Yeni Türk-Afrika Ekonomik İlişkileri ve Eski Engelleyici Söylem: Afro-Pesimizm

Makale

Yakın zamanda Afrika, daha bir kaç yıl önce akla gelmeyecek bir şekil­de, Türkiye'nin uluslararası gündemindeki yerini almıştır. Televizyondaki bel­geseller, gazete makaleleri, fotoğraf sergileri, konserler ve herşeyin ötesinde hükümetin koşulsuz desteği Afrika'daki gelişmelere olan ilginin güçlenmesi­ni sağlamıştır....

Yakın zamanda Afrika, daha bir kaç yıl önce akla gelmeyecek bir şekil­de, Türkiye'nin uluslararası gündemindeki yerini almıştır. Televizyondaki bel­geseller, gazete makaleleri, fotoğraf sergileri, konserler ve herşeyin ötesinde hükümetin koşulsuz desteği Afrika'daki gelişmelere olan ilginin güçlenmesi­ni sağlamıştır. Birçok Türk için Afrika turizm merkezlerinden biri haline gel­miştir. Türkiye'nin kıtadaki varlığı, özellikle de Kuzey Afrika'daki varlığı uzun bir geçmişe dayanmasına rağmen, yakın zamanda ilginin artması, altın­daki nedenlerin incelenmeye değer olduğu yeni bir süreçtir.

Afrika'ya yönelik ilginin yakın zamanda artışıyla ilgili iki önemli geliş­me öne sürülebilir.

Bunlardan birincisi dış kaynaklıdır. Geçen yıl İngiliz Başbakanı Tony Blair tarafından kurulan ve 18 üyeden oluşan Afrika Komisyonu (CFA) rapo­runun ardından dünyada ortaya çıkan tartışmalar Türk aydınlarının dikkatin­den kaçmamıştır. CFA raporu, G8 liderlerinin raporun tavsiyelerinden bir kıs­mını olsun destekleyecekleri umuduyla Gleneagles'da (İskoçya) Temmuz 2005'te yapılan G8 Zirvesi'nden sonra yayımlanmıştır. İkincisi ise iç kaynak­lıdır ve 2005 yılı başında Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan tarafın­dan bu yılın "Afrika Yılı" olacağını açıklamasıyla ilgilidir. Bu sözlerinden kı­sa süre sonra, Başbakan Erdoğan Etiyopya ve Güney Afrika'ya bir dizi ziya­ret gerçekleştirmiştir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2539 ) Etkinlik ( 172 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 75 983
Avrupa 13 609
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 278
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1320 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 580
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1896 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1896

Son Eklenenler