Bir Balkan Konferansının Ardından

Haber

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir....

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir.
Konferansın açılış konuşmasını Ortadoğu ve Balkan İncelermeleri Vakfı başkanı Büyükelçi Güner Öztek ve Işık Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu yapmıştır.

Konferans iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.Birinci oturumun başkanlığını Işık Üniversitesinden Doç. Dr. Bülent Aras yapmıştır.

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

İlk konuşmacı Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Aydın Babuna, Boşnak Müslümanların komünist rejim yıkıldıktan sonraki dönemde millet olarak gelişmelerini etkileyen önemli faktörlere, çok partili sistemin Bosna Savaşı’na doğru politikalarına ve Dayton Anlaşması sonrası dönemdeki Boşnak kimliğindeki değişmelere değinmiştir. Aydın Babuna konuşmasında şu iki önemli düşünceyi vurgulamıştır: “Bosnalı Müslümanlar kendilerini Avrupalı Müslümanlar olarak görmektedirler.“ İkincisi ise “Avrupalık Düşüncesi ve Bosna Müslüman kimliği üzerinde etkili olmaya çalışan Vehhabisim gibi radikal akımlar iki karşıt düşünce olarak ortaya çıkmaktadır.“

İkinci konuşmacı Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsünün Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanı Stefan Stratiev Ekim 2006 ‘da yapılan seçimlerden sonra Bosnadaki içsel ve dışsal gelişmeler üzerinde durmuştur. Stefan Stratiev’in konuşmasında siyasetteki etnik gruplar arasındaki ayrımlar ön plana çıkmıştır.

Doç. Dr. Bülent Aras

Üçüncü konuşmacı, Sarajeva Üniversitesi Politik Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Sacir Filandra, Bosnalıların İslam ve Modernizm üzerindeki farklı görüşlerinden ve bu iki görüş arasında nasıl bir dengeye ulaşılabileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca, Prof. Dr. Sacir Filandra
“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği Balkanlar için eşitlik, güvenlik ve refah anlamına gelmektedir“ demiştir.

Dördüncü konuşmacı Priştina Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Hasani, Kosova sorununa değinmiş ve tam bağımsızlık ve egemenlik kavramları üzerinde durmuş bunların Kosova için tek çözüm olduğunu savunmuştur.

Birinci oturumun son konuşmacısı, Arnavutluk Uluslararası ilişkiler enstitüsü direktörü Dr. Eno Trimçev, uluslararası toplulukların Kosova’nın son durumuyla ilgili çalışmalarına değindi. Arnavutların kamusal yaşamda kendilerini özgürce ifade edemediklerini savunmuş, Arnavutluktaki politik sembolizm üzerinde durmuştur.

İkinci oturum başkanlığı’nı Işık Üniversitesi, İktisat Bölüm başkanı Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu yapmıştır. İkinci oturumun ilk konuşmacısı Dışişleri Eski Bakanı Prof. Dr. Emre Gönensay Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’ye refah, barış ve güvenlik getireceğinden bahsetti. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Balkanlara doğru genişlemesinde ne kadar
ciddi ve samimi olduğu konusunun da sorgulanması gerektiğini vurgulamıştır.

İkinci konuşmacı Eski Yugoslavya Dış İşleri Bakanı Bumidir Loncar Yugoslavya’dan ayrılan devletlerin ekonomik, sosyal ve politik anlamda bir geçiş dönemine girdiklerini ve bu geçiş döneminde Slovakya ve Slovenya gibi bazı ülkelerin başarılı olduklarını, bazılarının ise geride kaldıklarını ve uluslararası kurum ve programların bu entegrasyon sürecinde önemli olduğunu söylemiştir.

Üçüncü konuşmacı Karadağ Büyükelçisi Zeljko Perovic Karadağ’ın bölgedeki istikrarı sağlamak için çok fazla çaba sarfettiğini ve bir rol model teşkil ettiğini vurgulamış; istikrarı sağlamada NATO’ya üyeliğin önemli olduğunu savunmuştur.

Dördüncü konuşmacı Belgrad Üniversitesinden Prof.Dr. Jovan Teokarevic Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üyeliği için bazı engeller olduğunu vurgulamış ve bunlardan en önemlisinin de Fransa Anayasasındaki değişiklikle beraber ortaya çıkan referandum olayı olduğuna dikkat çekmiştir. Kosova sorunu ile ilgili görüşmelerin nasıl sonuçlanabileceği konusunda istatistiksel veriler üzerinde durmuştur.

Beşinci konuşmacı Üsküp Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden Prof.Dr. Kekenovski Ljubomir Makedonya’daki imparatorluk-devlet modeli ile ulus-devlet modeli uygulamalarından bahsetmiş ve Avrupa Birliğinin Balkan ülkelerine olan negatif bakış açısının objektif bir şekilde değişmesi gerektiğini ve bunun ancak bazı Balkan ülkelerinde demokrasi ve piyasa ekonomisinin uygulanmasıyla sağlanabileceğini savunmuştur.

İkinci oturumun son konuşmacısı Prof.Dr.Vasile Secares, 2004’ de Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliğine girmesiyle başlayan genişleme sürecinin gerçek bir jeopolitik devrim olduğunu savunmuş ve bu genişleme sürecinde AB’nin güvenlik açısında çok önemli bir role sahip olduğu ve bu konuda reformlar yapılması gerektiği üzerinde durmuştur.

Prof.Dr.Secares ayrıca“ Türkiye’nin Avrupa Birliğine ihtiyacı olduğu kadar Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var“ demiştir ve “ Avrupanın son sınırı nerede?“ gibi hassas bir soruya Avrupa Birliği ve NATO’nun cevap vermesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2598 ) Etkinlik ( 190 )
Alanlar
Afrika 69 617
Asya 84 1007
Avrupa 17 625
Latin Amerika ve Karayipler 13 65
Kuzey Amerika 7 284
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1340 ) Etkinlik ( 51 )
Alanlar
Balkanlar 24 280
Orta Doğu 21 592
Karadeniz Kafkas 3 294
Akdeniz 3 174
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1285 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
İslam Dünyası 56 778
Türk Dünyası 18 507
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1989 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1989

Türkiye’nin; iktisadi sorunlarını daha hızlı çözüp kendisine on yıllar kazandıracak yeni yaklaşımları nasıl geliştirebileceği, ilham kaynağı sosyal ahlak devrimini nasıl yapacağı, dünyadaki ekonomik dönüşüm sürecine ne gibi katkılar sağlayabileceği ve bir “finans merkezi“ olma yolunda neler yapabile...;

İstanbul İktisat Kongresi, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM tarafından “Geleceğin Ekonomisinde Türkiye ve Sosyal Ahlak Kodu“ ana temasıyla 09-11 Aralık 2021 tarihinde gerçekleştirilecek.;

Yaratılışından bugüne üzerinde yaşayan insanların tümünün, Tek Bir Dünya olarak düşlediği bu gezegen üzerine, çok sayıda kuramlar ve tezler üretilmiş. ;

Çok boyutlu şekillenen dünya güç sistematiği içerisinde Türkiye - Fas ilişkilerinin ideal bir noktaya taşınabilmesi için, yalnızca siyasi ve stratejik temelli değil, her parametrede karşılıklı derinlik oluşturacak bir yapıya doğru yönelinmesi gerekir. Bu noktada, ‘Türkiye - Fas Stratejik Diyaloğu’nu...;

“Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin-Türkiye İşbirliğinin Geleceği“ başlıklı çok taraflı çalıştay “Kuşak ve Yol, Ticaret, Turizm, Yatırım, Finans ve Teknoloji“ teması ile 12 Nisan 2021 Pazartesi günü, Hilton İstanbul Bosphorus Oteli’nde gerçekleştirilmiştir. ;

Aktör ve otoriteleri stratejik boyutu da kapsayan bir yaklaşımla bir araya getirecek olan Türkiye - Endonezya Stratejik Diyaloğu önemli bir işlev görecektir.;

21’inci yüzyıla Avrupa yeni güvenlik sorunları ile girmiş ve bu da güvenlik ilişkileri ve kurumsal yapılar açısından çok farklı belirlemeleri ve gelişmeleri gündeme getirmektedir. Bu durum, mevcut uluslararası kuruluşların çoğunun rol ve fonksiyonlarını değiştirmekte, bazılarının yok olmasına neden ...;

Çin ve Türk otoritelerinin işbirliği/katkıları ile sürdürülen Proje kapsamında “Çin’in Başarılarının Sırrı | Çin Türkiye İşbirliğinin Geleceği” Çalıştayı İstanbul’da yapıldı.;

2. Uluslararası Akdeniz Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

2. Uluslararası Karadeniz - Kafkas Kongresi

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

10. Balkan İletişim Ağı Konferansı

  • 28 Eyl 2022 - 30 Eyl 2022
  • CVK Park Bosphorus Oteli -
  • İstanbul - Türkiye

İngiltere’nin II. Dünya Savaşı sonrasında Hint Altkıtası’ndan çekilmek zorunda kalması sonucunda, 1947 yılında, din temelli ayrışma zemininde kurulan Hindistan ve Pakistan, İngiltere’nin bu coğrafyadaki iki asırlık idaresinin bütün mirasını paylaştığı gibi bıraktığı sorunlu alanları da üstlenmek dur...

Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar ve başarıyı...

Gündem 2063, Afrika'yı geleceğin küresel güç merkezine dönüştürecek yol haritası ve eylem planıdır. Kıtanın elli yıllık süreci kapsayan hedeflerine ulaşma niyetinin somut göstergesidir.

Geçmişte büyük imparatorluklar kuran Çin ve Hindistan, 20. asırda boyunduruktan kurtularak bağımsızlıklarına kavuşmuş ve ulus inşa sorunlarını aştıkça geçmişteki altın çağ imgelerinin cazibesine kapılmıştır.

Meritokrasi Devlet geleneğimizde yüksek emsalleri bulunan Meritokrasi’nin tarifi; toplumda bireylerin bilgi, bilgelik, beceri, çalışkanlık, analitik düşünce gibi yetenekleri ölçüsünde rol almalarıdır. Meritokrasi din, dil, ırk, yaş, cinsiyet gibi özelliklere bakmaksızın herkese fırsat eşitliği sunar...

Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) ilişkilerinin bugünü ve geleceğinin ele alındığı Avrupa Birliği Sempozyumu, Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Türk Avrupa Bilimsel ve Eğitimsel Araştırmalar Vakfı (TAVAK) işbirliğinde 02 Şubat 2018’de İstanbul Taksim Hill Otel’de gerçekleştirildi.

1982 Anayasası'nın defalarca değişikliğe uğramasına rağmen iskeletinin değiştirilememesi nedeniyle Türkiye'nin yeni bir anayasaya gereksinimi olduğu konusunda kamuoyunda genel bir konsensüs bulunmaktadır.

Bu rapor, Türk savunma sanayiinin gelişme sürecinin sürdürülebilirliginin ve ihracat potansiyelinin arttırılmasında, şekillendirilecek geleceğe uygun; insan sermayesi, yapı, süreç ve stratejilerin tasarlanmasına ışık tutmak, bu kapsamda alınabilecek tedbirleri saptamak maksadıyla hazırlanmıştır.