Savunma Endüstrilerinde Teknolojik Gelişme Stratejileri

Raporlar

Dünya’daki değişen güvenlik ortamı ve yeni güvenlik yaklaşımları dikkate alınarak, Türkiye’nin coğrafi konumuna uygun yeterli bir savunma ve silah gücünün oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi önem arzetmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde savunma sanayiini tesis etmesi ve bu sanayiinin geliştirilmesi gerekmektedir. ...

Stratejik Rapor No: 13, Ocak 2006

Sunuş

Dünya’daki değişen güvenlik ortamı ve yeni güvenlik yaklaşımları dikkate alınarak, Türkiye’nin coğrafi konumuna uygun yeterli bir savunma ve silah gücünün oluşturulması ve sürekli geliştirilmesi önem arzetmektedir. Bu kapsamda Türkiye’nin güvenlik ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde savunma sanayiini tesis etmesi ve bu sanayiinin geliştirilmesi gerekmektedir. Çeşitli sanayi dallarının birleşiminden meydana gelen savunma sanayiinin geliştirilmesi, ülke sanayiinin ve ülke ekonomisinin gelişmesine katkıda bulunabilir. Bu nedenle savunma sanayii politikaları oluşturulurken, çeşitli unsurların dikkatle analiz edilmesi, amaç ve hedeflere ulaşmada iyi bir koordinasyonun sağlanması gerekmektedir.

M. Oktay ALNIAK tarafından kaleme alınan bu çalışma, Türk savunma sanayiinin gelişimi için ne gibi değişkenlerin üzerinde durulması gerektiğini açıklama amacını taşımaktadır. Raporun ilk bölümünde, ebedi barış ve uygar bir toplum, organizasyonda insan faktörü ve AR-GE faaliyetlerinin önemi vurgulanırken, Türk Savunma Sanayiinin altyapısı, tedarik ve teknoloji üretmek konusunda izlenmesi gereken yollar, silahlanma stratejisi, yabancı sermaye, şirket birleşmeleri ve uluslararası ilişkiler, ihracat olanaklarının arttırılması, savunma yardımları ve offset uygulamaları üzerinde durulmuştur.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2567 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 606
Asya 76 1000
Avrupa 13 616
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1326 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 276
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1940 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1940

Son Eklenenler