Bakü Deklarasyonu

Haber

( TASLAK ) BAKÜ DEKLARASYONU 3 Mart 2012’de Bakü’de toplanan 3. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nda sunulmuştur. 3. İİT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU...

BAKÜ DEKLARASYONU

3 Mart 2012’de Bakü’de toplanan 3. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nda sunulmuştur.

3. İİT ÜYESİ ÜLKELER DÜŞÜNCE KURULUŞLARI FORUMU

Azerbaycan Cumhuriyeti Stratejik Araştırmalar Merkezi (SAM) ve Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) İslam Ülkeleri Enstitüsü’nün tarafından İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) katkısıyla 2-3 Mart 2012 tarihlerinde Bakü’de “İİT Ülkelerindeki Dönüşüm ve Değişim“ ana teması ile düzenlenen ve samimi ve yapıcı bir ortamda gerçekleşen Forum’un önemi vurgulanmakta,

Daha önce gerçekleştirilen forumların çeşitli ve zengin kültürlere ve geleneklere sahip İİT Ülkeleri’nin gelişimine sağladığı katkı takdir edilmekte,

Tüm İİT üyesi ülkelerin toprak bütünlüğü, sınırlarının ihlal edilemezliği ve İİT’nin uluslararası hukuk ilkelerinin yaşatılmasına sağladığı katkı yeniden teyit edilmekte,

Geçtiğimiz yıllarda diğer uluslararası örgütlerce benimsenmiş olan “Bakü Bildirilerinin“ olumlu deneyimleri ile birlikte, Avrupa’da ve komşu bölgelerde sürdürülebilir kalkınma, insani sorunlar ve barışın temeli olan diyalog süreci; küresel diyalog, ulusların barış içinde bir arada var olmaları ve uluslararası terörizm tehditleri; insan hakları, çevre ve benzeri önemli konuları içeren diğer deklarasyonlar tekrar dile getirilmekte,

Küresel ve yerel siyasi koşulların değişmesiyle son yıllarda dünyada birçok ülkenin yeni bir değişim ve dönüşüm sürecine girmesi; iletişim imkânlarının artması, bilgi teknolojisindeki ilerlemeler; mal, sermaye, hizmet ve insan akışının hızlanması karşısında benzer değişim ve dönüşümün İİT ülkelerinde de kaçınılmaz olduğu göz önüne alınmakta,

Önceki tüm ilgili bildiriler dikkate alınmakta,

İİT ülkelerindeki araştırmacılar ve düşünce kuruluşları arasındaki uyum ve işbirliğinin devletlerarası ilişkilerin gelişmesi sisteminde çok önemli değişkenler halini aldığı tekrar teyit edilmekte,

İslamofobi, ırkçılık, nefret söylemleri, cinsiyet eşitsizliği, çocuk suiistimaline ve çok kültürlülüğe karşı yürütülen kuşkucu politikalar karşısında kamu diplomasisi, medeniyetler arasındaki mevcut köprülerin güçlendirilmesi ve İslam ülkelerinde yaşanan değişim ve dönüşümün etkin bir biçimde araştırılması gibi önlemlerin alınması tekrar teyit edilmekte,

İnsan haklarının evrenselliğine, tarafsız ve ayrımcılık yapılmaksızın uygulanması gerektiğine dair güven ve demokrasinin tüm İİT üyesi ülkelerde yayılması gerekliliği yeniden teyit edilmekte,

İİT ülkelerindeki, ekonomik ve sosyal ilerlemenin devamının akademik alanda daha fazla uzman ve analistin yetişmesine olanak sağlayacağı kanaati dile getirilmekte,

İslam ülkeleri arasındaki öğrenci değişimi programları ve diplomaların geçerliliğinin tanınması gibi konuların önemi bir kez daha vurgulanmaktadır.

Bu gibi forumların gelecekte de düzenli olarak yapılmasının mutlulukla karşılanacağı dile getirilerek:

Daha önceki forumlarda kurulan ve dört dilde yayın yapan www.isttp.org internet portalı aracılığıyla İİT üyesi ülkelerin düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğinin ve ilişkilerin güçlenmesinin gelecekteki ortak faaliyetleri destekleyeceği,

Bu düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğini daha ileri götürmek ve toplu çalışmayı sağlamak için ortak proje ve araştırmalar gerçekleştirileceği,

Düşünce kuruluşlarının sosyal iletişim ağları kapasitesine serbestçe erişimi ve bundan yararlanması amacıyla ortak bilgi bankaları ve enformasyon merkezleri oluşturulması gibi yollarla, araştırma ve analizlere yeni boyutlar kazandırılacağı ve tahsisat yapılacağı,

İslami akademik toplumun gelişimi için İİT ülkeleri analistleri ve bilim adamları arasındaki etkileşimin güçlendirileceği,

İİT ülkelerinin ortak gelişim stratejisine katkı sağlamak ve ortak bir akademik dergi çıkarmak ve Forum’un gelecekteki çalışmalarına katkı sağlayacak ortak araştırma ve analizler yapmak üzere İslam Kalkınma Bankası temelinde genel merkezi Bakü’de olan bir Uluslararası Araştırma Merkezi kurulacağı,

İşbirliği ve müşaverelerin Forum mevcut yapısı ve genel platform çerçevesinde devam edeceği deklare edilmektedir.

Irak Başbakanlığı ofisinin 5. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nun 21-22 Şubat 2014 tarihlerinde Irak’ın başkenti Bağdat’ta yapılması teklifi ve IPRI (Islamabad Policy Research Institute)’nın 6. İİT Üyesi Ülkeler Düşünce Kuruluşları Forumu’nun 5-6 Mart 2015’de Pakistan’ın başkenti İslamabad’da yapılması teklifi mutlulukla karşılanmıştır.

( TASLAK )

3 Mart 2012, Bakü, Azerbaycan

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2567 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 1000
Avrupa 13 616
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1326 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1940 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1940

Son Eklenenler