TASAM Genel Müdürü Atilla SANDIKLI'nın Açılış Konuşması

Açılış Konuşması

Sayın Bakanlarım, Komutanlarım, Büyükelçilerim, Hocalarım ve Sayın misa­firler, bu konferansı neden tertiplediğimizi sizlere kısaca açıklamak istiyorum. Malumlarınız, Türkiye'nin gündemini uzun bir süredir AB'ye giriş süre­ci işgal ediyor. Bütün çalışmalar da yoğun olarak bu istikamette sürüyor. An­cak Türkiye'nin açılımlarında sadece AB yok....

Sayın Bakanlarım, Komutanlarım, Büyükelçilerim, Hocalarım ve Sayın misa­firler, bu konferansı neden tertiplediğimizi sizlere kısaca açıklamak istiyorum.

Malumlarınız, Türkiye'nin gündemini uzun bir süredir AB'ye giriş süre­ci işgal ediyor. Bütün çalışmalar da yoğun olarak bu istikamette sürüyor. An­cak Türkiye'nin açılımlarında sadece AB yok. Bunun yanında Türk Cumhuri­yetleri, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Uzakdoğu gibi açılımlar da var. Özellikle Türk Cumhuriyetleri geleceğe yönelik perspektif sağlaması açısından son de­rece önemli bir açılım imkanı sunuyor.

AB'ye giriş süreci üzerine yoğunlaşılması gerektiğini hepimiz biliyoruz. Ancak bu durum, diğer açılımlara özen gösterilmemesi anlamına gelmiyor. Dünya sadece siyah ve beyazdan ibaret değil, çok sayıda gri noktalar da var. Bunların arasında gerekli hamleleri yapmamız gerekiyor.

Bu düşünce çerçevesinde, AB'ye giriş sürecinde yaşanan olumlu geliş­melerin sebebine bakmak gerekir. Son dönemdeki konjonktürel gelişmeler AB'ye giriş sürecimizi hızlandırdı. Bizi yıllarca kendinden uzak gören Avru­pa, neden bizi yavaş yavaş kendi arasında görmek için gerekenleri yapmaya başladı? Orta Doğu ve Türk Cumhuriyetleri bölgelerinin jeopolitik önemi art­tı. AB ve ABD ile diğer büyük güçlerin beklentileri bu bölgelerle ilişkilerin ge­liştirilmesi yönünde. Türkiye'nin bu bölgelerle olan tarihsel arka planı büyük güçlerin Türkiye'ye bakış açılarını değiştirdi.

Türk Cumhuriyetleri kurulduktan sonra Türkiye'nin bölgeye ve bu coğ­rafyaya yönelik istek ve atılımları çok fazlaydı. Fakat Türk Cumhuriyetleri o dönemde ekonomik, siyasi ve sosyal açıdan düzenlerini yeni kuruyorlardı. Bu isteklerimiz ve amaçlarımız hem onların, hem de bizim yeterince hazır olma­mamız nedeniyle tam olarak karşılanamadı ve bazı hayal kırıklıkları yaşandı. Ancak geçen sürede bu devletler söz konusu alanlardaki eksiklerinin önemli bir kısmını tamamladılar. Bu nedenle daha ciddi, tutarlı ve kalıcı politikalarla Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimize özen göstermemiz gerektiğini dü­şünüyoruz. Bu sempozyumu da yeni bir atılımın başlangıcı gibi değerlendire­rek, Türk Cumhuriyetleri ile olan ilişkilerimizi canlandırıp layık olduğu sevi­yeye çıkartmak istiyoruz.

Bu çalışmamızda bize özellikle TİKA ve TÜBİTAK destek sağladılar, Bakanlarımız ve komutanlarımız yol gösterdiler, hocalarımız bilgi birikimle­rini aktardılar ve siz sayın dinleyicilerimiz de sempozyuma katılarak bizlere şeref verdiniz, bu heyecanı bizlerle paylaştınız, hepinize katıldığınızdan dola­yı şükranlarımı sunarım.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2555 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 614
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1917 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1917

Son Eklenenler