Avrupa Birliği İstihbarat Kurumları

Raporlar

Bugünün güvenlik ortamında, uluslararası istihbarat örgütleri arasındaki işbirliğini geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. Eğer “yeni tehditler” olarak tanımlanan hususların üstesinden birlikte gelinecekse, kolektif tehdit değerlendirmeleri yapılmalıdır....

Stratejik Rapor No: 6, Nisan 2005

Sunuş

Bugünün güvenlik ortamında, uluslararası istihbarat örgütleri arasındaki işbirliğini geliştirmek zorunlu hale gelmiştir. Eğer “yeni tehditler” olarak tanımlanan hususların üstesinden birlikte gelinecekse, kolektif tehdit değerlendirmeleri yapılmalıdır.

AB, diğer örgütlerin aksine, geniş açılımlı güvenlik politikası araçları kullanmalı ve bunları koordine etmelidir. Bu nedenle, AB’nin diğer örgütlerden daha çok farklı istihbarat kurumlarının desteğine ihtiyacı vardır. Birlik, bunu gerçekleştirmek için şimdiden farklı tipteki istihbaratların değişimi ve üretimi için kendi yapısını geliştirmeye başlamıştır. Halihazırda dört AB istihbarat kurumu tanımlayabiliriz: Ortaya yeni çıkmaya başlayan Ortak Durum Merkezi (Joint SituationCenter) (SITCEN), Avrupa Genelkurmay ‹stihbarat Dairesi (Intelligence Division of the European Military Staff) (INTDIV), Avrupa Birliği Uydu Merkezi (European Union Satelite Center) (EUSC) ve Europol.

Björn Müller-WilleTarafından hazırlanan bu rapor AB’nin yeni kurumlara ihtiyacı olmadığını ileri sürmektedir. Bunun yerine, mevcut AB istihbarat kurumlarında, çeşitli AB politikaları için gerekli istihbarat desteği sağlamaya olanak verecek şekilde bazı değişiklikler yapılmasını öne sürmektedir. INTDIV ve EUSC‘nin şimdiki örgütlenmesi yeterli olarak görülürken, SITCEN ve Europol için reformlar teklif edilmektedir. Raporda, Birliğe ve Birliğin üye ülkelerine dış istihbarat desteği sağlayan SITCEN’nin güçlendirilmesi ve genişletilmesi gerekliliği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca, Europol’ün ikinci sütundaki (OGDP) kurumları ile daha yakın bir işbirliği içerisine girmesi gereklidir ve sorumlulukları genişletilmelidir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1913 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1913

Son Eklenenler