Yeni Anayasa Sonrası Irak Parçalanır mı?

Haber

Irak'ın yeniden yapılandırılması sürecinde 15 Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumunun ardından, kabul edilen anayasa metninin Irak'ın geleceğine olası etkileri konusunda tartışmalar başlamıştır. ...

Stratejik Rapor No: ?, Aralık 2005

Sunuş

Irak'ın yeniden yapılandırılması sürecinde 15 Ekim 2005 tarihinde gerçekleştirilen anayasa referandumunun ardından, kabul edilen anayasa metninin Irak'ın geleceğine olası etkileri konusunda tartışmalar başlamıştır. Konu ile ilgili farklı değerlendirmeler yapılırken, bazı yorumcular anayasanın ülkeye istikrar getireceğini ve Irak'ın birliğini güçlendireceğini savunmaktadır. Saddam Hüseyin döneminde baskıcı politikalarla bir arada tutulan farklı etnik ve dinsel kimliklere sahip grupların, gelecekte bölünmeye neden olacak bir irade göstermeleri halinde, kabul edilen anayasanın (içerdiği bazı hükümler nedeniyle) bu süreci kolaylaştıracağını düşünenler ise farklı bir bakış açısını oluşturmaktadır.

Şu da bir gerçektir ki, Irak'ın geleceği ile ilgili tahminleri sadece anayasa metnine bağlı kalarak yorumlamak, basitleştirici bir yaklaşım olmaktadır. Cenap Çakmak tarafından kaleme alınan bu çalışmanın amacı, Irak'ın kendi iç dinamiklerinden yola çıkarak, farklı etnik ve dinsel kökenli grupların tutumlarını incelemek ve Irak'ın birliği ya da parçalanmasında, kabul edilen anayasa metninin tek faktör olmayacağını açıklamaktır. Çalışmanın ilk bölümünde, 15 Ekim'de yapılan referandum ile ilgili genel bilgiler ve anayasa ile ilgili farklı değerlendirmelere yer verilirken, izleyen bölümlerde Irak'ın bölünüp bölünmeyeceği tartışmaları ve Irak'ı oluşturan grupların davranışları çeşitli boyutlarıyla analiz edilmektedir. Anayasanın bazı maddeleri ve sınırları anayasa ile belirlenen kurumların görev ve yetkilerinin yorumlanmasıyla çeşitli sonuçlara varılan daha sonraki bölümlerde ise; düşünülenin aksine anayasanın, Irak'ın parçalanmasını kolaylaştıracak hükümler içermediği ortaya konmaktadır.

 

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4793 ) Etkinlik ( 169 )
Alanlar
Afrika 64 1112
Asya 73 1709
Avrupa 13 1338
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 499
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2774 ) Etkinlik ( 43 )
Alanlar
Balkanlar 22 566
Orta Doğu 17 1133
Karadeniz Kafkas 2 650
Akdeniz 2 425
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3328 ) Etkinlik ( 74 )
Alanlar
Türkiye 74 3328

Son Eklenenler