100. Yılında Balkan Savaşları

Haber

Balkanlar, 5. Uluslararası Balkan Forumu ile İstanbul’da “Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu” için buluşuyor....

Balkanlar, 5. Uluslararası Balkan Forumu ile İstanbul’da “Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu“ için buluşuyor.

5. Uluslararası Balkan Forumu 26-27 Nisan 2012 tarihinde “100. Yılında Balkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu“ başlığı altında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından gerçekleştirilecek. Forum’a 11’i Balkan ülkesi olmak üzere toplam 13 ülkeden devlet temsilcisi, akademisyen, uzman, araştırmacı, bürokrat, gazeteci ve diplomat katılıyor. Türkiye’den ise çok sayıda önemli temsilci ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın açılış konuşması yapması bekleniyor.

5. Uluslararası Balkan Forumu’nda, Balkan Savaşları sonucunda ortaya çıkan devletlerin 20. yüzyıl başından günümüze kadarki süreç içinde geçirdiği değişim ve dönüşümlerin siyasi ve ekonomik sonuçlarından çok bunların Balkan halklarının günlük yaşamını nasıl etkilediğinin tartışılması amaçlanmakta. Toplantı’da Balkanlar’da süregelen ve ileride ortaya çıkabilecek çatışmaların çözümü ile barışın sağlanması konuları da masaya yatırılacak.

İki gün boyunca, toplam 7 oturumla gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Balkan Forumu’nda “Balkanlar’da Osmanlı Döneminin Sonu ve Dağılma: Balkan Ayaklanmalarının Çok Boyutlu Analizi“ , “Balkan Siyasetinde Milliyetçilik ve İrredantizmin Gelişimi: Millî Kimlik, Sembolik Sınırlar ve Gelenekler“, “Balkanlar’da Modernitenin Sonuçları: Homojenizasyon Politikaları ve Azınlıklar Sorunu“, “Balkanlar’da Komünist Dönem ve Sonrası: Siyasi Şiddet, Çözülme ve İç Savaşlar“, “Balkanlar’da Yeni Bir Düzene Doğru: İç Savaş Sonrası Dönem ve Demokrasiye Geçiş“, “Küresel Çağda Balkanlar: Gelecek için Politikalar ve Senaryolar“ ve “Balkanlar’da Dini Radikalizm ve Etnik Barış: Bulgaristan Örneği“ konuları ele alınacak.

Şensoy: “Balkanlar’da Barış ve Refahın Güçlenmesi İçin Daha Çok İş Birliğine İhtiyaç Var’’

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Milliyetçilik ve ulus devlet düşüncelerinin 19. yüzyılın başından itibaren Balkanlar’a ulaştığını, küresel ve bölgesel çapta gerçekleşen ekonomik ve siyasal değişimlerin Balkanlar’ı şekillendirmeye başladığını söyledi. Balkan devletlerinin, Balkan Savaşları sonucunda bağımsızlıklarını elde etmiş olmalarına rağmen aralarındaki sorunların bitmediğini ve 1990’lı yılların sonuna kadar bu çatışmaların aralıklarla devam ettiğini söyleyen Başkan Şensoy sözlerine şöyle devam etti: “Balkan Savaşları sonrasında Balkanlar’da barışı hâkim görmek mümkün olmamıştır. Aksine 1990’lı yılların sonuna kadar devam edecek bir istikrarsızlık ve çatışma ortamı bölgeye hâkim olmuştur. Bu süreçte ‘ötekileştirme’ temelli etnik ayrılıklar pekişmiştir. O kadar ki bu durum “Balkanlaşma“ adı ile Avrupa’da politik söyleme dahi yerleşmiştir.

Gelinen noktada TASAM olarak, Balkanlar’da barış, güvenlik ve toplum inşası üzerine kurulu bir refah vizyonu geliştirilmesinin çatışmaların tekrarını önleyeceği ve savaşların mirasını bertaraf edeceği düşüncesindeyiz. Bunun için de toplumlararası iletişimin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve zihinsel bariyerlerin aşılmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle, TASAM olarak her yıl Balkanlar’daki iş birliği sürecinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Uluslararası Balkan Forumu’nun beşincisinin ana temasını ‘100. Yılında Balkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu’ olarak belirledik. Zira Balkanlar’da barış ve refahın güçlenmesi için daha çok iş birliğine ihtiyaç var.

5. Uluslararası Balkan Forumu, hem Balkan savaşlarının uzun vadeli sonuçlarını tartışmayı hem de Balkanlar’daki dost ve akraba toplulukların problemlerini analiz edip ilgili ülke temsilcileri ile birlikte perspektifler çizmeyi hedeflemektedir.“

Forumda Balkan Savaşlarının Günümüze Yansıyan Etkileri Masaya Yatırılacak

26 Nisan 2012 Perşembe günü İstanbul’da Ortaköy Princess Hotel’de, açılış konuşmaları ile başlayacak olan 5. Uluslararası Balkan Forumunda; yapılacak 7 oturum ile Balkan savaşlarının sebepleri ve sonuçlarının yanında, bu savaşların 1990’ların başından sonuna kadar yaşanan etnik ve din temelli çatışmalara olan etkileri ve bu çatışma ortamının Balkan halkları arasındaki iletişime ve etkileşime olan etkileri tartışılacak.

Detaylı bilgi için Tıklayınız

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2655 ) Etkinlik ( 219 )
Alanlar
Afrika 74 624
Asya 98 1043
Avrupa 22 634
Latin Amerika ve Karayipler 16 68
Kuzey Amerika 9 286
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1354 ) Etkinlik ( 52 )
Alanlar
Balkanlar 24 286
Orta Doğu 22 597
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 177
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1289 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 779
Türk Dünyası 19 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2019 ) Etkinlik ( 79 )
Alanlar
Türkiye 79 2019

İki ülkenin kuruluşu II. Dünya Savaşı sonrasına ve küresel kartların yeniden dağıtılmaya başladığı bir döneme denk gelmiştir. ;

Afrika ülkelerinin, benzerlikleri yanında farklılıklarının oluşturduğu jeopolitik panorama, hem entegrasyon hem de çatışma potansiyelleri açısından son derece önemli veriler barındırmaktadır. Gerek kıta-içi gerekse uluslararası savunma ve güvenlik stratejilerinin; Afrika’nın bu niteliklerini istisma...;

1789 yılından bu yana kıta ile ilişkileri bulunan ABD’nin dış politikasında Afrika’nın hiçbir zaman bu politikaların merkezinde bulunmadığı ve uzun bir dönem Afrika ülkelerine üst düzey ziyaretlerin gerçekleştirilmediği görülürken, buna karşın 1840’lı yıllarda bağımsız Liberya’nın oluşumuna önemli k...;

Sanayi Devriminin ardından üretimin, ticaretin, lojistiğin ve pazarların gelişmesiyle, 19. yüzyılda İngiltere’nin, daha sonra 20. yüzyılda da Amerika Birleşik Devletleri’nin dünya ticaretinde kontrol sahibi olabilmelerini donanmalarına borçlu oldukları görülmektedir.;

Risk toplumları veya belirsizlikler çağı olarak da adlandırılan içinde bulunduğumuz dönemde, geleneksel risklerden oldukça farklı özelliklere sahip, iklim değişikliği, salgın hastalıklar, düzensiz göç, uyuşturucu ticareti, siber saldırılar ve ekonomik krizler gibi sıra dışı riskler nedeniyle, “İnsan...;

Ülkelerin, ülke olabilme kavramlarında üç tane önemli tanımlama yapılmaktadır. Bunlar, Kara, Deniz ve Hava ülkesi tanımı ve olabilme niteliklerini oluşturmaktadır. Denizlere kıyısı olan denizci ülkeler için karadaki menfaatlerinin hukuki niteliğinin sınırları, ülkenin kara sınırları içerisindedir.;

Küresel ısınmanın yarattığı iklim değişikliği; karbon monoksit gibi, ısıyı tutan gazların atmosferde artmasıyla oluştuğu düşünülen sera etkisinin, dünya üzerinde yıl boyunca kara, deniz ve havada ölçülen ortalama sıcaklıkların artmasıyla oluşan iklimin değişikliğini ifade etmekte. ;

Türkiye’de Balkanların çoğunlukla manevi kodlar üzerinden kamuoyunda ve literatürde tarif edildiği görülmektedir. Yaklaşık 550 yıl süren Osmanlı Devleti’nin Balkanlardaki hâkimiyeti, ister istemez günümüze bazı miraslar bırakmıştır. ;

6. Türkiye - Körfez Savunma Ve Güvenlik Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

5. Türkiye - Afrika Savunma Güvenlik Ve Uzay Forumu

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

4. Denizcilik Ve Deniz Güvenliği Forumu 2022

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

8. İstanbul Güvenlik Konferansı (2022)

 • 03 Kas 2022 - 04 Kas 2022
 • Harbiye Askerî Müzesi ve Kültür Sitesi -
 • İstanbul - Türkiye

DTF Akil Kişiler Kurulu Toplantısı 5

DTF Akil Kişiler Kurulu’nun beşinci toplantısı 25 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul’da 6. Dünya Türk Forumu marjında gerçekleştirilecektir.

 • 25 May 2022 - 25 May 2022
 • İstanbul - Türkiye

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM, Dr. Cengiz Topel MERMER’in uzun araştırmalar sonunda hazırladığı “MYANMAR; Büyük Oyunun Doğu Sahnesi” isimli stratejik raporu yayımladı

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.