Bir Balkan Konferansının Ardından

Haber

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir....

14 Aralık 2006 tarihinde Işık Üniversitesi nezdinde Ortadoğu ve Balkan İncelemeleri Vakfı ve Işık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi işbirliğiyle “ Balkanlardaki En Son Gelişmeler “ konulu konferans Işık Üniversitesi konferans salonunda gerçekleşmiştir.
Konferansın açılış konuşmasını  Ortadoğu ve Balkan İncelermeleri Vakfı başkanı  Büyükelçi Güner Öztek ve Işık Üniversitesi  Rektörü Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu yapmıştır.

Konferans iki ayrı oturum şeklinde gerçekleştirilmiştir.Birinci oturumun başkanlığını Işık Üniversitesinden Doç. Dr. Bülent Aras yapmıştır.
 

Prof. Dr. Ersin Kalaycıoğlu

İlk konuşmacı Boğaziçi Üniversitesinden Prof. Dr. Aydın Babuna, Boşnak Müslümanların komünist rejim yıkıldıktan sonraki dönemde  millet olarak  gelişmelerini etkileyen önemli faktörlere, çok partili sistemin Bosna Savaşı’na doğru politikalarına ve Dayton Anlaşması sonrası dönemdeki Boşnak kimliğindeki değişmelere değinmiştir. Aydın Babuna konuşmasında şu iki önemli düşünceyi vurgulamıştır: ”Bosnalı Müslümanlar kendilerini Avrupalı Müslümanlar olarak görmektedirler.” İkincisi ise “Avrupalık Düşüncesi ve Bosna Müslüman kimliği üzerinde etkili olmaya çalışan Vehhabisim gibi radikal akımlar iki karşıt düşünce olarak ortaya çıkmaktadır.”

İkinci konuşmacı Bulgaristan Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Enstitüsünün Stratejik Araştırmalar Bölümü Başkanı Stefan Stratiev Ekim 2006 ‘da yapılan seçimlerden sonra Bosnadaki içsel ve dışsal gelişmeler üzerinde durmuştur. Stefan Stratiev’in konuşmasında siyasetteki etnik gruplar arasındaki ayrımlar ön plana çıkmıştır.
 

Doç. Dr. Bülent Aras

Üçüncü konuşmacı, Sarajeva Üniversitesi Politik Bilimler Fakültesi’nden Prof. Dr. Sacir Filandra, Bosnalıların İslam ve  Modernizm üzerindeki farklı görüşlerinden ve bu iki görüş arasında nasıl bir dengeye ulaşılabileceğinden bahsetmiştir. Ayrıca, Prof. Dr. Sacir Filandra
“Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyeliği Balkanlar için eşitlik, güvenlik  ve refah anlamına gelmektedir” demiştir.

Dördüncü konuşmacı Priştina Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Enver Hasani, Kosova sorununa değinmiş ve tam bağımsızlık ve egemenlik kavramları üzerinde  durmuş bunların Kosova için tek çözüm olduğunu savunmuştur.

Birinci oturumun son konuşmacısı, Arnavutluk Uluslararası ilişkiler enstitüsü direktörü Dr. Eno Trimçev,  uluslararası toplulukların Kosova’nın son durumuyla ilgili çalışmalarına değindi. Arnavutların kamusal yaşamda kendilerini özgürce ifade edemediklerini savunmuş, Arnavutluktaki politik sembolizm üzerinde durmuştur.

İkinci oturum başkanlığı’nı Işık Üniversitesi, İktisat Bölüm başkanı Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu  yapmıştır. İkinci oturumun ilk konuşmacısı  Dışişleri Eski Bakanı  Prof. Dr. Emre Gönensay  Avrupa Birliği’ne tam üyeliğin Türkiye’ye refah, barış ve güvenlik getireceğinden bahsetti. Ayrıca, Avrupa Birliği’nin Balkanlara doğru genişlemesinde ne kadar
ciddi ve samimi olduğu konusunun da sorgulanması gerektiğini vurgulamıştır.

İkinci konuşmacı Eski Yugoslavya Dış İşleri Bakanı Bumidir Loncar Yugoslavya’dan ayrılan devletlerin ekonomik, sosyal ve politik anlamda bir geçiş dönemine girdiklerini ve bu geçiş döneminde  Slovakya ve Slovenya gibi bazı ülkelerin başarılı olduklarını, bazılarının ise geride kaldıklarını  ve uluslararası kurum ve programların bu entegrasyon sürecinde önemli olduğunu söylemiştir.

Üçüncü konuşmacı Karadağ Büyükelçisi Zeljko Perovic  Karadağ’ın bölgedeki istikrarı sağlamak için çok fazla çaba sarfettiğini ve bir rol model teşkil ettiğini vurgulamış; istikrarı sağlamada NATO’ya üyeliğin önemli olduğunu savunmuştur.

Dördüncü konuşmacı Belgrad Üniversitesinden Prof.Dr. Jovan Teokarevic Balkan ülkelerinin Avrupa Birliği’ne üyeliği için bazı engeller olduğunu vurgulamış ve bunlardan en önemlisinin de Fransa Anayasasındaki değişiklikle beraber ortaya çıkan referandum olayı olduğuna dikkat çekmiştir. Kosova sorunu ile ilgili görüşmelerin nasıl sonuçlanabileceği konusunda istatistiksel veriler üzerinde durmuştur.

Beşinci konuşmacı Üsküp Üniversitesi Ekonomi Fakültesinden Prof.Dr. Kekenovski Ljubomir Makedonya’daki imparatorluk-devlet modeli ile ulus-devlet modeli uygulamalarından bahsetmiş ve Avrupa Birliğinin Balkan ülkelerine olan negatif bakış açısının objektif bir şekilde değişmesi gerektiğini ve bunun ancak bazı Balkan ülkelerinde  demokrasi ve piyasa ekonomisinin uygulanmasıyla sağlanabileceğini savunmuştur.

İkinci oturumun son konuşmacısı Prof.Dr.Vasile Secares, 2004’ de  Doğu Avrupa ülkelerinin Avrupa Birliğine girmesiyle başlayan genişleme sürecinin gerçek bir jeopolitik devrim olduğunu savunmuş ve bu genişleme sürecinde AB’nin güvenlik açısında çok önemli bir role sahip olduğu ve bu konuda reformlar yapılması gerektiği üzerinde durmuştur.

Prof.Dr.Secares ayrıca” Türkiye’nin Avrupa Birliğine ihtiyacı olduğu kadar Avrupa Birliği’nin de Türkiye’ye ihtiyacı var” demiştir ve “ Avrupanın son sınırı nerede?” gibi hassas bir soruya Avrupa Birliği ve NATO’nun cevap vermesi gerektiğini vurgulamıştır.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2564 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 998
Avrupa 13 615
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1322 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 275
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1278 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 772
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1933 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1933

Son Eklenenler