Siyasetin İletişimi - Giriş

Makale

Bu kitap Siyasal İletişim Enstitüsü çatısı altında yürütülen bilimsel faali­yetlerin etkileşiminden doğdu; Enstitü'nün projeleri, araştırma raporları ve stratejik vizyon geliştirme eğitimleri böyle bir kitabın yayınlanmasının büyük bir ihtiyaca cevap vereceği gerçeğini ortaya koydu....

Bu kitap Siyasal İletişim Enstitüsü çatısı altında yürütülen bilimsel faali­yetlerin etkileşiminden doğdu; Enstitü'nün projeleri, araştırma raporları ve stratejik vizyon geliştirme eğitimleri böyle bir kitabın yayınlanmasının büyük bir ihtiyaca cevap vereceği gerçeğini ortaya koydu.

Türkiye'de siyasal iletişimin stratejik yönü ve etkisi henüz tam olarak an­laşılabilmiş değil. Siyasi partilerimiz ve siyasetçilerimiz, siyasetin iletişiminin nasıl yapılması gerektiği konusunda yeterli bilgi birikimine sahip değiller. Böyle olunca da siyaset kurumu, kendisini yenilemede, küreselleşen dünyanın gerekliliklerine ayak uydurmada, değişen iletişim ortam ve araçlarını kullana­bilme becerisinde, kamuoyu ile etkili iletişim kurabilme konusunda yetersiz kalmaktadır.

Siyasette "neyin", "nasıl" yapılması gerektiğini, "hangi araç ve teknikler" kullanıldığında başarılı ve kalıcı sonuçlar elde edilebileceğini bize söyleyebi­lecek olan merci, bilimdir. Siyasette el yordamıyla, kulaktan dolma bilgiyle, üstünkörü bir bakış açısıyla başarılı olabilmek günümüz koşullarında artık mümkün değildir. Rekabetin böylesine hızlandığı, kitle iletişim araçlarının bi­reylerin algılama ve birikimlerini geliştirdiği, ikna etmenin zorlaştığı, pek çok paradigmanın siyaseti doğrudan etkilemeye başladığı günümüz dünyasında si­yasetin, bilimden başka sığınacak bir yerinin olmadığı açıktır.

Siyasal İletişim Enstitüsü'nde değerli hocalarımızla birlikte yürüttüğü­müz çalışmalar, ülkemizdeki siyasi partilere, siyasetçilere, kısaca siyaset ku­rumuna bilimsel katkı sunmayı amaçlamaktadır. Elinizdeki bu kitap da sunu­lan bu katkıların çok önemli bir basamağını oluşturmaktadır.

"Siyasetin İletişimi" isimli kitabımızda; "siyasal pazarlama, propaganda, seçmen davranışı, seçim kampanyaları, gündem yönetimi, kamuoyu araştır­maları, imaj yönetimi, siyasal reklamcılık, siyasal iletişimde internet kullanı­mı, politik psikoloji ve siyasal iletişim stratejileri" gibi çok önemli konu baş­lıkları yer alıyor.

Çok iddialı gibi gelecek ama şu gerçeği söylemeden geçemeyeceğim: Türkiye'de siyasal iletişim konusu belki de ilk defa böylesine değişik açılar­dan, konusunun uzmanı yetkin kalemler tarafından ele alınıyor, inceleniyor, siyaset kurumuna stratejik bir yol haritası sunuluyor.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2552 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 990
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1276 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 505
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1903 ) Etkinlik ( 77 )
Alanlar
Türkiye 77 1903

Son Eklenenler