Türkiye - Güney Kore Proje Konferansı

Haber

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Kore Cumhuriyeti Kültür Spor ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Türkiye - Güney Kore Proje Konferansı, 22 Mayıs 2017’de Ankara’da icra edilecek. ...

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Kore Cumhuriyeti Ankara Büyükelçiliği ile Kore Cumhuriyeti Kültür Spor ve Turizm Bakanlığı işbirliğinde düzenlenen Türkiye - Güney Kore Proje Konferansı, 22 Mayıs 2017’de Ankara’da icra edilecek.
 
Kore’nin Asyalılık yanında Orta Asya kültürü ile benzerlikleri, Türkiye’nin ise Orta Asya kökenleri bilinen bir gerçek. Kore - Türkiye diplomatik ilişkilerinin 60. yılı münasebetiyle, Kore Cumhuriyeti Kültür Spor ve Turizm Bakanlığı, Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği ve TASAM işbirliğinde sürdürülen bir uluslararası araştırma projesi kapsamında 22 Mayıs 2017’de, Ankara Kore Kültür Merkezi’nde düzenlenmesi planlanan Konferans, Türk kültürünün bölgedeki etkilerini incelemek, Orta Doğu ve Akdeniz kültürleri içerisindeki yegâneliğinin nedenlerini araştırmak, her iki ülkenin tarihî - kültürel yolculuklarındaki benzerlik ve farklılıkları ortaya koymak, tarihî bağlantılar ve Asyalı ortak kimliği üzerinden ortak kültürel faaliyetler üzerinde akademik çalışmalar yapmak üzere tasarlandı.
 
Ana teması “Kore’nin Denizaşırı Kültürel Kapasitesinin Teşviki Temelinde Türkiye ve Orta Doğu’nun Kültürel Kodları” olan etkinliğin alt temaları ise şöyle: “Türkiye’nin Kültürel Anlamda Yegâne Oluşu ve Diğer Orta Doğu Ülkeleri ile Arasındaki Kültürel Nüanslar”, “Popüler Türk Kültürünün Referansları ve Geleneksel Türk Kültürü ile İlişkileri”, “Türk Kültürü ile Çin, Kore, Rusya, Hindistan, Fars gibi Asya Kültürleri Arasındaki Etkileşim”, “Güney Kore ve Türkiye Arasındaki Kültürel Benzerlikler, Farklılıklar, Tarihî Bağlar ve Bu Bağların Günümüzdeki Kültürel İlişkilere Yansımaları”, “Türkiye ile Orta Doğu Ülkeleri Arasındaki Kültürel Benzerlikler ve Farklılıklar: Orta Doğu’da Türkiye - Kore İşbirliği İmkânları”.
 
Araştırma projesi kapsamında gerçekleştirilecek Türkiye - Güney Kore Proje Konferansı’ndan faydalı ve somut neticeler alınması hedeflenirken, Proje’nin hem teorik bir arka plana sahip olması, hem de işlevsel ve pratik çıktılar sağlayabilecek bir zeminde sürdürülmesi öngörülüyor. 
 

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4773 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1698
Avrupa 13 1333
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 499
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 22 565
Orta Doğu 16 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3301 ) Etkinlik ( 70 )
Alanlar
Türkiye 70 3301

Son Eklenenler