2. Türkiye - Çin Forumu’nda “Tek Kuşak - Tek Yol” Projesi Konuşuldu

Haber

2. Türkiye - Çin Forumu “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler” ana teması ile Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Çin Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) tarafından 22 Mayıs 2017’de İstanbul’da gerçekleştirildi. ...

“Tek Kuşak - Tek Yol” Projesi’nde Türkiye’nin önemli bir ortak olduğu vurgulandı
 
2. Türkiye - Çin Forumu “Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler”  ana teması ile Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) ve Çin Dışişleri Bakanlığı’na bağlı Çin Uluslararası Çalışmalar Enstitüsü (CIIS) tarafından 22 Mayıs 2017’de İstanbul’da gerçekleştirildi.
 
TASAM Başkanı Süleyman Şensoy Forum’la ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu yeni küresel trendler ve bölgesel dengeler temelinde sürdürülen Türkiye - Çin Forumu; söylemleri eyleme ve karşılıklı bağımlılığa taşıyan bir ‘model’ ihtiyacını karşılamada örneklik teşkil etmektedir. Siyasi iradenin içini dolduracak yol haritası ve envanter tanımlanmasına olan ihtiyaç da ivedi ve elzemdir. TASAM ve CIIS bu çerçevede sürece proaktif katkı sunmaya devam eden Türkiye - Çin Forumu’nun kurumsallaşması için çalışmaya devam edecektir.” dedi.
 
CIIS Başkan Yardımcısı Dr. Dong Manyuan Türkiye’nin dünya ve Çin için  stratejik rolünün öneminden bahsederek, kapsamlı işbirliklerini ve ekonomik ilişkileri  geliştirilmesi gerektiğini, iki ülke arasında  öğrenci ve akademisyen değişimlerinin önemli olduğunu, daha fazla akademisyenin konuya eğilmesi gerektiğini belirtti.
 
Forum kapsamında; İpek Yolu Entegrasyonu ve Türkiye & Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik, Afrika, Güney ve Orta Asya, Orta Doğu’da Türkiye-Çin İşbirliği ve Koordinasyonu, Çok Boyutlu Güvenlik, Medya  gibi her iki ülke için önemli  başlıklar tartışıldı.
 
Forum’da “Tek Kuşak - Tek Yol” Projesi’nin bir kalkınma projesi olarak, birçok ülkeye umut olduğu;  üzerinden geçtiği şehirleri güncelleyecek, modernleştirerek, akıllı şehirler hâline getireceği; çevreye dostane bir takım yatırımların da sağlanacağı; İpek Yolu’nun, geçtiği şehirleri “yeni hava limanları”, “hızlı trenler” ve “deniz taşımacılığı” konusunda geliştireceği; Türkiye'ye de kalkınma açısından çok fazla getiri sağlayacağı belirtildi.
 
“Tek Kuşak- Tek Yol” Projesi'nde Türkiye’nin özellikle Batı Bloku'nda yer alan bir ülke olması nedeniyle Çin için oldukça önemli bir anahtar partner konumunda olduğu,  Proje’de yer alan İran, Pakistan gibi ülkelerin bu kaldıraç görevine sahip olmadıkları vurgulandı. 
 
Proje’nin, Asya-Avrupa için heyecan verici bir proje olmasıyla birlikte birçok farklı  ülkeyi kapsaması dolayısıyla, farklı ülke, farklı iktisadi, sosyo-kültürel ve hukuki yapılara yönelik çalışılması, ortak bir dil geliştirilmesi, Proje’nin büyüklüğü ve bir çok ülkeyi kapsaması dolayısıyla Çin’in tek başına kaynak ayırmasının zor olacağı, finansman konusunda proje ortaklarının da katkıda bulunmasının gerekeceği belirtildi. 
 
Toplantı’da ayrıca; Türkiye ve Çin ilişkilerinin tarihsel boyutu, Türkiye ile Çin arasında ekonomik, kültürel ve eğitim konularında işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı. Dil konusunun önemine değinilerek, karşılıklı olarak ülke dillerinin öğrenilmesine, öğrenci ve akademisyen değişimine vurgu yapıldı. Her iki ülkenin birbirini Batı medyasından değil, kendi medyalarından, birinci elden tanımasının önemine de dikkat çekildi.
 
Toplantı’da Türkiye ve Çin ilişkilerinin tarihsel boyutu, “Tek Kuşak - Tek Yol İnisiyatifi”, Türkiye ile Çin arasında ekonomik, kültürel ve eğitime dair işbirliğinin geliştirilmesi konuları ele alındı.  Dil konusunun önemine değinilerek, karşılıklı olarak ülke dillerinin öğrenilmesi ile öğrenci ve akademisyen değişimine vurgu yapıldı. Her iki ülkenin birbirini Batı medyasından değil, kendi medyalarından, birinci elden tanımasının önemine dikkat çekildi.
 
Ana teması ''Yeni Dönem Türkiye - Çin İlişkileri: Fırsatlar ve Riskler'' olarak belirlenen 2. Türkiye - Çin Forumu’nda; “Sektörel ve Finansal Derinleşme”, “Güvenlik ve Savunma Sanayii”, “Yatırım, Ticaret, Altyapı ve Müteahhitlik”, “Kamu Diplomasisi; Yerel Yönetimler, Sivil Toplum, Düşünce Kuruluşları ve Medya”, “Devlet Doğasının Değişimi, Beklenti Yönetimi ve Çok Boyutlu Güvenlik”, “ASEAN Bölgesi, Şangay İşbirliği Örgütü vb. ve Asya’da Entegrasyon”, “Enerji, Su ve Gıda Güvenliği”, “Bilim ve Teknoloji, Akademi ve Kültür”, “ Orta Doğu - Afrika, Güney ve Orta Asya” başlıkları altında konular tartışıldı.
 
CIIS uzmanları, akademisyenler, araştırmacılar, iş adamları ve medya temsilcilerinin katıldığı toplantı sonunda, 3. Türkiye - Çin Forumu’nun Pekin’de düzenlenmesi kararlaştırıldı.
 
Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2523 ) Etkinlik ( 170 )
Alanlar
Afrika 64 601
Asya 74 974
Avrupa 13 607
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 277
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1312 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 273
Orta Doğu 17 578
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 168
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 770
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1866 ) Etkinlik ( 75 )
Alanlar
Türkiye 75 1866

Son Eklenenler