Türk Dünyasının Eşitliği Üzerine…

Konuşma

Dünya Türk Forumu gibi Türk halklarını bir araya getiren böyle bir toplantıda öncelikle kendi ana dilim olan Kazakçayı konuşmak isterdim. Ancak ne yazık ki Kazakçadan Türkiye Türkçesine tercüme hizmeti verilmediğinden Forum’da Rusça konuşmak zorundayım. ...

 Bayanlar ve baylar!

Dünya Türk Forumu gibi Türk halklarını bir araya getiren böyle bir toplantıda öncelikle kendi ana dilim olan Kazakçayı konuşmak isterdim. Ancak ne yazık ki Kazakçadan Türkiye Türkçesine tercüme hizmeti verilmediğinden Forum’da Rusça konuşmak zorundayım. Rus dilinin bende iki büyük anlamı var. Birincisi eğitim almamı sağlayarak kendimi yetiştirmeme yardımcı olması, ikincisi ise üç yüz yıl boyunca Kazakistan’la birlikte bütün Orta Asya bölgesini ve diğer bölgelerdeki Türk halklarını sömüren Rusya’nın, yani Rusların ana dili olmasıdır.

Bununla birlikte Rusya’nın, bugün artık bağımsız ve erkin birer devlet haline gelen bölge ülkelerinin gelişiminde katkısı olmadığını söylemek zordur. İşin ilginç tarafı Rusya benim hayatımda büyük bir yere sahiptir. Çünkü bu devlet benim hem bilim doktoru, hem profesör, hem astronot, hem de pilot olmamı sağlamış; alanımda ilklere imza atmanın yolunu açmış ve enteresan olaylara tanıklık etmeme vesile olmuştur.

Ancak, asıl değinmek istediğim, Türk Dünyasıyla ilgili bazı kısa konulardır.

Şu an esas konuşmamız gereken konu Türk Dünyasının durumu ve geleceğidir. 21. Yüzyıl Türk Halklarının hayatında çok büyük öneme haizdir. Zira Türk Dünyasıyla ilgili en önemli olaylar bu dönemde meydana gelmiştir.

Aslında 21. Yüzyıl genel itibarıyla birçok yeniliklerin, ilklerin ve değişikliklerin ortaya çıktığı bir yüzyıldır. Ancak bunların hiçbiri Türk Dünyasında olanlarla kıyaslanacak ölçekte değildir. Dünyayı kamplara bölen Sovyetler Birliği dağılmış ve yetmiş yıldan fazla bir zaman Rusya’nın merkezi yönetimine bağlı kalarak yaşayan Türk Cumhuriyetleri bu hakimiyetten kendilerini kurtarmışlardır. Dünyaya gelen yeni Türk devletleri artık dünya politikasının bir parçası, oyuncusu olarak, varlıklarını sürdürmektedir. Dünya artık bu Devletlerle Rusya üzerinden ya da Moskova’nın “penceresinden” değil, doğrudan işbirliği ve diplomatik ilişkiler kurabilmektedir. Bu devletler Dünya’yla birlikte adımlarını atmaya devam ediyorlar. Bu zahmetli ve yorucu yolda kimi ağır, kimi ise yavaş yürüyor. Ancak her şeye rağmen Türklerin büyük çoğunluğu özgürlüklerini kazanmışlardır, mühim olan da bu’dur zaten. Bunun altını kalın çizgilerle çizmek istediğimi de belirtiyorum. Artık 21. Yüzyıl’a Türk Asrı diyebilmemiz için makul sebepler meydana gelmektedir.

Neden mi? Çünkü öncelikle bizlerin büyük bir sömürüden kurtularak bugünlere geldiğimizi unutmayalım. Belirtmek gerekir ki bir kez sömürü altında kalan ulusların yeniden bir başkasının sömürüsü altına girmesi öyle kolay değildir. Buna müsaade edilmesi söz konusu olamaz. Dünya Türk Forumu’nun çalışmalarında da bu devletlerin olumlu yanları daha öne çıkarmalı, ortak yönlerimize vurgu yapılmalıdır. Bunu yaparken, Türk Dünyasını oluşturan devletler, topluluk veya bölgeler arasında her türlü ayrımcılığı bir tarafa bırakmalıyız.  Taraflar, sayıları küçük veya büyük, yeni ya da eski, fark etmeksizin aynı haklara sahip olmalıdır.

Türk Forumunun halklarımızı birleştirmesine olanak tanımalıyız.  Eğer biz onları birleştirmezsek, Türk halkları yine tökezleyecek, yine yıpranacaktır. Artık dünyadaki yuvamızı sağlamlaştırmalıyız ve asla bu yuvanın dağılmasına müsaade etmemeliyiz.

Türk Dünyasına mensup ulusların yetiştirdikleri büyük alimlerin, edebiyatçıların, yöneticilerin vb.sayısı çok. Uzaklara gitmeye gerek yok, az önce konuşma yapan Karay asıllı Halina Kobeçkaite Hanımefendi Litvanya’nın Finlandiya Büyükelçisi, yani bir diğer ifadeyle bir Baltık Devletini Avrupa’da temsil ediyor. Halina Hanım, bir Karay Türkü olarak bize bu gururu yaşatmıştır. Karaylar ne yazık ki sayılarının gittikçe azaldığı bir Türk boyudur. Bu yüzden, siz değerli Forum delegelerinden, kararlar alırken, asla ve asla bir boyun büyüklüğüne vurgu yapılmamanızı salık veriyorum. Bütün Türk boyları eşit haklara sahip olmalılar. Türkiye Türkü ne ise, Karaçaylar da o’dur. Ve Kazak ne ise Sahalı o’dur

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2564 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 998
Avrupa 13 615
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1322 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 275
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1278 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 772
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1934 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1934

Son Eklenenler