Ortak Eğitimde İşbirliği

Makale

Benden önceki konuşmacılar “10.000 Öğrenci Projesine”, yani Türk Dünyasından Türkiye’de gelerek eğitim görmüş ve mezun olanlar hususuna değindiler. TASAM’ın düzenlemiş olduğu Dünya Türk Forumuna Kosova Devleti Bakan Yardımcısı sıfatıyla katılıyorum. ...

Sayın Bakanlar,

Sayın Milletvekillerim ve değerli katılımcılar!

Benden önceki konuşmacılar “10.000 Öğrenci Projesine”, yani Türk Dünyasından Türkiye’de gelerek eğitim görmüş ve mezun olanlar hususuna değindiler. TASAM’ın düzenlemiş olduğu Dünya Türk Forumuna Kosova Devleti Bakan Yardımcısı sıfatıyla katılıyorum. Bilginize sunmak isterdim ki bendeniz de söz konusu proje kapsamında Türkiye’de İstanbul Üniversitesi İktisat Bölümünde yüksek öğrenim görmüş biriyim.

Konuşmamı daha çok SSCB’nin ve diğer ülkelerin siyasi hayatında meydana gelen sistem değişikliğinden sonra Türkiye’ye eğitim almak üzere gelen “10.000 Öğrenci” Projesinin üzerinde yoğunlaştırmak istiyorum. Bu projenin diğer Türk Cumhuriyetleri başta olmak üzere, diğer Türk topluluklarıyla bütünleşme sürecinde muazzam katkısı olmuştur.

Büyük Öğrenci Projesine Balkanlar bölgesini örnek alarak değineceğim. Balkan ülkelerindeki birçok üst düzey yönetim kadrosunun, bu proje kapsamında Türkiye’de yüksek öğrenimlerini tamamlayan kişilerden oluştuğunu da burada memnuniyetle belirtmek gerekiyor.

Türkiye’de yüksek öğrenim okumuş ve mezun olmuş olan Kosovalı gençlerimizin sayısı epey fazladır. Bu sayının gelecekte daha da fazla olacağını düşünüyorum.

Ancak altını çizmek gerekiyor ki 20 yıldır sürdürülmekte olan öğrenci projesi, maalesef tam rayına oturtulamadı. Proje genel anlamda büyük bir başarıyla devam ettirilmesine rağmen yine fazla aksaklıklar oluyor. Umut ediyoruz ki bu aksaklıklar giderilecektir. Türkiye Başbakanlık bünyesinde kurulan Yurtdışı Türkler Başkanlığı bu olayı belki daha profesyonelce ele alacaklar ve mevcut sorunların çözümünde de daha fazla gayret göstereceklerdir.

Türkiye’de üniversitelerin kapılarının açılması biz Balkanlılar için gerçekten büyük bir nimettir. İlkokul, lise eğitimimizi Türkçe aldıktan sonra geniş bir yelpazede yüksek öğrenim görmemiz olarak almak ancak ve ancak Türkiye’de mümkün oldu. Bu da bizim için son derece büyük bir lütuftur.

Forumda Balkanlardan gelenlerin sayısını çok az bulduğumu da ifade etmek istiyorum. Balkanlarda Türk Cumhuriyetleri yok, ancak aslında söz konusu bölgede yaşayan çok sayıda Türk topluluğu vardır. Bulgaristan, Batı Trakya, Arnavutluk, Makedonya, Kosova ve Romanya gibi devletler Balkanlardaki Türk toplumlarının yoğun olarak hayatlarını idame ettirdikleri ülkelerdir.

Tabi ki onlardan da büyük seslerin gelmesi gerekiyor. Çünkü orada Türk kültürünü, dilini ve dolayısıyla da Türkçe eğitimi yaşatmak için gerçekten büyük bir mücadele veriliyor. Orada biz bir azınlık konumundayız. Devletimizde kendi haklarımızı korumak için gerçekten büyük bir mücadele veriyoruz. Azerbaycan örneğinde olduğu gibi değil, çünkü o bir Türk Cumhuriyetidir. Ama bizler gerçekten daha fazla Türkiye’ye bakmaktayız ve Türkiye’den daha fazla beklentilerimiz vardır.

Kanaatimce, Türkiye’nin artık Balkanlara yönelik uyguladığı dış politikasının biraz daha etkili olması gerekiyor. Umut ediyoruz ki Türkiye Cumhuriyeti hem bu kurulacak olan Başbakanlık Yurtdışı Türkleri Başkanlığıyla, hem de Dışişleri Bakanlığıyla ortak projeler yürüterek, Balkanlarda eğitimimizi, kültürümüzü ayakta tutmak için somut adımlar atacaktır.

Değerli konuşmacılarımızın da değindikleri bir başka husus üzerinde de kısaca durmakta fayda vardır.

Türk kültürü ve tarihi ile ilgili ortak çalışmalar, ders kitapları yapılmalı. Kanaatime göre, Türkiye Cumhuriyetinin müfredatında da Türklerin hangi bölgelerde, hangi ülkelerde yaşadığı bu ortak çalışmaların ürünü olarak eklenmeli. Çünkü bildiğimiz gibi bir bilgi eksikliği mevcut. 1992 yılından bugüne kadar bunun farkındayız. Ancak nedense müfredatlarda yer alan bu eksikliklerin hala giderilmediğini görüyoruz. Umut ediyoruz ki Milli Eğitim Bakanlığı Türklerin tarihi vatanını, mevcut dönemde yaşadıkları bölgeleri tarihsel bir süreç açısından gençlerimize ve çocuklarımıza anlatan ders kitaplarını en kısa zamanda yayınlayacaktır.

Sözlerimin sonunda, TASAM düzenlemiş olduğu bu geniş kapsamlı Dünya Türk Forumunun devamının gelmesini umut ettiğimi de belirtmek istiyorum.

 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2539 ) Etkinlik ( 172 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 75 983
Avrupa 13 609
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 278
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1322 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 174
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1897 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1897

Son Eklenenler