TASAM - SAMS Beyin Fırtınası Yapıldı

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Amerika Birkeşik Devletleri İleri Harp Sanatı Çalışmaları Koleji (SAMS*) iş birliği / misafirliği ile 4 Nisan 2012 tarihinde bir Beyin Fırtınası Toplantısı gerçekleştirildi....

Toplantı Notları (Özet)

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Amerika Birkeşik Devletleri İleri Harp Sanatı Çalışmaları Koleji (SAMS*) iş birliği / misafirliği ile 4 Nisan 2012 tarihinde bir Beyin Fırtınası Toplantısı gerçekleştirildi.

* ABD ordusunun gelecekteki liderlerinin eğitim gördüğü Amerika Birleşik Devletleri İleri Harp Sanatı Çalışmaları Koleji SAMS; 1984 yılından beri ABD ordusunda görev yapan subaylara liderlik, strateji, savaş taktikleri, uluslararası ilişkiler ve iletişim konularında yüksek lisans ve doktora seviyesinde dersler veren bir kurumdur.    

Toplantı’da, Soğuk Savaştan Günümüze Değişen Türkiye - ABD İlişkileri, Son Dönem Rusya - Türkiye ve Rusya - ABD İlişkileri, Arap Baharı ve Suriye, Küresel ve Bölgesel Terörizm, İran’ın Nükleer Programı ve Türkiye gibi konular müzakere edildi.

TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Toplantı’nın açılışında yaptığı konuşmada önce TASAM’ın kurumsal yapısı ve çalışma alanları hakkında bilgi verdi.

Şensoy daha sonra Soğuk Savaş sonrası tek kutuplu dünya düzeninin, 11 Eylül sonrasında çok kutuplu dünya düzenine doğru değiştiğini söyleyerek artık günümüzde olayların öngörülebilmekten ziyade tahmin edilebileceğini belirtti. Çok kutupluluğa bağlı olarak değişen parametrelere dikkat çeken Şensoy bunların birincisinin “entegrasyon”, ikincisinin “mikro milliyetçilik”, üçüncüsünün “sürekli kriz yönetimi” olduğunu söyledi. Daha sonra Arap Baharı üstünde duran Şensoy bu sürecin Batılı ülkeler için 3 şey ifade ettiğini söyledi: Birincisinin Kuzey Afrika, Orta Doğu ve Güney Asya’yı içine alan liberal ekonomik kuşak, ikincisinin yeni bir güvenlik kuşağı, üçüncüsünün ise ekonomi ve güvenliğin toplamında Rusya ve Çin’in yalnızlaştırılması hedefi olduğunu ifade etti. Doğu’daki güç adayları için de bu süreçte temel iki endişeyi; halk hareketlerinin ve mikro milliyetçiliğin kendilerine sıçraması ve devrim yaşanan ülkelerdeki kurumsal menfaatlerinin tasfiye olması riskleri şeklinde değerlendiren Şensoy burada Türkiye’ye düşen rolün hem Batılı hem Doğulu ülkelerin hesaplarını çok iyi analiz edip Bölge’deki en önemli aktör olarak üzerine düşen görevleri iyi tanımlayıp bu ülkelerin dönüşüm süreçlerini sağlıklı, kaosa yol açmadan doğru parametrelerle geçirmelerine yardımcı olmak olduğunu belirtti.

Süleyman Şensoy’dan sonra konuşan TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan Türkiye-Amerika ilişkileri konusunda görüşlerini belirtti. Soğuk Savaş boyunca Amerika’nın Türkiye’yi Sovyetlere karşı bir askeri müttefiği olarak gördüğünü, Türkiye’nin bir anlamda Amerika için sınır bekçisi görevini yaptığını söyledi. Amerika’nın Türkiye’yi kültürel, sosyal ve ekonomik anlamda tanımadığını belirten Bilhan, Soğuk Savaş sonrası artık Sovyet tehdidinin ortadan kalktığını ancak özellikle Amerika için, 11 Eylül 2001 sonrasında ortaya çıkan terör tehdine karşı alışılagelmiş mücadele yöntemlerinin işe yaramadığını, asimetrik gayri nizami harp karşısında Amerika ve Türkiye arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Bu bağlamda PKK terörüne değinen Bilhan, özellikle İskadinav ülkelerinin PKK faaliyetlerine izin vermesini eleştirerek, terörün tanımı konusunda mutabakata varılması gerektiğini belirterek bu konuda Türkiye ve Amerika’nın ortak hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ağırlıklı olarak Global ve bölgesel terör konuşulduğu toplantıda, terör tehdidine karşı uluslar arası işbirliğinin geliştirilmesi konusunun altı çizildi. Özellike Hindistan’ın ve Türkiye’nin terörle uzun yıllar boyunca mücadele ettiği, Amerika’nın ancak 11 Eylül sonrasında terörle mücadeleye destek vermeye başladığı belirtildi. Terörle mücadelenin sadece askeri alanda olmaması gerektiği, bu tehtidlere karşı sosyal, ekonomik ve kültürel yönden yaklaşılması gerekliliği üzerinde duruldu.

Süleyman Şensoy, yapılan araştırmaların; Amerika karşıtlığının Müslüman ülkeler arasında en yüksek olduğu ülkelerden birinin Türkiye olduğunu gösterdiğini belirtti ve Amerika’nın terörle mücadelede Türkiye’ye aktif olarak destek vermesi durumunda Türkiye’de toplumsal anlamda bir Amerika sempatisinin oluşacağını, daha kapsamlı iş birliği için yeni yolların açılacağını ve kendini sınırları içinde güvende hisseden bir Türkiye’nin bölgesinde daha aktif rol oynayabileceğini belirtti.

Amerikalı heyette yer alan, ABD Kara Ataşesi Albay Dean T. Katysiyiannis ilerleyen yıllarda ABD ve Türkiye arasında çok boyutlu bir iş birliği gerçekleşeceğine inandığını belirtti.

ABD’li heyetin Rusya - Türkiye ilişkileri konusundaki sorularına karşılık; Amerika’nın özellikle Suriye konusunda Rusya’yı izole etmesi eleştirilerek, Bölge’de barış ve istikrar için Rusya’nın önemli bir aktör olduğu belirtti.

İran’ın Bölge’de önemli bir aktör olduğunu belirten Süleyman Şensoy, İran’ın Bölge’de ve uluslararası arenada dostlarını ve düşmanlarını iyi bildiğini söyledi. Türkiye - İran arasında yüksek rekabet ve düşük iş birliğinin tarihî referans olduğunu belirten Şensoy iş birliğinin geçen seneye kadar artmaya başlağını ancak son gelişmelerle birlikte yüksek rekabetin tekrar arttığını söyledi. İran konusunda üç önemli noktanın üstünde duran Şensoy; ilk olarak İran’ın uluslararası sisteme dâhil edilip edilemeyeceği, Şii-Sünni kutuplaşmasının olup olmayacağı ve son olarak İran nükleer programının barışçıl amaçlara uygun olup olmadığının temel göstergeler olduğunu belirtti.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Amerika Birkeşik Devletleri İleri Harp Sanatı Çalışmaları Koleji (SAMS) iş birliği ile gerçekleştirilen Toplantıya Amerika tarafından; Öğretim Elemanı Robert Tomlinson, Kanada Silahlı Kuvvetlerinden Yb. David Aitchison, SAMS’tan Alb. James Barren, Yb. Darrel Benfield, Stephan Bergeman, Yb. Kevin Cabanas, Yb. Robert Dixon, Yb. Roy Fatur, Yb. Christopher Laneve, Yb. Micheal Lawson, Yb. Lee Mynatt, Yb. Gordon Richardson, Yb. Thomas Shoffner, Yb. James Sisemore, İngiliz Silahlı Kuvvetlerinden Yb. Ian Thomas, Yb. Juan Ulloa, Hindistan Silahlı Kuvvetlerinden Alb. Mohammed Zaki, Dr. Alice Butler-Smith, A.B.D Kara Ateşesi Alb. Dean T. Katsiyiannis, ABD Savunma Ataşeliği’nden Ayhan Baysal. Türkiye tarafından TASAM Süleyman Şensoy, TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçisi Murat Bilhan, Yıldız Teknik Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nurşin Ateşoğlu Güney, Marmara Üniversitesinden Doç. Dr. Gülden Ayman, TASAM Ortadoğu Uzmanı Dr. Muharrem Hilmi Özev, TASAM Uzman Yardımcıları Ahmet Sami Gezgin ve Hazar Vural katıldılar.   

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2564 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 998
Avrupa 13 615
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1322 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 275
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1278 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 772
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1932 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1932

Son Eklenenler