KKTC ’nin Dış İlişkileri

Haber

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Aralık 1983 Tarihinde kurulmuş olup, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tır. Cumhuriyet’in Kuruluş Deklarasyonu Giriş Bölümünde...

Giriş;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 15 Aralık 1983 Tarihinde kurulmuş olup, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş’tır. Cumhuriyet’in Kuruluş Deklarasyonu Giriş Bölümünde“ Büyük Türk ulusunun ayrılmaz bir parçası olan Kıbrıs Türkleri ortak kurdukları 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nden Kıbrıs Rum Siyasetçileri tarafından atılmış bu süreç içerisinde birçok kez soykırıma uğrama tehdidini yaşamışlardır. Anavatan Türkiye’nin uluslararası hukuka dayanarak 1974 yılında gerçekleştirmiş olduğu Mutlu Barış Harekâtı sayesinde Kıbrıs Türkleri can mal güvenliklerini sağlama imkânını yakalamışlardır.” ifadesi yer almaktadır.
 
Bu bildirge sonrasında Türkiye, KKTC’yi tanımış ve Lefkoşe’ye Büyükelçilik açmıştır. Fakat Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 550 Numaralı Kararı ile “KKTC -Kıbrıs Cumhuriyeti- içerisinde bir ayrılıkçı hareket olarak algılanmış ve kınanmıştır” Aslında Uluslararası hukuka göre bu kararın bir yaptırımı olmamasına rağmen devletler üzerinde siyasi bir ağırlığı olmaktadır.
 
Fakat 2003'e gelindiğinde Annan Planı Oylamalarında ve öncesinde görülmüştür ki;
KKTC ve Türkiye'nin Kıbrıs Politikası adil ve kapsamlı çözümden yanadır, Uluslararası sistemin korunmasından yana olan bu ikilinin amacı, Doğu Akdeniz'de 74 Barış Harekâtı ile neticelenmiş fiili barış durumunu tescilleyebilmek ve Uluslararası sisteme Doğu Akdeniz’in de entegre olmasını kolaylaştırmaktır. Fakat GKRY'nin uzlaşmaz tutumu ve politikaları bunu engellemektedir.
 
Bu noktada KKTC'nin uzun yıllar boyunca müzakerelerin sonuçlanmasını beklemek gibi bir durumu söz konusu değildir. Bu sebeple dış ilişkilerini artırmak, Uluslararası sisteme entegre olmak durumundadır. Annan Planı sonrasında Kıbrıslı Türklere yönelik beliren sempati ve olumlu görüş ve düşüncelerden de yararlanarak aynı zamanda İKÖ'nün aldığı tavsiye kararlarda ve BM Raporlarına da dayanarak ilişkilerde bir ivme kazanmış olduğu bir gerçektir.

Çalışmamızın amacı KKTC'nin dış ilişkilerinde Türkiye faktörünü göz önünde tutarak genel bir çerçeve çizmek, bu çerçeve ile beraber kısa ve orta vadede genel öngörüler çıkartmaya çalışmaktır.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4773 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1698
Avrupa 13 1333
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 499
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2766 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 566
Orta Doğu 17 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3301 ) Etkinlik ( 70 )
Alanlar
Türkiye 70 3301

Son Eklenenler