Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı (BİLGE 2018) | TEBLİĞ ÇAĞRISI

Haber

İslam inancına göre kadın ve erkek bir diğerinin tamamlayıcısıdır. Her iki cins de günahlardan eşit derecede sorumludur ve her ikisi de Allah’ın rahmet ve mağfiretine mazhar olmada eşittir....

- TEBLİĞ ÇAĞRISI -
DÜNYA MÜSLÜMAN KADINLAR ZİRVESİ
VE FUARI  (BİLGE 2018)

“Bir Kadın - Bir Dünya | Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar”
( 01-03 Mart 2018, İstanbul - Türkiye )
 

İslam inancına göre kadın ve erkek bir diğerinin tamamlayıcısıdır. Her iki cins de günahlardan eşit derecede sorumludur ve her ikisi de Allah’ın rahmet ve mağfiretine mazhar olmada eşittir.
 
İslam dünyasında yüksek mertebe sahibi pek çok kadın bulunmaktadır. İslam ile ilk müşerref olan kişi Hz. Peygamber’in (sav) çok sevdiği ve saygı gösterdiği Hz. Hatice’dir (ra). Hz. Âişe (ra) ise bilgisine müracaat edilen bir âlime hanımdır ve hadis râvilerinin önde gelenlerindendir. Büyük işler başaran ve ün kazanan pek çok kadın sahabe bulunmaktadır. Tarihte ve günümüzde İslam dünyasında yüksek statü sahibi kadınların oranı göz ardı edilemeyecek kadar yüksektir.
 
Kadın ve erkek her Müslümanın beşikten mezara ilim öğrenmesi gerektiğini ifade eden İslam dinine göre medeni, ticari ve cezai hukuk alanları ile ilgili mevzularda ve dinî yükümlülükler konusunda - fizyolojik farklılıklardan kaynaklanan bazı istisnai hususlar dışında - erkek ile kadın aynı haklara sahiptir ve aynı sorumluklarla mükelleftir.
 
Bazı dönemlerde ve yerlerde Müslümanların bu ilkelere tam olarak sadık kalamadıkları doğrudur ama İslam dinince 1400 yıl önce tespit edilen kadın hakları konusunda diğer toplumların harekete geçmesi için 19. ve 20. yüzyılları beklemek gerekmiştir. Bununla birlikte, kadının toplum içerisindeki yeri ile ilgili olarak günümüz İslam dünyasının da kat etmesi gereken çok mesafe bulunmaktadır.
 
Modern dönemde sanayileşme, kentleşme ve bilgi devrimi gibi olgular toplumun tüm fertlerinin üretime katılmasını zorunlu hâle getirmiştir. Öte yandan, kırsalda iken bir şekilde hayatın içinde olan Müslüman dindar kadınlar, modern şehirlere intibak konusunda erkeklerden daha büyük güçlüklerle karşılaşmışlardır. Çünkü kitlesel eğitim ve iş zorunlulukları yanında toplumun kadına bakışı, dindar kadınları toplumdan kopmak ya da toplumla istemediği biçimde bütünleşmek arasında seçim yapmaya zorlamıştır.
 
Modern dönemde kırsaldan kente göç ile birlikte erkeklerin yanı sıra kadınların da modern şehirlerde insana yakışır bir statü edinmeleri zaruret haline gelmiştir. Gücün önem kazandığı, güçlü olanın haklı (!) sayılmaya başlandığı, güçsüz olanın ise acımasızca ezildiği modern dönemlerde fiziki bakımdan görece daha güçsüz olan kadınların erkeklere göre daha fazla mağdur oldukları bir ortam oluşmuştur.
 
Herkesle birlikte çalışan ama hak ettiğini alamayan Batılı kadınlar zaman içerisinde kadın haklarının geliştirilmesi yolunda önemli mesafe kat etmişlerdir. Bu yöndeki çabalarda kimi zaman ciddi aşırılaşma ve kadın ile erkeği karşı karşıya getiren yaklaşımlar ortaya çıkmıştır.
 
Bu sırada İslam dünyası da sanayileşme, kentleşme, iletişim ve ulaşım alanlarında modernitenin etkilerini hissetmeye başlamışsa da, gerek İslam dünyasının kadın konusundaki özgün kültürel müktesebatı nedeniyle gerekse ekonomik kalkınma anlamında Batı’yı oldukça geriden takip ettiği için, Batı’daki gibi bir kadın hakları mücadelesi gerçekleşmemiştir.
 
Oysa İslam dünyası, her konuda olduğu gibi, modern dönemde kadının konumu ile ilgili olarak da kendi özgün yaklaşımını ortaya koymak zorundadır.
 
İslam’da cinsiyet, renk, ırk gibi özellikler bir üstünlük nedeni olarak görülemez; üstünlük sadece kötülükten korunma ve iyilikte yarışma iledir.  Bu açıdan bakıldığında İslam’da kadın - erkek ilişkisi, tamamlayıcılık ilişkisidir; kadın erkeğin, erkek de kadının tamamlayıcısıdır.
 
Dünya İslam Forumu kurumsal çerçevesinde gerçekleştirilecek Dünya Müslüman Kadınlar Zirvesi ve Fuarı (BİLGE 2018)’de kadın - erkek ilişkilerindeki tamamlayıcılık ilişkisi yanında, modern dönemde Müslüman kadının yüzleşmek zorunda kaldığı problemlerin tartışıldığı, çözüm önerilerinin geliştirildiği, dünyanın dört bir yanından gelen katılımcıların oluşturacağı etkileşim atmosferi içerisinde evrensel sorunlara evrensel çözüm arayışlarının gerçekleşeceği bir tartışma platformu ve etkinlik oluşturulması planlanmaktadır.
 
Etkinliğin temel amacı bu alanda bir tartışma ortamı oluşturmak, İslam dünyasının yumuşak güç/kamu diplomasisi inşası perspektifine ve küresel kadın yönetişimine entelektüel katkı sağlamaktır. Makro tartışmalara paralel öngörülen atölye/workshop çalışmalarında ise proje/politika önerilerinin tartışılması ve somut sonuçlara ulaşılması için sunum çağrısının proje/politika temelli yapılması benimsenmiştir.
 
 
Ana Tema
Bir Kadın - Bir Dünya | Güç ve Adalet İnşası İçin Politikalar
 
Alt Temalar
Kadınlar ve Erkekler; İyilikte Yarışmak
Güç Adalet ve Medeniyet İnşasında Kadın
Küresel Yeni Dengeler, Rekabet Parametreleri ve Kadın
Değişen Devlet Doğası, Beklenti Yönetimi ve Kadın
İnsan Kaynağı İnşasında Model Rol; Anne
 
Politika/Proje Atölyeleri
Kadın İçin Kadın Perspektifleri/Politika Önerileri/Projeler;
-          Eğitim ve Bilim
-          İş Hayatı ve Girişimcilik
-          Sosyal Hayat, Siyaset ve Din
-          Sağlık, Sosyal Güvenlik ve İstihdam
-          Teknoloji ve İnovasyon
-          Savunma ve Güvenlik
-          Sosyal Politikalar ve Sivil Toplum
-          Enerji Su ve Gıda
-          Ekonomi ve Finans
-          Kültür ve Turizm
-          Sanat ve Edebiyat
-          Uluslararası Kalkınma İşbirliği
-          Şehir ve Yerel Yönetişim
-          Düşünce ve Akademi
-          Uluslararası Diaspora
 
TEMATİK ETKİNLİKLER
Uluslararası Kadın ve Barış İnşası Konferansı 2018
Dünya Müslüman Kadın STK’ları Konferansı 2018
Genç Müslüman Kadın Konferansı 2018
Dünya Müslüman Kadın Kültür Festivali 2018
Dünya Kuran Saati 2018
 
 
TEBLİĞ ÖZET GÖNDERİM
 
Konferans bünyesinde konuşmacı olmak için wise@tasam.org  adresine aşağıdaki gibi düzenlenmiş MS Word dosyasını iletmeniz gerekmektedir:

-       Tebliğ başlığı
-       300 kelimelik özet, 5 anahtar kelime
-       Kurumsal bağınız ve kısa özgeçmiş (detaylı CV değil)

 
Özet son gönderim tarihi : 31.12.2017
Kabul edilen bildirilerin ilanı tarihi : 14.01.2018
Tam metin gönderim son tarih : 18.02.2018
Gözden geçirilmiş tam metin gönderimi : 15.03.2018
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2523 ) Etkinlik ( 170 )
Alanlar
Afrika 64 601
Asya 74 974
Avrupa 13 607
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 277
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1312 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 273
Orta Doğu 17 578
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 168
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 770
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1866 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
Türkiye 75 1866

Son Eklenenler