Siyasetin İletişimi - Sunuş

Makale

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde kurulan Siyasal İletişim Enstitüsü, ülkemizdeki siyaset ortamının geliştirilmesine, de­mokrasi kültürünün pekiştirilmesine ve milli iradenin sağlıklı bir şekilde oluş­turulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır....

Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi (TASAM) bünyesinde kurulan Siyasal İletişim Enstitüsü, ülkemizdeki siyaset ortamının geliştirilmesine, de­mokrasi kültürünün pekiştirilmesine ve milli iradenin sağlıklı bir şekilde oluş­turulmasına katkı sunmayı amaçlamaktadır.

Ülkemizin etkin bir yönetime kavuşabilmesi, toplumumuzun ele ele ve­rerek sorunlarını çözen, birbirine güvenen, medeniyet perspektifi ile güç ve adalet temelinde refah üreten bir toplum olması için bilimsel çalışmalar yap­mayı kendisine misyon olarak seçen TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü, ülke­mizin siyasal hayatının temel sorunlarını teşhis edip, tedavi yollarını göster­meyi geleceğimize yapılacak çok ciddi bir yatırım olarak görmektedir. Küre­sel bir vizyona ve bölgesel güç olma potansiyeline sahip ülkemizin doğru yö­netilmesine, halkımızın mutlu ve refah içinde yaşamasına, geleceğinden umut­lu olmasına katkıda bulunmak, Enstitümüzün stratejik vizyonunun başında yer almaktadır.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü; Türkiye'nin siyasal sisteminin sorun­larını konuşmayı, siyasal partilerin ihtiyaç duyduğu bilimsel araştırma ve in­celemeleri yapmayı, rehber niteliği taşıyan raporlar hazırlamayı, partilerin ve politikacıların kendilerini kamuoyuna doğru stratejiler ile tanıtmalarını sağla­mayı hedeflemektedir. Taraf olmadan, bilimsel esaslardan ayrılmadan, yol gösterici niteliğini kaybetmeden yaptığımız çalışmaların, Türk siyasetine önemli katkılar sunacağına inanıyoruz.

TASAM Siyasal İletişim Enstitüsü Direktörü Dr. Abdullah Özkan'ın edi­törlüğünde hazırlanan "Siyasetin İletişimi" isimli bu kitabın siyaset dünyamı­za önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Emeği geçen tüm akademisyenle­re teşekkür ediyorum.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 4766 ) Etkinlik ( 165 )
Alanlar
Afrika 64 1108
Asya 69 1693
Avrupa 13 1332
Latin Amerika ve Karayipler 12 135
Kuzey Amerika 7 498
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2765 ) Etkinlik ( 42 )
Alanlar
Balkanlar 22 565
Orta Doğu 16 1127
Karadeniz Kafkas 2 649
Akdeniz 2 424
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3097 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 2000
Türk Dünyası 16 1097
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 3294 ) Etkinlik ( 68 )
Alanlar
Türkiye 68 3294

Son Eklenenler