Denizli Ahilik Bölge Toplantısı Yapıldı

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) tarafından düzenlenen Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran ...

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ile Esnaf ve Sanatkârlar Derneği (ESDER) tarafından düzenlenen Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Projesi “Denizli Bölge Toplantısı” Başbakanlık ile Denizli Valiliği’nin desteği ve Güney Ege Kalkınma Ajansı’nın katkılarıyla 24 Mayıs Çarşamba günü Denizli’de gerçekleşti.
 
Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 ile Türkiye 2053 Projeleri kapsamındaki “Değerler İnşası” çalışmaları ekseninde düzenlenen toplantının açılış konuşmalarını Denizli Valisi Dr. Ahmet Altıparmak, ESDER Başkanı Mahmut Çelikus yaptı.
 
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy toplantı ile ilgili mesajında; Türkiye’nin Stratejik Vizyonu 2023 Projesi’nin 2005 yılından bu yana “Makro Çerçeve”, “Stratejik Lokomotif Sektörler” ve “Değerler İnşası” başlıklarıyla sürdüğünü, 2007 yılından itibaren de Cumhurbaşkanlığı himayesinde devam ettiğini belirterek, 2015 yılı itibarıyla Proje’nin, “TÜRKİYE 2053” olarak revize edildiğini, gelecek vizyonu içerisinde kurumsal olarak hareket etme kültürünün başlamasını, 2023 projesinin en büyük başarısı olarak nitelendirdiğini ifade etti. Şensoy, “Değerler İnşası” ile ilgili çalışmaların yaklaşık 5 yıldır ‘’Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” başlıklarıyla devam ettiğini belirterek, sözlerine şöyle devam etti: “Acaba makro politikaya yansıyabilecek, insan hayatına - kurumların hayatına yansıyabilecek bir hayat tarzı geliştirilmesine katkıda bulunabilir miyiz? Çalışmalarımızın temelindeki arayış budur. Yeni Sanayi Devrimi’ne uyum başta olmak üzere Türk Markalarının temel motivasyonunu oluşturacak değerlerin şifrelerini Ahilik sisteminde tekrar yorumlamak ve uygulamak için bu etkinliğin ve takip edecek çalışmaların öneminin altını tekraren çiziyorum .  4. Sanayi Devrimine uyumun şifresi ‘Ahilik’tir…”
 
Ana teması; ‘’Üretim - Tüketim Sosyal Sorumluluk, Eğitim İş Modeli” olarak belirlenen ve ‘’Medeniyet İnşası: Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler’’ etkinlikleri çerçevesinde tasarlanan “model proje” içindeki Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi’nde; Ahiliğin, Türkiye ve dünya için her ölçekte uygulanabilir “iş ve eğitim modeli” potansiyelinin kurumsallaşmasına katkı sağlayacak iş modelleri tartışılarak, günümüzde değerlerin daha fazla hayatın içinde yer alması için gereken çalışmalar tartışılmıştı. Proje kapsamındaki etkinliklerde akademisyenler, politika yapıcılar, uzmanlar, kamu, iş dünyası, esnaflar ve STK temsilcileri ile düşünce kuruluşları mensupları yer alıyorlar.
 
Toplantı’ya konuşmacı olarak Ahi Evran Üniversitesi Ahilik Kültürünü Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürü Öğretim Görevlisi Kâzım Ceylan, Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nurettin Öztürk, Dumlupınar Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Hukukçu-Yazar Lütfi Bergen, Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ramazan Biçer, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İİBF Dekanı Prof. Dr. Mehmet Karagül, Dumlupınar Üniversitesi Uluslararası Ticaret ve Finansman Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Ömer Nasuhi Şahin, Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Görevlisi Tümay Mercan, Üreten Kadınlar Derneği ÜKADER Genel Başkanı Şeyma Salt, Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgut Tok, Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Süleyman Doğan ve MÜSİAD Muğla Şubesi Genel Sekreteri Nurhan Keleş katıldı.

Alt Temaları “Üretim, Tüketim ve Eğitim Modeli Olarak Ahilik ve Ahi Evran”, “Otokontrol Müessesesi Olarak Ahilik”, “Sosyal Politikalar, Sivil Toplum ve Ahilik”, “Sosyal Güvenlik, Sağlık ve Ahilik”, “Çok Boyutlu Güvenlik ve Ahilik ( Orta Sınıfın Tasfiyesi ve Mikro Milliyetçiliğin Etkilerinin Önlenmesi vb. )”, “Çok Boyutlu Refah ve Siyasi İstikrar için Ahilik”, “Tüketici Hakları ve Ahilik”, “Emek, Sermaye ve Ahilik”, “Tarihî Sosyal ve Kültürel Değerlerin İhyası için Ahilik” olan Proje’de Yeni Kurumsal Modellemeler başlığı altında; “Baciyan-ı Rum” “Ahiyan-ı Rum” “Abdalan-i Rum” “Gaziyan-ı Rum” da öne çıkıyor.
 
TASAM’ın “Değerler İnşası“ ile ilgili çalışmaları yaklaşık 5 yıldır “Referans Değerler, Kurumlar, Kişiler” temel başlığı altında devam ediyor. Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Projesi kapsamında 2016 yılında gerçekleşen Hazırlık Çalıştayı, 3 Tema Çalıştayı, Uluslararası Ahilik ve Ahi Evran Kongresi ardından düzenlenen Denizli Bölge Toplantısı ile yurt içindeki bölgesel toplantılara başlanmış oldu. Proje toplantılarının, yurt içi 2 toplantıyla birlikte, Türk Kültür coğrafyasındaki 5 ülkede daha yapılması planlanıyor.
 
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2555 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 614
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1916 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1916

Son Eklenenler