Orta Asya ve Güneydoğu Avrupa'ya Yönelik Kısa Süreli Etkileşim Projesi Raporu

Raporlar

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlerin sürekli ve kalıcı bir sistem anlayışı içerisinde planlanması ve yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. ...

Stratejik Rapor No: 9, Aralık 2005

Sunuş

Sovyetler Birliği'nin dağılmasının ardından bağımsızlığını kazanan Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin geliştirilmesi yönünde önemli girişimlerde bulunulmuştur. Bu girişimlerin sürekli ve kalıcı bir sistem anlayışı içerisinde planlanması ve yürütülmesi büyük önem arz etmektedir. Aynı şekilde, Yugoslavya'nın dağılmasının ardından Güneydoğu Avrupa'nın yaşadığı bunalım dünyanın dikkatini bu bölgeye çekmiştir. Avrupa ile Orta Doğu ve Orta Asya arasında geçiş noktası olarak önemli bir yer teşkil eden bölgenin istikrarı için, başta Avrupa Birliği olmak üzere,uluslararası arenada çeşitli girişimlerin yapıldığı gözlenmektedir.

Gelişmekte olan yeni süreç içerisinde bölgenin değişik ülkelerinde yaşayan ve Türkiye ile kültürel, dilsel, dinsel ve benzeri bağları bulunan toplumlarla işbirliği platformunun oluşturulması gelecekte karşılıklı çıkarların korunması açısından önem taşımaktadır. Bu maksatla, böyle bir platforma zemin oluşturacak “Orta Asya ve Güneydoğu Avrupa’ya Yönelik Kısa Süreli Eğitim ve Etkileşim Projesi“ hazırlanmış ve uygulanmıştır.

Proje kapsamında; bir sistem bütününün ilk ayağını oluşturacak şekilde, Türk Cumhuriyetleri ile Güneydoğu Avrupa ülkelerinin faal ve seçkin insanları tespit edilmiş, gelecekte ülkelerinde söz sahibi olacak olan bu katılımcılara Türkiye'nin 2000'li yıllarda gerçekleştirdiği yeni açılımlar, siyasî, ekonomik, hukukî ve sosyokültürel zeminde kazandığı vizyon konusunda ilk elden ve detaylı şekilde bilgiler verilmiştir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2572 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 607
Asya 76 1001
Avrupa 13 619
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 281
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1327 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 277
Orta Doğu 18 584
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1280 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 774
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1950 ) Etkinlik ( 72 )
Alanlar
Türkiye 72 1950

Son Eklenenler