzyılda Avrupa’nın, 20. yüzyılda Amerika’nın dominant olduğunu söyleyen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, 21. yüzyılın ise Asya Yüzyılı olacağının artık belirginleştiğini söyledi.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy yaptığı açıklamada nüfus bakımından Asya’nın Dünya nüfusunun yarıdan fazlasını, politik açıdan, 53 ülkenin yanı sıra BM tarafından tanınmayan Dağlık Karabağ, Filistin, Kuzey Kıbrıs ve Tayvan gibi ülkeleri, ayrıca Hong Kong ve Makao gibi özel idari bölgeleri kapsadığını belirttikten sonra “Asya kıtasında bulunan ülkeler; güç dengelerinin hızla değiştiği günümüzde, bir yandan kendi aralarında gerçekleştirdikleri bütünleşme hareketlerinin daha etkin olması için çaba sarf ederken, diğer yandan uluslararası ilişkilerde de söz sahibi olmanın önemini ısrarla vurgulamaktadır. Küresel düzeyde güçlü ülkelerin bulunduğu Asya kıtasında da bölgeselleşme hareketleri hızla gelişmiş olsa da,Kıta ölçeğinde bir birlik henüz ortaya çıkmamıştır“ dedi.

Açıklamasının devamında Başkan Şensoy; Asya kıtasının kendine özgü koşulları, Avrupa Birliği örneğindeki gibi ekonomik ve politik bir entegrasyonu güncelde imkansız kılmaktadır. Ancak bu durum, Kıta’nın başat aktörleri arasında iş birliği temelinde karşılıklı ilişkilerin geliştirilmesine engel değildir. 6. Uluslararası Türk - Asya Kongresi dünyanın yeni güç merkezi olarak şekillenen Asya Kıtası’ndaki her türlü iş birliği alanında karşılıklı bağımlılığın geliştirilmesine, resmî ve sivil ilişkilerin kurumsallaştırılmasına, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, Türk Dış Siyaseti’ne katkıda bulunarak ülkemizin tüm dünyada sosyoekonomik odaklı etkinliğinin güçlendirilmesine, kurumsal, sürdürülebilir stratejik değer sunmayı hedeflemektedir dedi.

Detaylı Bilgi için Tıklayınız

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2633 ) Etkinlik ( 211 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1345 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 281
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Meriç ile Karasu arasında bulunan ve Meriç, Rodop ve İskeçe illerinden oluşan bölgede, 1923 yılında imzalanan Lozan Barış Antlaşması ile bugün yaklaşık 150 bin Müslüman Türk yaşamaktadır. ;

Türkiye’nin 7 ana bölgesi ve 81 ilimizin her birinin akademik, sosyal, kültürel ve ekonomik kalkınması ile Ülkemizin yapısal dönüşümüne stratejik, bilimsel, derinlikli katkılar sağlamak üzere kurumsal altyapısı oluşturulan TASAM Türkiye Mükemmeliyet Merkezleri’nin resmî internet sitesi açıldı.;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

Son günlerde Türk Dış Politikasının en sıcak konularından birisi Amerikan ve NATO güçlerinin ayrılmasından sonra Kabil Havaalanının güvenliği konusunda ortaya konulan tekliftir. ;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.