Türkiye - Brezilya Yuvarlak Masa Toplantısı Yapıldı

Haber

Türkiye-Brezilye Yuvarlak Masa Toplantısının ilki “Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler: Türkiye - Brezilya” başlığı altında 8 - 9 Mart 2012 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirildi....

Türkiye-Brezilye Yuvarlak Masa Toplantısının ilki Değişen Dünya Düzeninde Yükselen Güçler: Türkiye - Brezilya“ başlığı altında 8 - 9 Mart 2012 tarihlerinde Brezilya’nın Rio de Janeiro şehrinde gerçekleştirildi.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Brezilyalı düşünce kuruluşu Fundaçao Getulio Vargas (FGV) iş birliği ile Türkiye - Brezilya Yuvarlak Masa Toplantıları’nın ilki Türkiye ve Brezilya’dan akademisyenlerin, uzmanların, diplomatların ve akil kişilerin katılımı ile FGV'nin merkez binası başkanlık toplantı salonunda yapıldı. Toplantıya ev sahipliği yapan FGV, Brezilya ve Latin Amerika'nın en önemli düşünce kuruluşu olma özelliğine sahip.

Türk ve Brezilyalı düşünce kuruluşlarının ortaklaşa gerçekleştirdiği ilk toplantının amacı her iki ülkenin rolü ve amacını günümüz uluslararası sisteminde tanımlamak, her iki ülkeden politika üreticilerini, akademisyenleri ve analistleri iletişime geçirmek ve strateji üretmek olarak belirlenmiş.

Toplantıda Türk heyetini temsilen TASAM Başkanı Süleyman Şensoy, Başkan Yardımcısı (E.) Büyükelçi Murat Bilhan, NATO ve TASAM Akil Adamlar Komitesi Üyesi (E.) Büyükelçi Umit Parmir, Konya Valisi Aydın Nezih Doğan, Merkez Valisi Hasan Duruer, Bahçeşehir Üniversitesi’nden Prof. Dr. Nilüfer Narlı, Milliyet Gazetesi Yazarı Kadri Gürsel, Konya Milletvekili Mustafa Kabakçı, Star Gazetesi Yazarı ve Kültür Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Doç. Dr. Mensur Akgün, Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Bilkent Üniversitesi’nden Dr. Ioannis Grigoriadis ve Yalova Üniversitesi Öğretim Görevlisi Oğuzhan Köse yer aldı.

Brezilya heyetine ise FGV Başkanı Carlos Ivan Simonsen Leal, FGV’den Carlos Pereira, Matias Spektor, Oliver Stuenkel, João Marcelo Maia, Marcelo Neri, Mariana Cavalcanti, Bianca Freire Medeiros ile Elena Lazarou, UERJ’den Prof. Dr. Miriam Saraiva, German Marshall Fund’dan Ian Lesser, Büyükelçi Luiz Augusto de Castro Neves ve FAAP’dan Georges Landau katıldılar.

İlk gün açılış konuşmalarını FGV başkanı Carlos Ivan Simonsen Leal ve TASAM Başkanı Süleyman Şensoy tarafından yapıldı. Her iki başkan dünya politikasında yükselen güçler olan Türkiye ve Brezilya arasında ilk olma özelliği taşıyan bu toplantının bir başlangıç olduğunu ve ilişkilerin karşılıklı olarak gelişmesi için hizmet edeceğini ifade ettiler. TASAM Başkanı Süleyman Şensoy ve Konya Valisi Aydın Nezih Doğan FGV Başkanı Leal'e ev sahipliklerinden dolayı hediye takdim ettiler. 8 Mart Perşembe akşamı FGV Türk ve Brezilya heyetlerine bir akşam yemeği düzenledi.

Türkiye - Brezilya Yuvarlak Masa Toplantısı’nda “Bölgesel Politikalar“, “Ekonomi“, “Sosyal Politikalar“, “Dış Politika“, “Enerji“ ve “Küresel Vizyon“ başlıkları ele alındı. İlk günü kamuoyuna kapalı icra edilen toplantının ikinci günü sonundaki basına ve halka açık kısmında katılımcıların ve dinleyicilerin söz alabildiği tartışma, değerlendirme oturumu gerçekleştirildi.

9 Mart Cuma günkü oturumların sonunda her iki kurumun ikinci toplantıyı yılın ikinci yarısında Türkiye'de düzenlemesinde mutabık kalındı. Konya Milletvekili Mustafa KABAKÇI’nın ikinci toplantıya Konya’nın ev sahipliği yapması hususundaki daveti ile toplantı sona erdi. Aynı günün akşamı Türkiye'nin Sao Paulo Büyükelçisi Ersin Erçin, Türk Heyetinin onuruna bir akşam yemeği düzenledi.


Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2634 ) Etkinlik ( 212 )
Alanlar
Afrika 73 621
Asya 95 1029
Avrupa 22 633
Latin Amerika ve Karayipler 14 66
Kuzey Amerika 8 285
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1346 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 282
Orta Doğu 21 595
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 175
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1288 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 510
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1994 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1994

Türkiye’de yaşayan ve özellikle de 1950’li yıllarda ana vatana göç eden eski Yugoslavya muhacirlerinin uzunca yıllardır kulaktan kulağa yaydığı bir mesele Makedonya vatandaşlığı hakkına sahip olmak. ;

Arjantin ise 45 milyonluk nüfusu, 2 milyon 791 bin kilometrekarelik yüzölçümü ve 518 milyar doları aşan GSYİH’sı ile Latin Amerika’da önemli bir siyasi ve ekonomik bir aktör olup üyesi olduğu bölgesel ve küresel uluslararası örgütler içindeki aktivitesi ile dikkatleri üzerine çekmektedir. Arjantin, ...;

Üstüne inceleme yapılan devletin, “modern devlet” yani “burjuva devleti” olduğunu hatırlatmak gerekir. Ancak burada, Pierre Clastres’nin1 ilkel (ilksel) toplulukların, siyasal yapılanmalarıyla “devlete karşı” topluluklar oldukları ve ilksel halkların tarihinin devlete karşı mücadeleler tarihi olduğu...;

Güvenlik üzerinden yeni ittifakların gelişmesi ise başat ülkelerin aldıkları risklerden ve inisiyatiflerden okunabilmektedir. Mülkiyet ve güç kavramlarının niteliği ile iş modeli tarihsel olarak değişmektedir. “Başarıda Başarısızlık” sendromu yaşayan AB’nin geleceğini; Brexit sonrası Batı’da yeniden...;

Klasik diplomasiye ekonomik, sosyal, kültürel ve insani alanlarda açılım imkanı sunan kalkınma işbirliğindeki aktörlerin etkili koordinasyonu için proje, program ve proaktif inovasyon desteği sağlamak üzere kurulan TASAM Kalkınma ve İşbirliği Enstitüsü’nün resmî internet sitesi yenilendi.;

Emekli Albay Dr. Cengiz Topel Mermer’in “Yeni Soğuk Savaşın Sıcak Cephesi Himalayalar’da Çin-Hint Çatışması” isimli yeni kitabı TASAM Yayınları tarafından kitap ve e-kitap olarak yayımlandı.;

Ukrayna ise 45 milyona yaklaşan nüfusu, Avrupa Birliği ile Rusya Federasyonu arasındaki önemli coğrafi konumu ve kayda değer ekonomik potansiyeli ile dünyanın dikkatini üzerine çekmektedir. Birleşmiş Milletler (UN), BM, Avrupa Konseyi, AGİT, BDT, DTÖ, GUAM, KEİ, AvET, KEİ gibi pek çok bölgesel ve ul...;

Avrupa, Karadeniz, Kafkaslar, Asya, Orta Doğu ve Afrika ülkeleri ile arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağları, Birleşmiş Milletler başta olmak üzere uluslararası alanda yükselen aktivitesi, NATO, AGIT ve CICA gibi örgütlerin önemli üyelerinden olması ve son dönemde geliştirdiği aktif dış politi...;

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.

Rusya'nın hem Avrasya bölgesine hâkim olmak hem de dünya politikalarında lider aktörlerden biri olmak amacıyla geliştirdiği Avrasyacılık tartışmaları, analitik olarak klasik ve modern olarak değerlendirilebilir.