II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi [ 12-13 Aralık 2006 ]

Haber

Türkiye ve Sahraaltı Afrika arasındaki ekonomik işbirliği kalkınma yardımları ve yatırım olanakları konulu ’’II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’’ 12-13 Aralık 2006 tarihlerindeTürkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’ın bünyesinde faaliyet gösteren Afrika Enstitüsü tarafından icra edildi....

 

Türkiye ve Sahraaltı Afrika arasındaki ekonomik işbirliği kalkınma yardımları ve yatırım olanakları konulu ’’II. Uluslararası Türk-Afrika Kongresi’’ 12-13 Aralık 2006 tarihlerindeTürkasya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM)’ın bünyesinde faaliyet gösteren Afrika Enstitüsü tarafından icra edildi. Daha fazla bilgi için tıklayın.

II. Uluslararası Türk - Afrika Kongre Programı İçin tıklayın.

 

1. SUNUŞ

Küreselleşme günümüzde ekonomik işbirliği başta olmak üzere uluslararası ilişkileri, siyasî ve sosyo-kültürel etkileşimleri geleneksel çizgisinden ayırmakta ve yeni boyutlara taşımaktadır. Süratle uygulamaya konan stratejiler önemli gelişmelere neden olmaktadır. Bu gelişmelere paralel olarak gelecek için hayatî projeler üretemeyen ülkeler bu yarışa katılamadan saf dışı kalacaklardır. Asya, Avrupa ve Afrika kıtaları arasında yegâne stratejik önemi haiz köprü konumundaki Türkiye hazırlayacağı projelerle bu değişim sürecinde etkin rol almalıdır.

 

 Türkiye 21. yüzyıla girdiğimiz bu dönemde geçmişin monoton devlet mantığını bir tarafa bırakarak Türk siyasetçilerine, iş adamlarına, akademisyenlere ve sanatçılara, hatta yeni yetişen nesillere dış dünyaya açılmaları konusunda ciddi destek vermek durumundadır. Dışa yönelik açılımların gerekliliği kadar yurtdışından da içeriye doğru bir çekim gücü oluşturulması kaçınılmazdır.

 

 Bir tarafta ekonomik alanda büyük gelişme kaydeden G–8 ve benzeri uluslararası örgütlere üye ülkeler zenginliklerini her geçen gün artırırken diğer taraftan mesela 47 bağımsız ülkenin yer aldığı Sahraaltı Afrikası giderek daha da fakirleşmektedir. Öyle ki, bu bölge büyük bir fakirlik ve bunun neticesinde bir insanlık felaketine dönüşen açlıkla mücadele etme refleksini dahi kaybetmiş bulunmaktadır. İçinde bulundukları mevcut konumlarını sadece kendi idarecilerinin hatalarına bağlamak gerçek nedenleri gizlemek demektir. Dünyanın en gelişmiş ülkelerinin uzun yıllar idaresinde kalan bölge ülkeleri kendilerini sömüren ülkelere yakın bir gelişme göstermeliydiler. Ne var ki, gelişmiş ülkeler yeni sömürgeciliğin bir neticesi olarak Sahraaltı Afrika gibi coğrafyaları akıl almaz şekilde geri bıraktılar. Fakirleşmelerinde sömürgecilik döneminde dayatılan sınırlar kadar siyasî, ekonomik ve kültürel bakımdan geri bırakılmaları başlıca etkenlerdir.

 

 Yeraltı ve yerüstü kaynakları bakımından dünyanın dev şirketlerinin bütün dikkatlerini üzerlerine çeken Sahraaltı Afrika ülkeleri sahip oldukları zenginlikleri bizzat kendi kalkınmaları için kullanmak durumundadırlar. Ayrıca, dışarıdan alacakları yardımların kalıcı olması ve daha verimli kullanılması yönündeki hazırlanan projelerin uygulanabilmesinde etkin rol almalarına imkan verilmelidir.

 
TASAM tertipleyeceği Uluslararası II. Türk-Afrika Kongresi sayesinde, Sahraaltı Afrika ülkelerinin alışılagelen ilişkileri dışında yeni açılımlarla tanışmaları ve bir türlü çözülemeyen sıkıntılarına yeni çözüm imkanları bulmaları sağlanacaktır. Bu kongre ile Türkiye ile Sahraaltı Afrika arasında ekonomik işbirliği, kalkınma yardımları ve yatırım imkânları konuları incelenecek ve bu bölge ile daha yakın işbirliği ve yardımlaşmaya katkı sağlamak için gerekli bilgi birikimi temin edilecektir.

 

 

Devlet Bakanı Beşir Atalay

Kongrenin açış konuşmasını yapan Devlet Bakanı Beşir Atalay, Afrika ülkerindeki yoksulluğun giderilmesi için Türkiye’nin bu ülkelerde kalkınma ve teknik yardım projeleri yürütmeyi hedeflediğini söyledi.
 

Kongrenin açılışında, kalkınma yardımlarında Afrika ülkelerine öncelik verilmesi ve bu ülkelerle ticaret ilişkilerinin geliştirilmesinin, hükümet politikası olduğunu belirten Atalay, Afrika’daki sorunların çözümünde Türkiye’nin uluslararası toplumla birlikte hareket ettiğine dikkat çekti.

 

Bakan Beşir Atalay, şunları söyledi:"Hükümetimizin Afrika’ya açılım politikasıyla ilgili olarak atılan bu adımlarla, öncelikle ülkemiz adına Sahraaltı Afrika ülkelerinde kalkınma ve teknik yardım projelerinin yürütülmesi hedeflenmektedir. Bu yardımların temel amacı, kardeş ve dost olarak gördüğümüz Afrika ülkelerinde belirli seviyede bir yaşam standardına ulaşılması, fakirliğin azaltılması ve sürdürülebilir bir büyümenin yakalanmasıdır."

 

Senegal Devlet Bakanı Abdulkadir Sow da, Afrika’da çok karlı yatırım alanları bulunduğunu anlattı ve Türk işadamlarını davet etti.

 
Sudan Uluslararası İşbirliği Bakanı Al-Tigani Saleh Fedail de, Afrika’nın gelişmesi için yeni ortaklara ihtiyaç duyulduğunu, Türkiye’nin de bu ortaklardan biri olduğunu söyledi.

 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1914 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1914

Son Eklenenler