Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Ohri’de Yapıldı

Haber

Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Makedonya Bilimler Akademisi (MANU) Stratejik Araştırmalar Merkezi iş birliği ile Makedonya’nın Ohrid şehrinde gerçekleştirildi....

Balkan İletişim Ağı Yıllık Konferansı  Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi TASAM ve Makedonya Bilimler Akademisi (MANU) Stratejik Araştırmalar Merkezi iş birliği ile Makedonya’nın Ohrid şehrinde gerçekleştirildi.

15 – 17 Eylül 2011 tarihleri arasında altıncısı gerçekleştirilen toplantıda “Enerji, Güvenlik ve Balkanlarda İnsani Kalkınma” konuları konuşuldu.
Konferansa Makedonya, Türkiye, Slovenya, Hırvatistan, Romanya, Sırbistan, Arnavutluk, Karadağ, Moldavya ve Kosova'dan düşünce kuruluşu temsilcileriyle birlikte yetmişin üzerinde bilim adamı, gazeteci, bürokrat, büyükelçi ve STK temsilcisi katıldı.

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan’ın yanı sıra Türkiye’den katılan Prof. Dr. Şaban Kardaş, Mert Bilgin, Dr. Necmi Dayday, Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu, Prof. Dr. Vural Altın ve Prof. Dr. Oktay Tanrısever konferansta bildirilerilerini sundular.

Açılış konuşmalarını TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, Makedonya Başbakan Yardımcısı aynı zamanda Ekonomi Bakanı Viladimir Peshevski, Manu Başkanlarından Jordan Jordanov, MANU Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı Kladov Kambovski ve Ohri Belediye Başkanı Aleksandar Petrevski yaptı.

TASAM Başkan Yardımcısı (E) Büyükelçi Murat Bilhan, yaptığı açıklamada Balkan İletişim Ağı’nın bölgede faaliyet gösteren düşünce kuruluşları arasında sıkı bir iş birliğine imkân sunan bir platform olarak kurulduğunu belirttikten sonra kuruluşundan itibaren yürüttüğü faaliyetlerle Balkan iletişim Ağı’nın sivil toplum kuruluşları tarafından yürütülecek faaliyetler aracılığıyla Balkan ülkeleri ve halkları arasında karşılıklı güven ve anlayışın güçlendirilmesine katkıda bulunabilecek bir paralel diplomasi çerçevesi olarak değerlendirilmesi gerektiğini dile getirdi. Bilhan konferansın amacının “Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle ortak bir iletişim ağının geliştirilmesi” olduğunu söyledi.

Makedonya Bilimler ve Sanatlar Akademisi temsilcisi Prof. Dr. Numan Aruç ise amaçlarının bu konferanslarla bilim adamlarının bürokratlarla karşılıklı olarak geleceğe yönelik bilimsel stratejilerin ortaya koymaları olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu da beşeri kalkınma sorunlarının her ülkede aynı olmakla birlikte çözümün ülke bazında gerçekleşmesi gerektiğini ve ortak çözümler üzerinde iş birliğin sağlanmasının neticeye ulaşmak bakımından önemini vurguladı.

Toplantıda Gligor Kanevce, Neven Duic, Jovez Kunic ve Jordan Jordanov da birer konuşma yaptılar.

Konferansa şu isimler katıldı; Akademisyen Georgi Stardelov (MANU- Macedonian Academy of Sciences and Arts), Vlado Kambovski (MANU Center for Strategic Research), Akademisyen Jordan Pop-Jordanov (MANU), Gligor Kanevce (MANU Center for Strategic Research), Prof. Dr. Sema Kalaycıoğlu (Doğuş Üniversitesi), Prof. Dr. Neven Duic (University of Zagreb), Dr. Josef Kunic (Slovenya), Prof. Dr. Şaban Kardaş (TOBB Üniversitesi), Ivan Zaric (Uluslararası Siyaset ve Ekonomi Enstitüsü – Belgrad), Akademisyen Alajdin Abazi (MANU), Diplomat Iljas Iljasi ( Elektroteknik Faültesi Piriştina), Prof. Dr, Ahton Causevski (Elektrik Mühendisliği ve Bilgi Teknolojileri Fakültesi – Sofya), Akademisyen Tome Bosevski (MANU), Prof. Dr. Nikola Popov (MANU), Prof. Dr. Ljubica Kanevce (Teknik Bilimler Fakültesi – Bitola), Prof. Dr. Alain Servantie (AB Komisyonu), Prof. Dr. Oktay F. Tanrısever (ODTÜ), Prof. Dr. NATASA Markovska (MANU), Dr. Teuta Dobi (Tiran Avrupa Üniversitesi Rektörü), Klodiana Beshku (Tiran Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi), Doç. Dr. Enika Abazi (Tiran Avrupa Üniversitesi), Gjergj Buxhuku (Arnavutluk Endüstri merkezi Direktörü), Safet Merovci (Public University of Prishtina), Dragana Markovic (YATA Başkanı – Karadağ), Ana Stojilovska (Enerji ve Altyapı Programı Araştırma Görevlisi – Makedonya), Prof. Dr. Numan Aruç (MANU), Sonya Risteska (Makedonya), Dr. Necmi Dayday (UAEK (E) Müfettişi ve TASAM Yönetim Kurulu Üyesi), Prof. Dr. Vural Altın (TASAM Yönetim Kurulu Üyesi), Aydın Nezih Doğan (Konya Valisi), Mahmut Çelikus (Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Genel Başkanı), Ahmet Algan (Yurdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkan Yardımcısı), İbrahim Kaya (USAK), Metin Özkan (E-İmza Bilişim ve İletişim Güvenliği Genel Müdürü), Fatih Mustafa Cerit (EPDK).

Toplantı sonunda bir sonraki konferansın konusunun “İnsani gelişim” olması yönünde karar alınıp “Balkanlarda insani gelişim” konusunda bir rapor hazırlanması ve yayımlanmasının gerekliliğine vurgu yapıldı.

Balkan İletişim Ağı (Balkan Network) 9-10 Haziran 2005 tarihinde Ankara’da gerçekleştirilen Kurucu Konferans tarafından kurulmuş ve tüm  Balkan ülkelerinin önde gelen strateji ve araştırma merkezlerinden oluşan Balkan İletişim Ağı (Balkan Network) bugüne kadar sırasıyla 2005 Ankara (Kurucu Konferans), 2006 Sofya, 2007 Bükreş ve 2009 Tekirdağ ve 2010 yılında Edirne’de toplantılarını icra etmişti.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4769 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1696
Avrupa 13 1332
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 498
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 22 565
Orta Doğu 16 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3297 ) Etkinlik ( 70 )
Alanlar
Türkiye 70 3297

Son Eklenenler