100. Yılında Balkan Savaşları

Haber

Balkanlar, 5. Uluslararası Balkan Forumu ile İstanbul’da “Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu” için buluşuyor....

Balkanlar, 5. Uluslararası Balkan Forumu ile İstanbul’da “Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu” için buluşuyor.

 

5. Uluslararası Balkan Forumu 26-27 Nisan 2012 tarihinde “100. Yılında Balkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu” başlığı altında Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) tarafından gerçekleştirilecek. Forum’a 11’i Balkan ülkesi olmak üzere toplam 13 ülkeden devlet temsilcisi, akademisyen, uzman, araştırmacı, bürokrat, gazeteci ve diplomat katılıyor. Türkiye’den ise çok sayıda önemli temsilci ile birlikte Başbakan Yardımcısı Bekir BOZDAĞ’ın açılış konuşması yapması bekleniyor.

5. Uluslararası Balkan Forumu’nda, Balkan Savaşları sonucunda ortaya çıkan devletlerin 20. yüzyıl başından günümüze kadarki süreç içinde geçirdiği değişim ve dönüşümlerin siyasi ve ekonomik sonuçlarından çok bunların Balkan halklarının günlük yaşamını nasıl etkilediğinin tartışılması amaçlanmakta.  Toplantı’da Balkanlar’da süregelen ve ileride ortaya çıkabilecek çatışmaların çözümü ile barışın sağlanması konuları da masaya yatırılacak.

İki gün boyunca, toplam 7 oturumla gerçekleştirilecek 5. Uluslararası Balkan Forumu’nda “Balkanlar’da Osmanlı Döneminin Sonu ve Dağılma: Balkan Ayaklanmalarının Çok Boyutlu Analizi” , “Balkan Siyasetinde Milliyetçilik ve İrredantizmin Gelişimi: Millî Kimlik, Sembolik Sınırlar ve Gelenekler”, “Balkanlar’da Modernitenin Sonuçları: Homojenizasyon Politikaları ve Azınlıklar Sorunu”, “Balkanlar’da Komünist Dönem ve Sonrası:  Siyasi Şiddet, Çözülme ve İç Savaşlar”, “Balkanlar’da Yeni Bir Düzene Doğru: İç Savaş Sonrası Dönem ve Demokrasiye Geçiş”, “Küresel Çağda Balkanlar: Gelecek için Politikalar ve Senaryolar” ve “Balkanlar’da Dini Radikalizm ve Etnik Barış: Bulgaristan Örneği” konuları ele alınacak.

 

Şensoy: “Balkanlar’da Barış ve Refahın Güçlenmesi İçin Daha Çok İş Birliğine İhtiyaç Var’’

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Milliyetçilik ve ulus devlet düşüncelerinin 19. yüzyılın başından itibaren Balkanlar’a ulaştığını, küresel ve bölgesel çapta gerçekleşen ekonomik ve siyasal değişimlerin Balkanlar’ı şekillendirmeye başladığını söyledi. Balkan devletlerinin, Balkan Savaşları sonucunda bağımsızlıklarını elde etmiş olmalarına rağmen aralarındaki sorunların bitmediğini ve 1990’lı yılların sonuna kadar bu çatışmaların aralıklarla devam ettiğini söyleyen Başkan Şensoy sözlerine şöyle devam etti: “Balkan Savaşları sonrasında Balkanlar’da barışı hâkim görmek mümkün olmamıştır. Aksine 1990’lı yılların sonuna kadar devam edecek bir istikrarsızlık ve çatışma ortamı bölgeye hâkim olmuştur. Bu süreçte ‘ötekileştirme’ temelli etnik ayrılıklar pekişmiştir.  O kadar ki bu durum “Balkanlaşma” adı ile Avrupa’da politik söyleme dahi yerleşmiştir.

Gelinen noktada TASAM olarak, Balkanlar’da barış, güvenlik ve toplum inşası üzerine kurulu bir refah vizyonu geliştirilmesinin çatışmaların tekrarını önleyeceği ve savaşların mirasını bertaraf edeceği düşüncesindeyiz. Bunun için de toplumlararası iletişimin güçlendirilmesi, ekonomik iş birliğinin geliştirilmesi ve zihinsel bariyerlerin aşılmasına ihtiyaç vardır. Bu ihtiyaçtan hareketle, TASAM olarak her yıl Balkanlar’daki iş birliği sürecinin gelişimine katkı sağlamak amacıyla düzenlediğimiz Uluslararası Balkan Forumu’nun beşincisinin ana temasını ‘100. Yılında Balkan Savaşları: Çatışmaların Önlenmesi, Barış ve Refah Vizyonu’ olarak belirledik. Zira Balkanlar’da barış ve refahın güçlenmesi için daha çok iş birliğine ihtiyaç var.

5. Uluslararası Balkan Forumu, hem Balkan savaşlarının uzun vadeli sonuçlarını tartışmayı hem de Balkanlar’daki dost ve akraba toplulukların problemlerini analiz edip ilgili ülke temsilcileri ile birlikte perspektifler çizmeyi hedeflemektedir.”

 

Forumda Balkan Savaşlarının Günümüze Yansıyan Etkileri Masaya Yatırılacak

26 Nisan 2012 Perşembe günü İstanbul’da Ortaköy Princess Hotel’de, açılış konuşmaları ile başlayacak olan 5. Uluslararası Balkan Forumunda; yapılacak 7 oturum ile Balkan savaşlarının sebepleri ve sonuçlarının yanında, bu savaşların 1990’ların başından sonuna kadar yaşanan etnik ve din temelli çatışmalara olan etkileri ve bu çatışma ortamının Balkan halkları arasındaki iletişime ve etkileşime olan etkileri tartışılacak.   

 

Detaylı bilgi için Tıklayınız

 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4773 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1698
Avrupa 13 1333
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 499
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2766 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 566
Orta Doğu 17 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3301 ) Etkinlik ( 70 )
Alanlar
Türkiye 70 3301

Son Eklenenler