Turizmin Afrika Ülkeleri için Önemi: Afrika Ülkelerinin Geleceği İçin Analitik Bir Bakış

Makale

Bilim ve teknolojide meydana gelen göz kamaştırıcı gelişmeler hem ikti­sadi hem de siyasi anlamda birçok yapısal değişimlere yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, sermayenin yeryüzünde ulus-ötesi bir nitelik arz ede­rek dolaştığı bir yüzyıldır. Eskiden saatlerce kol gücü kullanılarak yapılan iş­ler ileri teknoloji ürünü makineler vasıtasıyla çok kısa bir zaman diliminde ya­pılabilmektedir....

Bilim ve teknolojide meydana gelen göz kamaştırıcı gelişmeler hem ikti­sadi hem de siyasi anlamda birçok yapısal değişimlere yol açmaktadır. İçinde bulunduğumuz yüzyıl, sermayenin yeryüzünde ulus-ötesi bir nitelik arz ede­rek dolaştığı bir yüzyıldır. Eskiden saatlerce kol gücü kullanılarak yapılan iş­ler ileri teknoloji ürünü makineler vasıtasıyla çok kısa bir zaman diliminde ya­pılabilmektedir. Bu nedenle çalışma saatleri azalmakta ve çalışanlar için daha fazla boş zaman ortaya çıkmaktadır.

Bu yüzyılda, bilim ve teknolojinin getirdiği yenilikler nitelikli işgücünün sayısını arttırmakla birlikte doğal olarak nitelikli işgücünün kazancını da art­tırmaktadır. Aynı zamanda az sayıda nitelikli işgücünün komuta ettiği ileri tek­noloji ürününü (bilgisayarlar, robotlar vs.) kullanan şirketler daha çok kazan­makta ve bu sayede önemli bir sermaye birikimi oluşmaktadır. Bütün bu deği­şim ve dönüşümler küreselleşmenin etkisiyle tüm dünyayı etkilemekte, dün­yamızı küresel bir köy haline getirmektedir1. Artık dünyanın bir ucundan diğer bir ucuna milyarlarca dolar tutarındaki fonlar ışık hızıyla transfer edilmekte, internetin de kullanılmasıyla ülkeler arasındaki bilgi transferi, bilgiye erişimin önündeki sınırlar kalkmaktadır. Tüm bu gelişmeler, insanların davranış kalıp­larını, tüketim alışkanlıklarını değiştirmektedir. Daha çok kazanan birey tek­nolojinin sunduğu imkânları kullanarak boş zamanlarını farklı mekânlarda de­ğerlendirmek istemektedir. Günümüzde ileri teknoloji ürünü uçaklar vasıtasıy­la binlerce mil uzaklıktaki mekânlara kısa bir zaman diliminde ulaşmak müm­kün hale gelmiştir. Tüm bu gelişmeler turizmi son derece önemli bir konuma getirmektedir.

Bu içerik Marka Belgesi altında telif hakları ile korunmaktadır. Kaynak gösterilmesi, bağlantı verilmesi ve (varsa) müellifinin/yazarının adı ile unvanının aynı şekilde belirtilmesi şartı ile kısmen alıntı yapılabilir. Bu şartlar yerine getirildiğinde ayrıca izin almaya gerek yoktur. Ancak içeriğin tamamı kullanılacaksa TASAM’dan kesinlikle yazılı izin alınması gerekmektedir.

Alanlar

Kıtalar ( 5 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 2554 ) Etkinlik ( 173 )
Alanlar
Afrika 65 605
Asya 76 992
Avrupa 13 613
Latin Amerika ve Karayipler 12 64
Kuzey Amerika 7 280
Bölgeler ( 4 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1321 ) Etkinlik ( 44 )
Alanlar
Balkanlar 22 274
Orta Doğu 18 581
Karadeniz Kafkas 2 293
Akdeniz 2 173
Kimlik Alanları ( 2 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1277 ) Etkinlik ( 69 )
Alanlar
İslam Dünyası 53 771
Türk Dünyası 16 506
Türkiye ( 1 Alan )
Aksiyon
 İçerik ( 1913 ) Etkinlik ( 71 )
Alanlar
Türkiye 71 1913

Son Eklenenler